Bára vystudovala psychologii na FF MU a téměř i francouzskou lingvistiku FF UK. Dokončila doktorát na PdF MU, kde učí psychologii a dělá výzkum sociálně znevýhodněných děti. Je maminkou tří dětí. V přestávkách mezi mateřskými povinnostmi pracovala jako klinický dětský psycholog.

Více než 7 let je předsedkyní OS Hajnštejn, které pořádá integrované prázdninové a víkendové pobyty pro děti. V lesní mateřské školce Sýkorka, kam chodí se svými dětmi, pomáhala              s koordinací činnosti pedagogů. Od prosince 2015 do února 2018 byla ředitelkou ZŠ Letokruh.