Radka se prací s dětmi v různých podobách věnuje již více než 20 let. Vystudovala sociální pedagogiku bakalářský obor na PdF MU a magisterskou sociální pedagogiku také na PdF MU. Práce s dětmi ji oslovila
hlavně při pořádání dětských letních táborů a táborů pro rodiče s dětmi.

Pracovala jako vychovatel v dětském domově, s dětmi a rodinami v náročných životních situacích, jako koordinátorka rodinných konferencí v sociálních službách. V současné době pracuje jako externí konzultantka na krizové lince v Brně. V rámci své praxe si také rozšířila své obzory v oblasti arteterapie, věnuje se dětské józe a práci s dětmi v náročných životních situacích. Sama je maminkou dvou dětí. Miluje přírodu, hory a aktivní pohyb, ráda zpívá a tvoří.

Má zkušenosti vychovatelky ve školní družině, třídní asistentky a také párové učitelky v první třídě.