Ondřej absolvoval školu uměleckých řemesel se zaměřením uměleckou keramiku. Tuto dovednost využíval jako dobrovolník při práci s dětmi v Pestré klubovně, poté jako pracovník v sociálně terapeutické dílně při práci s lidmi s postižením. Tato dlouhodobější zkušenost ho nasměrovala k dalšímu studiu na Střední pedagogické škole v  Boskovicích.

Bohaté zkušenosti získal během necelých čtyř let v ZŠ Letokruh jako průvodce na lesních dnech, vychovatel ve školní družině a nakonec také jako asistent učitelů v různých ročnících.