Projekty realizované v rámci školy

IMPULZ - Inovativní metody v praxi už nejsou záhadou (Rozhodnutí č. 20883/2021) 

Rádi bychom sdíleli to, co nám s dětmi funguje a co nám dává smysl. A tím je bezpochyby učení venku. Na podporu této myšlenky jsme získali od MŠMT finanční prostředky, ze kterých:

1) Vytvoříme metodiku "Příprava a výuka v 1. - 3. ročníku ZŠ v reálném světě mimo školu aneb příklady praxe pro pondělí až pátek". Důraz bude kladen na sdílení fungující praxe včetně přípravy a realizace výuky v reálném světě mimo školu.

2) Uspořádáme pro studenty PedF MU workshop metod venkovní výuky

      Kdy: 3. 12. 2021 8:30 - 12:30 v prostorách Základní školy Slunovrat a                          přilehlém okolí

      3) Proběhne on-line prezentace výsledků dobré praxe pro stávající pedagogy

      Kdy: 20. 12. 2021 18:00 - 20:15

      Budeme se na vás těšit ZDE (odkaz na meet, kde proběhne setkání)

4) Jako doplněk k metodice vznikne videomateriál, který bude dostupný na těchto webových stránkách.


Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Na učitelích záleží.