Gabriela má dvě děti, ráda chodí po lese a věnuje se technikám současného tance. Vystudovala historii i teorii a dějiny divadla na FF MU a environmentální studia na FSS MU. Na její pedagogické cestě ji hodně ovlivnilo protnutí s Lipkou (školským zařízením pro environmentální vzdělávání) a s organizací NaZemi (dříve Společnost pro fair trade a rozvojové vzdělávání).