Žaneta Vítová

"Do Slunovratu jsem přišla za skvělým tvůrčím kolektivem a příjemným prostředím. To je podle mě pro kreativní vývoj to nejdůležitější. Původní radost z objevování, tříbení kreativity, překonávání technických překážek....všechny tyto složky jdou ruku v ruce, ani jedna přehlížená či vyzdvihovaná. S tím souvisí celkové pochopení skladbiček, které děti hrají po formální, technické i prožitkové stránce. 

Původní vzdělání mám v klasické hudbě na Pražské konzervatoři, avšak rozšířila jsem své přístupy o jazz a tzv.volnou improvizaci, nebo novou hudbu podle školy Royr Harta. Jsem aktivní hudebnice působící v triu Contriology s cimbálem a zpěvem a v kapele Dust in the groove. Předávání svých zkušeností se věnuji již 6 let na státních i soukromých školách."