Škola Slunovrat je koncipována jako škola sdružená, tedy taková, kdy jsou děti formálně vedeny v režimu domácího (individuálního) vzdělávání. Neučí se ale doma, od pondělí do pátku chodí do Slunovratu. Naše spřátelená kmenová akreditovaná škola, u které jsou všechny naše děti formálně zapsány, zajišťuje pravidelné přezkušování dětí (dvakrát za rok). Náš pedagogický tým garantuje přípravu dětí k tomuto přezkušování.

Přijímáme děti 1. - 5. ročníku. Druhý stupeň plánujeme od školního roku 2019/2020. 

Základní principy

Škola je založená na respektu k dětem i jejich rodinám, ale i děti se učí respektovat své učitele, spolužáky, ostatní lidi a jejich odlišnosti, přírodu, svět. (Princip respektu a úcty)

Děti jsou každé jiné, jsou individuality. Ve světě ale neobstojí, pokud nebudou umět žít s ostatními. Škola je komunitou dětí a dospělých, která nás učí, jak být rádi spolu (Princip společenství).

Čím více znám a rozumím sobě, tím více mohu porozumět druhým a světu. (Princip zdravého sebevědomí)

Nejlepší způsob, jak se učit o světě, je vypravit se do něj. Není možné, poznat ho jen z "papíru". (Princip učení se zkušeností)

Ve Slunovratu se děti učí být zodpovědně za své vzdělání, podílí se na rozhodování o tom, co a jak se budou učit a spoluvytváří pravidla školy. (Princip svobody a zodpovědnosti)

Ve Slunovratu jsou praktické a sociální dovednosti, pohyb a umění stejně důležité jako čeština, matematika. Učíme se znát přírodu, abychom jí rozuměli a mohli jí pomáhat. (Princip vzdělání pro život)

Ve Slunovratu je důležitější smysluplnost toho, co se učíme. Pokud děti neví, proč se učí, mnoho se nenaučí. (Princip smysluplného učení).

Zákldní metody výuky

Inspirujeme se tím, co funguje. Ve výuce využíváme Montessori prvky, Hejného Matematiku, čtení s porozuměním, lesní i intuitivní pedagogiku.

Důležitá je pro nás osobnost učitele. Víme, že to, v čem je učiteli dobře, to dokáže nejlépe přenést na děti. Konkrétní metoda již není tak důležitá.

Co je cílem našeho vzdělávání?

Děláme vše pro to, aby naši školu opouštěly zdravě sebevědomé bytosti, které ví, co chtějí. Znají své silné i slabé stránky. Umí pracovat samostatně i v týmu. Když si neví rady, nebojí se poprosit o pomoc. Ví, jak hledat a zpracovávat informace. Ptají se a živě se zajímají o dění okolo sebe. Respektují své kamarády a váží si jejich kvalit. Milují přírodu kolem nás a chtějí ji chránit. Stav světa jim není lhostejný a chtějí jej zlepšovat.