Radek vystudoval obor Geometrie na Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity. Nyní je studentem postgraduálního studia na témže ústavu v oboru Geometrie, topologie a globální analýza. Zkušenosti s výukou získával s dětmi z předškolního, středoškolského a vysoko-školského prostředí. V předešlých letech vyučoval na gymnáziích přípravné kurzy k přijímacímu řízení na vysoké školy. Věnuje se také výuce matematiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. S menšími dětmi získal zkušenosti jako oddílový vedoucí na letních táborech a dále jako průvodce v lesní mateřské škole Lesní skřítci.