Martina vystudovala obor sociologie na FSS MU v Brně. V průběhu studia se zaměřila především na sociologii města a jeho veřejného prostoru. Své znalosti v tomto oboru obohatila roční stáží v Kodani. Má tři děti, které jí otevřely nové obzory a obrátily pozornost jiným směrem - k přírodě a způsobům vzdělávání. 

Ráda chodí po horách, dívá se do ohně, tvoří s barvami, hraje na flétnu, cvičí jógu a plave. Sdílí záliby svých dětí: s dcerou Anežkou jezdí na koni, se synem Vítkem podniká výpravy za minerály a s nejmladší  Barunkou zpívá.