Jsme malá škola rodinného typu. Postupně dobíráme děti do maximální kapacity 78 žáků ve třech smíšených třídách: první a druhý ročník, třetí až pátý ročník, šestý až devátý ročník. Je pro nás důležité, aby se děti navzájem znaly a komunikovaly spolu napříč všemi ročníky.

Ve školním roce 2020/2021 máme tři smíšené třídy: první a druhý ročník, třetí a čtvrtý ročník a pátý ročník.

Výuka začíná v 8:30. Dopoledne je rozděleno na dva výukové bloky (8:30 - 10:00, 10:30 - 12:15). Následuje oběd. Po něm mají starší děti třetí výukový blok (12:45 - 14:15).

Do školy mohou děti přicházet od 7:45. Odpolední družina funguje do 16:30. Ve družině mají děti nabídku tvořivých činností, fyzikálně chemických pokusů, zpívají, připravují se na slavnosti (dožínky, vánoční jarmark, masopust), chodí blbnout ven.

Chceme být školou pro všechny - výše školného je nastavena v minimální výši tak, aby dorovnala příspěvky Ministerstva školství a umožnila finanční fungování školy.

Slunovratí přístup se promítá jak do způsobu výuky a komunikace s dětmi, tak do fungování pedagogického týmu, stejně jako v komunikaci a zapojení rodičů.



Dokumenty školy