Projekty realizované v rámci školy


Naše škola v roce 2022 získala finanční prostředky na nákup digitálních technologií z Národního plánu obnovy. V rámci výzev Digitální učební pomůcky a Digitální propast jsme zakoupili notebooky a příslušenství, vizualizér a elekronický mikroskop.  


Získali jsme grant Nadace O2, v rámci kterého na naší škole probíhá vzdělávání žáků, pedagogů i rodičů o chytrém a bezpečném využívání internetu a IT technologií.  Toto pravidelné vzdělávání bude probíhat po celý kalendářní rok 2022. Nadaci 02 za tuto podporu děkujeme!

Více informací o Nadaci O2 a její činnosti se můžete dočíst zde


Získali jsme finanční podporu pro činnost speciálního pedagoga na naší škole, organizaci dnů v terénu společně s odborníky z různých oblastí a podporu pro zapojení IT technologií v projektových dnech ve škole i mimo školu. Tuto podporu čerpáme po celý školní rok 2021/2022. 


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nás v rámci výzvy "Na učitelích záleží" podpořilo v projektu IMPULZ - inovativní metody v praxi už nejsou záhadou. Díky tomu projektu jsme vytvořili metodiku po venkovní výuku a mnohé další. Projekt probíhal od září do prosince roku 2021. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je aktualizovat a dále rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně. Projekt podpoří pokračování společného plánování, implementační aktivity a spolupráci škol a dalších subjektů v oblasti vzdělávání.