Volnočasový Slunovrat ve školním roce 2020/2021


Výtvarná dílna

Lektor: Helena Naňáková

Srdečně zvu do výtvarných dílen všechny zvídavé děti a dospívající, kteří si chtějí vyzkoušet různé druhy materiálů, navštěvovat a tvořit na motivy známých i méně známých uměleckých děl, vstupovat do světa výtvarného umění, hledat propojení se světem divadla i hudby a experimentovat s různými výtvarnými prostředky (s důrazem na ty klasické - kresba, grafika, malba, užité umění, reliéf aj.). 

Ráda bych s dětmi zrealizovala návštěvu galerií, které budeme mít v okolí, vyjela do keramického výtvarného ateliéru Kvak na Vysočinu (nádherné prostory s ubytováním v přírodě a pod odborným vedením zkušené lektorky a umělkyně) a přispěla k zútulňování našich školních prostor. Kladu důraz na proces, hlubší vhled do jednotlivých výtvarných technik, na obsah sdělení, který se odvíjí od konkrétních zážitků dětí, rozvíjení toho, co děti získávají během výuky, osahání různých výtvarných prostředků, které využíváme jako cestu k zachycení vlastního vnitřního či okolního světa. Využívám aktivity z artefiletiky, z kreslení pravou mozkovou hemisférou, postupů z klasických výtvarných technik, experimentování a bádání, tvořivou práci s uměleckým materiálem aj. 

Také s dětmi realizuji aktivity na posílení koncentrace, záměrné i nezáměrné pozornosti, rozvíjení vizuálního, sluchového, hmatového, kinestetického vnímání, jemné i hrubé grafomotoriky, proto vřele doporučuji výtvarné dílny dětem od 2.třídy, které potřebují systematicky zapracovat na některé z oblastí (kromě tedy výtvarných dovedností), navazuji i spolupráci s naší speciální pedagožkou Hankou Kleisovou a s umělci. 

Kdy: pondělí 15:00 - 16:30 

Cena: 2100 Kč/pololetí

První lekce proběhne v pondělí 21. září.


Hudební švédský stůl

V tomto dvouhodinovém kroužku se budeme věnovat poznávání různých hudebních nástrojů pod vedením 3 pedagogů:

Jan Kyncl - dechové a muzikoterapeutické nástroje

Ester Švábková - bicí nástroje

Rickard Persson - kytara a strunné nástroje, jóga

Hudební švédský stůl probíhá tak, že si každý účastník během dvou hodin může jak zkoušet jednotlivé nástroje, tak jednou za cca 40 minut kolektivní hru. Důraz je kladen na objevování a zkoumání hudby, tónu, souzvuku a souhry. Kroužek je ideální pro děti, které se v nějaké podobě chtějí věnovat hudbě, ale zatím ještě nepreferují konkrétní hudební nástroj. Zde mají možnost vyzkoušet si širokou škálu hudebních nástrojů a poznat, ke kterému je to nejvíc táhne. Zároveň je kroužek určen i pro děti, kteří již hrají na určitý hudební nástroj, ale chtějí si vyzkoušet souhru více nástrojů dohromady - učit se tedy poslouchat tóny kolem sebe a aktivně přispět k souhře.

Kroužek nevyžaduje pravidelnou domácí přípravu, ale aktivní ponoření se do hudby v rámci jednotlivých lekcí.

Kdy: úterý 13:45 - 15:45

Cena: 1720 Kč/ 1. čtvrtletí

215Kč za jednu lekci: první čtvrtletí 8 lekcí, tedy 1720 Kč/čtvrtletí v období 22. 9. - 10. 11.

Platí se zvlášť za každé čtvrtletí. Každé další čtvrtletí je možné se rozhodnout, jestli žák chce v kroužku dál pokračovat. Cyklus předplatného je jednou za čtvrt roku také z toho důvodu, aby bylo možné nabídnout tento kroužek co nejvíce lidem.

