Martina vystudovala obor sociologie na FSS MU v Brně. V průběhu studia se zaměřila především na sociologii města a jeho veřejného prostoru. Své znalosti v tomto oboru obohatila roční stáží v Kodani. Má tři děti, které jí otevřely nové obzory a obrátily pozornost jiným směrem - k přírodě a způsobům vzdělávání. Aby její děti mohly chodit do školy, se kterou souzní, s několika dalšími ženami Martina založila Základní školu Slunovrat.

V současné době je se Slunovratem stále spjatá, ale již jen okrajově, protože se na plno věnuje její velké vášni - je lektorkou jógy.