Jak vypadá týden ve Slunovratu

Důležitou součástí školy jsou pravidelná setkání všech dětí napříč pěti ročníky. Takové setkání probíhá v pondělí ráno při společném zpívání. Dále ve středu na školním sněmu, kde děti společně stanovují důležitá školní pravidla, reflektují ta stávající, vznášení podněty do výuky či do družiny.

Ojedinělým dnem je čtvrtek, kdy děti vyráží do terénu: často do přírody, ale někdy také do města, na výstavu, do divadla, nebo na enviro program Lipky nebo Rezekvítku. Pokud si chcete udělat konkrétnější představu programu čtvrtečních dnů, podívejte se sem

Jak vypadá den ve Slunovratu?

Téměř každé ráno zahajujeme s dětmi společným setkáním na kruhu, kde si povídáme a probíráme různá témata - jak se máme, co jsme zažili o víkendu, děti představují knížky, které četly, oblíbené hračky, různé zajímavosti nebo nás něco nového učí. Rozdělujeme a vyhodnocujeme týdenní služby (tabulendář, pořádníček, kytičkář, pomůckář...) a zahajujeme společně výuku nebo téma, které nás v týdnu provází.

V průběhu dne máme aktivity, do kterých se zapojí všechny děti nezávisle na ročnících, stejně jako činnosti, kdy děti rozdělíme podle ročníků. Společnou aktivitou napříč ročníky třeba zahajujeme nové téma, nebo to jsou tzv. trojboje (nebo víceboje), kdy děti samostatně nebo ve skupinách plní úkoly různé náročnosti. Děti naopak dělíme na ročníky při části výuky, ve které zahajujeme téma odpovídající určitému ročníku. S prvňáčky například důsledně procházíme jednotlivá písmena, učíme se je správně psát. S druháky, kteří tuto dovednost již ovládají, se věnujeme psacímu písmu nebo čtení s porozuměním, probíráme určité gramatické jevy. Matematiku realizujeme v podobě Hejného metody, i v tomto případě volíme výuku po ročnících, abychom s celým ročníkem mohli zážitkovým způsobem zahájit téma a také ho společně uzavřít nebo hledat skupinová řešení.

Každý má však možnost být na úrovni na jaké potřebuje - pokud nějaký prvňáček chce zkoušet něco, co dělají druháci, dostane prostor. Naopak není problém, když si druhák potřebuje procvičit učivo z předešlého roku. Tyto úrovně se potkávají třeba na pomůckách, ve vícebojích a při individuální práci v pracovních sešitech.

Před obědem s dětmi často čteme z knížky, kterou nám na začátku týdne představí někdo na kruhu. Během roku si tak děti rozšíří škálu zajímavých dětských knih a většinou mají motivaci si nějakou z nich přečíst.

Jak vypadá rok ve Slunovratu?

Nedílnou součástí školy jsou celoškolní výjezdy do přírody. Věříme, že život se odehrává v reálném prostředí. Každotýdenní čtvrteční dny v terénu doplňují vícedenní pobyty. V září nebo začátkem října je 3 - 5 denní adaptační pobyt. V lednu jezdíme na týdenní zimní pobyt na Brádlerovy boudy do Krkonoš. Na jaře je 2 - 3 denní tematický pobyt spojený s praktickou výukou tématu, na kterém jsme již delší dobu pracovali ve škole (témata jsou různá, každý rok se mění). V květnu nebo v červnu jedeme na 5 dnů testovat své psychické i fyzické síly do přírody.

Několikrát do roka děti připraví rodičům a kamarádům kulturní program. Na hudebním dýchánku představí výsledky své usilovné práce při hře na hudební nástroje, dramatický kroužek zaimprovizuje své představení a na vánočním jarmarku děti prodávají své výrobky nebo obsluhují v rodičovské kavárně. Cílem těchto akcí je společné setkání dětí, rodičů a pedagogů a sdílení radosti z výsledků své práce.

Postupně víc a víc zavádíme tzv. poradní kruhy, a to jak mezi dětmi v dopolední výuce, tak mezi dospělými v rámci školních a třídních setkání. Poradní kruhy nás učí ztišit se a v tichu ze srdce naslouchat a sdělovat své pocity a potřeby.