Volnočasový Slunovrat ve školním roce 2021/2022

Výtvarná dílna

Lektorky: Helena Naňáková a Ludmila Motyčková

Srdečně zveme do výtvarných dílen všechny zvídavé děti a dospívající, kteří si chtějí vyzkoušet různé druhy materiálů, navštěvovat a tvořit na motivy známých i méně známých uměleckých děl, vstupovat do světa výtvarného umění, hledat propojení se světem divadla i hudby a experimentovat s různými výtvarnými prostředky (s důrazem na ty klasické - kresba, grafika, malba, užité umění, reliéf aj.). 

Rády bychom s dětmi zrealizovaly návštěvu galerií, které budeme mít v okolí, vyjela do keramického výtvarného ateliéru Kvak na Vysočinu (nádherné prostory s ubytováním v přírodě a pod odborným vedením zkušené lektorky a umělkyně) a přispěly k zútulňování našich školních prostor. Klademe důraz na proces, hlubší vhled do jednotlivých výtvarných technik, na obsah sdělení, který se odvíjí od konkrétních zážitků dětí, rozvíjení toho, co děti získávají během výuky, osahání různých výtvarných prostředků, které využíváme jako cestu k zachycení vlastního vnitřního či okolního světa. Využíváme aktivity z artefiletiky, z kreslení pravou mozkovou hemisférou, postupů z klasických výtvarných technik, experimentování a bádání, tvořivou práci s uměleckým materiálem aj. 

Kdy: pondělí 15:00 - 16:30 

Cena: 2100 Kč/pololetí

První lekce proběhne v pondělí 20. září.


Výuka hry na zobcovou flétnu

Lektorka: Dana Dočkalová

Kdy: pondělí 13:30 - 17:00; středa 13:00 - 17:00

Je možné si zvolit délku lekce: 30 min začátečníci nebo 45 minut pokročilí. Na vhodnosti délky lekce pro Vaše dítě, stejně jako na konkrétním čase, se prosím domlouvejte přímo s lektorkou Danou na tel: 739236414, a to v prvním týdnu v září.

Cena: 2000 Kč/lekce 45min/čtvrtletí; 1445 Kč/lekce 30min/čtvrtletí

Prosím pozor, uváděná cena je za jedno čtvrtletí, celkově se tedy platí 4x za rok. Je to z toho důvodu, aby individuální výuka, která je celkově dražší, pro Vás díky většímu rozložení plateb byla dostupnější.

Výuka začíná v pondělí 20. září.


Základy hry na kytaru pro začátečníky

Lektorka: Dana Dočkalová

Kdy: pondělí 13:30 - 17:00; středa 13:00 - 17:00

Je možné si zvolit délku lekce: 30 min začátečníci nebo 45 minut pokročilí. Na vhodnosti délky lekce pro Vaše dítě, stejně jako na konkrétním čase, se prosím domlouvejte přímo s lektorkou Danou na tel: 739236414, a to v prvním týdnu v září.

Cena: 2000 Kč/lekce 45min/čtvrtletí; 1445 Kč/lekce 30min/čtvrtletí

Prosím pozor, uváděná cena je za jedno čtvrtletí, celkově se tedy platí 4x za rok. Je to z toho důvodu, aby individuální výuka, která je celkově dražší, pro Vás díky většímu rozložení plateb byla dostupnější.

Výuka začíná v pondělí 20. září.


Výuka klavíru

Lektorka: Tereza Blažková

Od začátku je věnována pozornost zábavnému poznávání celého nástroje, metodice správné a uvolněné hry, hře z not i podle sluchu, improvizaci a jednoduché tvorbě doprovodu ke známým i méně známým písním a skladbám, podle současných metodik hry na klavír (i zahraničních). Výběr bude přizpůsoben individuálním potřebám tak, aby rozvíjel chuť a již dosaženou dovednost hráče. Při výuce více účastníků je dbáno na souhru (každý jednou rukou, čtyřruč aj.) a vzájemné obohacování, pravidelné střídání při individuální hře, rozvíjení citu pro rytmus, melodii, dynamiku aj.

Hra na nástroj podle Janžurová, Borová: Klavírní školička, Janžurová, Borová: Nová klavírní škola 1.-4., Evropská klavírní škola 1-3, Slavné melodie 1-8, John Thompson's Easiest Piano Course aj.

Kdy: pondělí a středa v časech 14:00 - 17:00

Je možné si zvolit délku lekce: 30 min začátečníci nebo 45 minut pokročilí. Na vhodnosti délky lekce pro Vaše dítě, stejně jako na konkrétním čase, se prosím domlouvejte přímo s lektorkou Terezou na tel: 604 647 245, a to v prvním týdnu v září.

Cena: 2000 Kč/lekce 45min/čtvrtletí; 1445 Kč/lekce 30min/čtvrtletí

Prosím pozor, uváděná cena je za jedno čtvrtletí, celkově se tedy platí 4x za rok. Je to z toho důvodu, aby individuální výuka, která je celkově dražší, pro Vás díky většímu rozložení plateb byla dostupnější. 

