Jsme malá škola rodinného typu. Postupně dobíráme děti do maximální kapacity 78 žáků ve třech smíšených třídách: první a druhý ročník, třetí až pátý ročník, šestý až devátý ročník. Je pro nás důležité, aby se děti navzájem znaly a komunikovaly spolu napříč všemi ročníky.

Ve školním roce 2019/2020 máme dvě smíšené třídy: první a druhý ročník, třetí až pátý ročník.

Chceme být školou pro všechny - výše školného je nastavena v minimální výši tak, aby dorovnala příspěvky Ministerstva školství a umožnila finanční fungování školy.

Slunovratí přístup se promítá jak do způsobu výuky a komunikace s dětmi, tak do fungování pedagogického týmu, stejně jako v komunikaci a zapojení rodičů.