ROZVRH HODIN

Poznámky k rozvrhu 

Rozvrh se řídí koncepcí Školy Slunovrat, přihlíží k naplňování RVP a ŠVP ZŠ Hučák.

Rozdělení rozvrhu na předměty a bloky je orientační, ve Slunovratu se učí s důrazem na tématický celek, předměty a bloky se mohou propojovat, prolínat, případně prohazovat. Takové změny jsou v kompetenci třídních učitelů. Děti a rodiče mají právo se o změnách ve výuce dozvídat, a to především, mění-li se nároky na přípravu k výuce. 

Lesní dny

Garantky Lesních dnů jsou Radka Šichová a Bára Strobachová, na jejich koncepci spolupracují s třídními učiteli. Oblasti, v nichž se budeme pohybovat v rámci Lesních dnů: Příroda okolo nás, Dějiny a kultura našeho kraje, Prostředí, v němž žijeme, Lidé okolo nás, a seberozvoj dítěte (formou praktické a terénní výuky). 

Projektová výuka - do rozvrhu bude zařazována projektová výuka ve formě např.: 

 1. Tematická výuka: společným tématem napříč. předměty žije celá škola. 

 2. Mezitřídní projekty: učitel na základě diskuze s dětmi vypíše téma projektu/ skupinka dětí napříč třídami na něm pracuje po nějaký časový úsek 

 3. Projekty dětí: dítě si samo (s kamarády) zvolí a ve spolupráci s učitelem pracuje na svém tématu či projektu/výstupem je prezentace ve třídě nebo před celou školou 

IVT neboli Technologie 

Předmět bude povinně vyučován pro 4. a 5. třídu. Bude probíhat blokově během školního roku. 

Tělocvik 

Do tělocvičny v blízké Sokolovně budou děti chodit cvičit od 1.listopadu do 30.dubna, a to 1x za 14 dní na 2 vyučovací hodiny. V "letních" měsících (září, říjen, květen, červen), bude tělocvik realizován venku, na výpravách, na lesních dnech. 

Člověk a společnost 

Dějiny a společnost, moderní dějiny, současnost, dávná minulost. To jsou příběhy, rébusy, pátrání, souvislosti, dobrodružství, kterými budeme procházet. 

Angličtina 

1.třída 1 hod/týdně 

2. a 3. třída 3 hod/týdně 

4. a 5. třída 4 hod/týdně 

Práce pro školu 

Předmět zahrnuje uzavírání týdenní práce, péči o školu a zahradu a úklid, který si škola po náročném týdnu zaslouží.