Výuka začíná v pondělí 20. září. 


Box

Lektor: Milan Krčma

Proč box? Protože jde o komplexní cvičení celého těla. Procvičíme a posílíme vše. Nitka na nás nezůstane suchá. Nebudeme se rvát! Budeme trénovat techniku, budeme zlepšovat kondici, posilovat vlastní vahou a budeme se u toho dobře bavit.
A budeme diskutovat i o tom, co znamená fyzický konflikt, proč se mu vždy chceme vyhnout a proč je dobré něco málo umět, pokud se tomu vyhnout nedá.
Co je výsledkem takového tréninku? Človíček, který trénuje box, získává zdravé sebevědomí, pevnou postavu a skvělé držení těla... a nemá zbytečné iluze o tom, jak vypadá fyzický konflikt.
Přijďte si vyzkoušet trénink se svými dětmi, abyste rozptýlili své případné obavy a předsudky. Co budeme potřebovat? Tričko, kraťasy, tenisky, pití.
Co na začátku určitě nebudeme potřebovat - boxerské rukavice, omotávky a chrániče zubů ;)

Kdy: úterý 15:30 - 16:30 (lektor si vyzvedne děti z družiny v Lužánkách a společně půjdou do tělocvičny); ještě čekáme na potvrzení času ze strany Ježka bez Klece

Cena: 900 Kč

Výuka začíná v úterý 21. září.


Fyzikální kroužek

Lektor: Radek Suchánek

Kroužek nemá nahradit ani prodloužit standardní hodiny fyziky, ale určitě si něco fyzikálního promyslíme a napočítáme. Často se spolu budeme bavit o fyzikálních jevech z klasické mechaniky, ale občas zabrousíme i do fascinujícího světa kvantové fyziky nebo speciální relativity.Rád bych všem zúčastněným ukázal, jak spočítat jednoduché fyzikální úlohy pomocí matematických znalostí, které již často mají ve svém repertoáru. Nad komplikovanějšími jevy bychom přemýšleli "selským rozumem" a snažili bychom se pochopit základní fyzikální principy, pomocí kterých lze daný jev vysvětlit.  

Konkrétněji se dají cíle kroužku shrnout takto:

A) Zaujmout fyzikou tradiční i netradiční a jejími často neintuitivními důsledky - rozšířit tak hranice jejich představivosti.
B) Ukázat dětem, jak mohou použít své znalosti matematiky za účelem vyvozování užitečných závěrů o světě kolem nich.
C) Prohloubit formální i neformální znalosti fyzikálních principů a trénovat logické myšlení.

Pro představu uvedu otázky, kterými bychom se mohli zabývat:
Proč se zvuk sanitky mění, když se k nám přibližuje? Jak funguje zákon akce a reakce? Jaký je rozdíl mezi tíhou a hmotností? Kolik bychom vážili na měsíci? Jak dlouhý je světelný rok? Co to je zákon zachování hybnosti a jak jej využívají například rakety? Kolikrát je Slunce větší než Země? Kolikrát obletí světlo kolem Země za jednu sekundu? Kdyby Slunce přestalo svítit, za jak dlouho bychom si toho všimli? Jak staré je světlo, které vidíme na obloze? Co to je černá díra a jaký má význam ve vývoji vesmíru? Co to je vlnovo-částicová dualita a jak se projevuje? Jak důležitá je obecná relativita v GPS systémech?

Pro koho je kroužek určen: Primárně šesťáci, sedmáci a zvědaví páťáci (jsou vítání i nadšenci z nižších ročníků, pro ty však obsah kroužku může být náročný)

Kdy: Online ve čtvrtky od 17:00 do 18:00

Cena: 2400 Kč/pololetí

Kroužek se otevře při minimálním počtu účastníku 4. 


Kroužek manuální zručnosti

Lektoři: Michal Bečka a Honza Čillík

Vytvoříme jednoduché přístroje s mechanickými prvky, na kterých budeme moci vidět fungování některých fyzikálních principů. Nejčastěji používané materiály budou dřevo a kov. Cílem kroužku je naučit děti pracovat se základními přístroji, naplánovat si vlastní malý projekt a podle návrhu postupovat.

Děti budou na kroužku pracovat s nástroji jako je vrtačka, nůž, pilka apod.

Kdy: středa 15:30-17:00 (ještě čekáme na potvrzení možnosti pronájmu od Ježka)

Cena: 1900 Kč/pololetí

Výuka začíná ve středu 22. září.


Angličtina pro prvňáčky

Lektor: Hana Martiniková

V případě zájmu jsme schopni zrealizovat kroužek angličtiny pro děti z první třídy. Čas a cenu kroužku bychom sestavili podle počtu dětí. Přihlášení je nezávazné, pomůže nám zjistit zájem. 

Kdy: čas domluvíme podle počtu přihlášených