Volnočasový Slunovrat


Výtvarný ateliér Slunovrat

Lektor: Helena Naňáková

Náplň: Plánujeme návštěvy galerií, pronikání do světa různých výtvarných technik a hlavně osvojování prostředků, které výtvarné umění využívá (v rámci toho, co nám umožní prostory a materiál). Zatímco při běžné výuce ve škole se budeme zaměřovat na zvládnutí základů, zde se už můžeme doslova ponořit, prohlubovat, bádat.Zmapuji si nejdříve dovednosti dětí tak, abych mohla co nejlépe navázat.Starší děti mohou počítat s tím, že půjdeme více do hloubky a budou zkoušet věci, které dělaly okrajově nebo ještě nezkoušely.Každý blok bude mít část motivační spojený se zážitkem, prostor pro výtvarné vyjádření a závěrečnou reflexi. Pokud se bude jednat o náročnější práci, plynule další blok navážeme. 

Odlišnost od výuky VV: Zatímco ve škole více propojíme výtvarno se čtenářskou dílnou, projekty, grafikou, kaligrafií (u mne ve třídě), zde se můžeme více inspirovat uměleckými díly (zvládají to děti již od mateřské školky a jsou doslova nadšené). Nemusíte mít obavy :-), nejedná se o žádný odborný výklad, ale o vyprávění příběhů, dalšího výtvarného rozvíjení toho, co se na obrazu či soše děje atd.

Kdy: pondělí 15:15 - 16:45

Cena: 2100 Kč/pololetí

První lekce proběhne v pondělí 23. září.


Individuální výuka hry na zobcovou flétnu

Lektor: Dana Dočkalová

Výuka probíhá v pondělí v časech 15:00 - 17:45 a v úterý v časech 14:00 - 16:45.

Je možné si zvolit délku lekce: 30 min začátečníci nebo 45 minut pokročilí. Na vhodnosti délky lekce pro Vaše dítě, stejně jako na konkrétním čase, se prosím domlouvejte přímo s lektorkou Danou na tel: 739236414.

Cena: 2000 Kč/lekce 45min/čtvrtletí; 1445 Kč/lekce 30min/čtvrtletí

Prosím pozor, uváděná cena je za jedno čtvrtletí, celkově se tedy platí 4x za rok. Je to z toho důvodu, aby individuální výuka, která je celkově dražší, pro Vás díky většímu rozložení plateb byla dostupnější.

Výuka začíná v pondělí 23. září.


Výuka klavíru

Lektor: Žaneta Vítová

Od začátku je věnována pozornost zábavnému poznávání celého nástroje, metodice správné a uvolněné hry, hře z not i podle sluchu, improvizaci a jednoduché tvorbě doprovodu ke známým i méně známým písním a skladbám, podle současných metodik hry na klavír (i zahraničních). Výběr bude přizpůsoben individuálním potřebám tak, aby rozvíjel chuť a již dosaženou dovednost hráče. Při výuce více účastníků je dbáno na souhru (každý jednou rukou, čtyřruč aj.) a vzájemné obohacování, pravidelné střídání při individuální hře, rozvíjení citu pro rytmus, melodii, dynamiku aj.

Hra na nástroj podle Janžurová, Borová: Klavírní školička, Janžurová, Borová: Nová klavírní škola 1.-4., Evropská klavírní škola 1-3, Slavné melodie 1-8, John Thompson's Easiest Piano Course aj.

Kdy: úterý a středa v časech 14:30 - 16:45

Je možné si zvolit délku lekce: 30 min začátečníci nebo 45 minut pokročilí. Na vhodnosti délky lekce pro Vaše dítě, stejně jako na konkrétním čase, se prosím domlouvejte přímo s lektorkou Žanetou na tel: 602 676 017.

Cena: 2000 Kč/lekce 45min/čtvrtletí; 1445 Kč/lekce 30min/čtvrtletí

Prosím pozor, uváděná cena je za jedno čtvrtletí, celkově se tedy platí 4x za rok. Je to z toho důvodu, aby individuální výuka, která je celkově dražší, pro Vás díky většímu rozložení plateb byla dostupnější. 

Výuka začíná v úterý 10. září. 


Kroužek manuální zručnosti

Lektor: Michal Bečka a Honza Čillík

Vytvoříme jednoduché přístroje s mechanickými prvky, na kterých budeme moci vidět fungování některých fyzikálních principů. Nejčastěji používané materiály budou dřevo a kov. Cílem kroužku je naučit děti pracovat se základními přístroji, naplánovat si vlastní malý projekt a podle návrhu postupovat.

Děti budou na kroužku pracovat s nástroji jako je vrtačka, nůž, pilka apod.

Kapacita: 7-10 dětí

Kdy: pátek 14:30-16:00

Cena: 1900 Kč/pololetí


Útvar divadelní improvizace

Lektor: Jaroslav Honěk

Jaroslav má zkušenosti s metodou Jacques Lecoq (www.budil.cz), kurzy improvizace s Janou Machalíkovou (zdravotní klaun), je zakládajícím členem souboru Herci s prahy, Státní opera Praha apod.

"Budeme si hrát, učit se artikulovat, pohybem vyjadřovat pocity, dramatizovat i nedramatizovatelné (např. obložený chlebíček), možná i nazkoušíme nějakou hru..."

Kapacita: 10 (věk: 8+)

Kdy: pondělí 14:15 - 15:15

Cena: 1200 Kč/pololetí


Kroužek angličtiny pro 1. a 2. třídu

Na prosbu některých rodičů bychom rádi realizovali kroužek angličtiny pro prvňáčky, kteří angličtinu budou mít až příští rok, ale i pro druháčky, kteří s angličtinou právě začínají a rádi by si s Eliškou užili nějaký čas navíc a ukotvily znalosti, které získávají v rámci dopolední výuky. 

Kroužek povede Eliška Nekulová, která ve Slunovratu již druhým rokem s dětmi objevuje dobrodružství cizí řeči. 

Kdy: úterý 12:45 - 13:30

Cena: 1800 Kč/pololetí (cena je vypočítána na 5 přihlášených dětí - může se tedy změnit dle počtu přihlášených)

Pokud máte otázky, jakým způsobem by kroužek druháčkům doplňoval jejich dopolední výuku, směřujte je prosím přímo na Elišku: eliska.nekulova@skolaslunovrat.cz


Veselá věda

Lektor: Hana Kováčová

Tento kroužek nezajišťuje přímo Slunovrat. Podrobné informace včetně přihlášek najdete na www.veselaveda.cz 

Kroužek probíhá v prostorách ZŠ Novoměstská a děti ze Slunovratu mají možnost se připojit. 

Kdy: pondělí od 14:15

Cena: 1460 Kč