Výpravy do terénu

Čištění studánky

Ráďa, třída mladších dětí

Tentokrát jsme se v rámci našeho velkého tématu "O vodě" vypravili na výpravu ke studánce "U Marušky" v přírodním parku Baba. Děti se vyzbrojily lopatkami, hráběmi a různými nástroji, které by mohly využít k vyčištění studánky. Po cestě také některé z nich složily písničku pro studánku a jejím zpěvem nakazily všechny ostatní. Jakmile jsme ke studánce dorazili, děti se pustily do díla a s opravdu velkým zápalem vyčistily okolí studánky a potůček, do kterého studánková voda vtékala. Nakonec jako poděkování studánky za vyčištění našly děti hrníček, na který se všichni podepsali a nechali jej pro kolemjdoucí na osvěžení.

Takže příští rok z jara u studánky opět na viděnou😊

Co všechno jsme se dozvěděli a naučili?

Proč je voda důležitá, jací živočichové malí i velcí ji mohou využít a chodí k ní pít. Jak dokáže vyčištění pomoci studánce. Co takové čištění studánky obnáší. A že vzájemná spolupráce a domluva při práci nám může hodně pomoci.


Badatelství v rámci venkovní výuky: samá voda

Ráďa, třída mladších dětí 

Tentokrát nám jako prostor pro učení posloužily hned tři rybníčky u Lelekovic, kam jsme se s dětmi v rámci lesních dnů hned dvakrát vraceli a pokaždé si toto místo jinak užili😊

Nejprve jsme se k rybníčkům vydali jako malí průzkumníci, kteří si toto místo přišli prožít všemi smysly. Vodě jsme naslouchali, opravdu do detailů ji prozkoumávali zrakem, kreslili, za pomocí fotografií si hráli na detektivy a také jsme si vyrobili síťky pro chytání živočichů v rybnících. Nakonec jsme přemýšleli nad tím, co všechno by nás vlastně o rybnících zajímalo a co bychom rádi prozkoumali.

Při druhé návštěvě jsme přišli už jako zkušenější badatelé, měli jsme připravené různé výzkumné otázky, k dispozici výzkumné pomůcky a rozdělili se do týmů podle toho, kdo se čemu chtěl věnovat. Někdo zkoumal teplotu jednotlivých rybníků, někdo porovnával živočichy, někdo zkoumal pulce a někdo také to, kolik toho unese list na vodě. Pak jsme si své výsledky vzájemně řekli a zodpověděli jsme otázky ostatních dětí.

Co jsme se dozvěděli, vyzkoušeli a odnesli si z našeho zkoumání a poznávání rybníka?

Jak bohatý život může být v rybníce, i když není na první pohled vidět. Že věci kolem nás je možné vnímat opravdu všemi smysly. K čemu je takový rybník vlastně dobrý. To, že se nám nepotvrdí náš předpoklad, vlastně není špatně😊. Jak je důležité položit tu správnou otázku. Že dobrá spolupráce může vést k dobrému výsledku.

Takže na jaře opět vzhůru do bádání tentokrát na louce nebo v lese!!!


Vaření podzimní zeleninové polévky na ohni

Ráďa, třída mladších dětí 

S dětmi jsme se rozhodli, že bychom si spolu něco rádi uvařili, a protože na to není moc prostoru přímo u nás ve škole, tak jsme si řekli, proč to neudělat venku a rovnou na ohni. Přípravy byly opravdu velkolepé. Nejdřív jsme se dohodli, co všechno do takové polévky chceme dát. A aby toho nebylo málo, tak jsme si řekli, že bychom si mohli nachystat ještě i pomazánku. Vyhrála to vajíčková. Napsali a nakreslili jsme si seznam věcí, každý se rozhodl, čím by rád přispěl nebo co by rád přinesl a teď už jen zbývalo na to všechno nezapomenout😊

Naštěstí to dopadlo dobře a opravdu jsme měli všechno co jsme potřebovali. Když jsme dorazili na místo, kde jsme polévku chtěli vařit, byl čas rozdělit si úkoly: některé děti připravovaly oheň, jiné chystaly a pomáhaly při přípravě zeleniny, některé připravovaly pomazánku a byla i skupinka, která hlídala oheň a také vaření polévky samotné. Když bylo konečně vše hotové....TAK JSME TO S RADOSTÍ NAD VLASTNÍM VÝTVOREM VŠECHNO SNĚDLI A MÓÓÓÓÓC NÁM TO CHUTANO.

A co jsme se všechno naučili?

Dobře si rozplánovat přípravy i postup. Pracovat podle návodu. Připravovat a zpracovávat zeleninu a další potraviny na polévku a pomazánku. Dokončit práci a být trpěliví, i když to není hned. Rozdělit si úkoly a společně se domlouvat. Ocenit práci ostatních. Žádná práce není méně důležitá, všechno je třeba udělat, aby se dílo podařilo. Sdílet radost se společného výsledku😊