ZAPOJENÍ RODIČŮ

Vzhledem k tomu, že naše škola je organický celek, necháváme na rodičích, jakou míru zapojení si zvolí. Spektrum je široké. Od krátkého pobytí s dětmi ve družině při vyzvedávání dítěte, zpětné vazby na pravidelné e-maily pedagogů, přes výrobu pomůcek, zapůjčení knih či her, zaslání námětu na lesní den, realizaci slavností a společných setkání, nabídku tvořivého odpoledne ve škole, lektorováním na zimním pobytu až po pomoc při hledání nových prostor pro školu nebo fundraising.