Helena vystudovala teologickou a pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obory učitelství náboženství a etiky pro SŠ, výtvarná výchova pro II. stupeň ZŠ a učitelství I. stupně). Prošla si jako pedagog několika vzdělávacími stupni - od mateřské  školky až k vyšší odborné škole a dalšímu vzdělávání dospělých. Učila na školách speciálních, malotřídních, vesnických, základních, na gymnáziu, vyšší odborné škole sociální, v  soukromé školce s prvky montessori a na soukromé základní škole komunitního typu.

Relaxuje u vytváření drobných dárků - ručně malovaného oblečení, originálního přání, hedvábí, skleněných svícnů aj. Ráda se vyzpívává ze smutků i radostí, hraje na varhany         a klavír, miluje sbírání hub v lese po dešti, moře i hory, diskuze nad smyslem života i společenskými tématy nejen v kavárně...