Simona jako milovnice knih a umění vystudovala s nadšením Střední školu pro knihkupce a nakladatelské pracovníky a poté pokračovala na MU Učitelstvím estetické výchovy, v roce 2020 dokončila rozšiřující studium Speciální pedagogiky .

Nějaký čas vedla výtvarný kroužek pro děti i dospělé, chvíli učila i výtvarnou výchovu. Život ji však přivedl k provázení dětí se specifickými potřebami a to na klasické škole, kde se pohybovala více jak 8 let. Díky těmto zkušenostem vidí v každém dítěti potenciál a snaží se ho rozvíjet.

Cení si u nich kreativity, pozitivního očekávání a zvídavosti. Zároveň jsou jí děti i nejlepšími učiteli.

Má ráda moudré knihy, přírodu, která ji poskytuje klid a uvolnění po náročném dni, stále zůstává po vzoru dětí zvídavá a optimistická.