První lekce proběhne v úterý 22. září. 


Výuka hry na zobcovou flétnu

Lektor: Dana Dočkalová

Kdy: pondělí 15:00 - 18:00; úterý 16:00 - 18:00 

Je možné si zvolit délku lekce: 30 min začátečníci nebo 45 minut pokročilí. Na vhodnosti délky lekce pro Vaše dítě, stejně jako na konkrétním čase, se prosím domlouvejte přímo s lektorkou Danou na tel: 739236414, a to v prvním týdnu v září.

Cena: 2000 Kč/lekce 45min/čtvrtletí; 1445 Kč/lekce 30min/čtvrtletí

Prosím pozor, uváděná cena je za jedno čtvrtletí, celkově se tedy platí 4x za rok. Je to z toho důvodu, aby individuální výuka, která je celkově dražší, pro Vás díky většímu rozložení plateb byla dostupnější.

Výuka začíná v pondělí 21. září.


Výuka klavíru

Lektor: Žaneta Vítová

Od začátku je věnována pozornost zábavnému poznávání celého nástroje, metodice správné a uvolněné hry, hře z not i podle sluchu, improvizaci a jednoduché tvorbě doprovodu ke známým i méně známým písním a skladbám, podle současných metodik hry na klavír (i zahraničních). Výběr bude přizpůsoben individuálním potřebám tak, aby rozvíjel chuť a již dosaženou dovednost hráče. Při výuce více účastníků je dbáno na souhru (každý jednou rukou, čtyřruč aj.) a vzájemné obohacování, pravidelné střídání při individuální hře, rozvíjení citu pro rytmus, melodii, dynamiku aj.

Hra na nástroj podle Janžurová, Borová: Klavírní školička, Janžurová, Borová: Nová klavírní škola 1.-4., Evropská klavírní škola 1-3, Slavné melodie 1-8, John Thompson's Easiest Piano Course aj.

Kdy: pondělí a středa v časech 13:00 - 16:45

Je možné si zvolit délku lekce: 30 min začátečníci nebo 45 minut pokročilí. Na vhodnosti délky lekce pro Vaše dítě, stejně jako na konkrétním čase, se prosím domlouvejte přímo s lektorkou Žanetou na tel: 602 676 017, a to v prvním týdnu v září.

Cena: 2000 Kč/lekce 45min/čtvrtletí; 1445 Kč/lekce 30min/čtvrtletí

Prosím pozor, uváděná cena je za jedno čtvrtletí, celkově se tedy platí 4x za rok. Je to z toho důvodu, aby individuální výuka, která je celkově dražší, pro Vás díky většímu rozložení plateb byla dostupnější. 

Výuka začíná v pondělí 21. září. 


Kroužek manuální zručnosti

Lektor: Michal Bečka a Honza Čillík

Vytvoříme jednoduché přístroje s mechanickými prvky, na kterých budeme moci vidět fungování některých fyzikálních principů. Nejčastěji používané materiály budou dřevo a kov. Cílem kroužku je naučit děti pracovat se základními přístroji, naplánovat si vlastní malý projekt a podle návrhu postupovat.

Děti budou na kroužku pracovat s nástroji jako je vrtačka, nůž, pilka apod.

Kdy: pátek 14:30-16:00

Prosím pozor, ještě čekám na potvrzení možnosti pronájmu dílny od Ježka bez klece v tomto čase!

Cena: 1900 Kč/pololetí

Výuka začíná v pátek 25. září.


Angličtina pro děti i dospělé

V případě zájmu jsme schopni zrealizovat kroužek angličtiny pro děti i pro dospělé. Čas a náplň kroužku bychom sestavili na míru podle počtu a věku dětí, nebo očekávání a pokročilosti dospělých. Přihlášení je nezávazné, pomůže nám zjistit zájem. 

Kdy: středa v odpoledních hodinách.