Volnočasový Slunovrat

V současné době pracujeme na časovém rozložení všech kroužků. Na finální časy a přihlašování do kroužků prosím počkejte do konce prázdnin. 


Výtvarný ateliér Slunovrat

Lektor: Helena Naňáková

Ateliér prvního stupně vhodný pro každého, kdo touží rozvíjet kreativitu. Během roku procházíme klasické i experimentální výtvarné techniky, řešíme aktuální témata. Nechybí základy grafiky a animace nebo keramika. Především se ale soustředíme na vyjádření obsahu, myšleny nikoli pouze na estetickou formu umění. Pracujeme projektově.

Kdy: 

Kapacita: 10 dětí

Cena:


Individuální výuka hry na zobcovou flétnu

Lektor: Dana Dočkalová

Výuka probíhá v pondělí a v úterý.

Je možné si zvolit délku lekce: 30 min začátečníci nebo 45 minut pokročilí. Na vhodnosti délky lekce pro Vaše dítě, stejně jako na konkrétním čase, se prosím domlouvejte přímo s lektorkou Danou na tel: 739236414.

Cena pro děti ze Slunovratu: 2000 Kč/lekce 45min/čtvrtletí; 1445 Kč/lekce 30min/čtvrtletí

Cena pro děti mimo Slunovrat: 2210 Kč/lekce 45min/čtvrtletí; 1540 Kč/lekce 30min/čtvrtletí


Skupinová výuka hry na kytaru

Lektor: Helena Naňáková

Schází nám doprovodné nástroje k našemu pravidelnému zpívání. Bylo by fajn, kdyby se postupně mohli přidat hudebníci z řad dětí... Základní znalost nástroje, vybrnkávání, jednoduché rytmy a doprovody k písničkám v akordech. To všechno bychom mohli během tohoto školního roku společně zvládnout.

Skupina navíc má tu moc, že rozžehne v účastnících touhu více svému nástroji porozumět a najít jeho využití.

Kdy: 

Kapacita: 6 dětí

Cena: 


Výuka klavíru

Lektor: Žaneta Vítová

Od začátku je věnována pozornost zábavnému poznávání celého nástroje, metodice správné a uvolněné hry, hře z not i podle sluchu, improvizaci a jednoduché tvorbě doprovodu ke známým i méně známým písním a skladbám, podle současných metodik hry na klavír (i zahraničních). Výběr bude přizpůsoben individuálním potřebám tak, aby rozvíjel chuť a již dosaženou dovednost hráče. Při výuce více účastníků je dbáno na souhru (každý jednou rukou, čtyřruč aj.) a vzájemné obohacování, pravidelné střídání při individuální hře, rozvíjení citu pro rytmus, melodii, dynamiku aj.

Hra na nástroj podle Janžurová, Borová: Klavírní školička, Janžurová, Borová: Nová klavírní škola 1.-4., Evropská klavírní škola 1-3, Slavné melodie 1-8, John Thompson's Easiest Piano Course aj.

Kdy: úterý a středa, časy budou upřesněny

Cena: 


Kroužek manuální zručnosti

Lektor: Vojta Jašíček

Vytvoříme jednoduché přístroje s mechanickými prvky, na kterých budeme moci vidět fungování některých fyzikálních principů. Nejčastěji používané materiály budou dřevo a kov. Cílem kroužku je naučit děti pracovat se základními přístroji, naplánovat si vlastní malý projekt a podle návrhu postupovat.

Děti budou na kroužku pracovat s nástroji jako je vrtačka, nůž, pilka apod.

Kapacita: 7-10 dětí

Kdy: pátek 14:00-15:30 - lektor tento čas může závazně potvrdit až v průběhu září

Cena: 2200 Kč/pololetí (cena zahrnuje veškerý materiál a nářadí)


Útvar divadelní improvizace

Lektor: Jaroslav Honěk

Jaroslav má zkušenosti s metodou Jacques Lecoq (www.budil.cz), kurzy improvizace s Janou Machalíkovou (zdravotní klaun), je zakládajícím členem souboru Herci s prahy, Státní opera Praha apod.

"Budeme si hrát, učit se artikulovat, pohybem vyjadřovat pocity, dramatizovat i nedramatizovatelné (např. obložený chlebíček), možná i nazkoušíme nějakou hru..."

Kapacita: 10 (věk: 8+)

Kdy: 

Cena: 1200 Kč/pololetí


Veselá věda

Lektor: Hana Kováčová

Tento kroužek nezajišťuje přímo Slunovrat. Podrobné informace včetně přihlášek najdete na www.veselaveda.cz 

Kroužek probíhá v prostorách ZŠ Novoměstská a děti ze Slunovratu mají možnost se připojit. 

Kdy: pondělí od 13:45

Cena: 1460 Kč