KUDY K DĚDU VŠEVĚDOVI

Láká vás moudrost předků skrytá v příbězích a pohádkách? Láká vás poznávání vlastních vnitřních světů? Toužíte po inspiraci a nových impulsech? Zajímá vás, co může pradávná pohádková moudrost sdělit vaší přítomnosti?

Zveme vás k účasti na cyklu čtyř víkendů s pohádkou. Budeme pracovat s klasickými pohádkami, s těmi, které vás oslovují, se kterými žijete nebo si je pamatujete z vyprávění babiček a maminek, dědečků a otců. Skrze pohádkové příběhy se potkáme s hlubokými lidskými tématy a můžeme je uvést do kontextu vlastních životů a otázek.

Maximálně 12 lidí ve skupině. Je možné hlásit se pouze na celý cyklus. Složení členů skupiny se v jeho průběhu nebude měnit. 


CO NÁS ČEKÁ

23. - 25. listopadu 2018 ...a řekla první sudička...

25. - 27. ledna 2019: Mrtvá voda, živá voda

22. - 24. března 2019: Ve dvou se to lépe táhne - Zvířecí pomocník v pohádkách

24. -26. května 2019: Děd Vševěd, baba jaga a ti ostatní


Komu je skupina určená

Skupina je seberozvojová, zve lidi, kteří mají zájem o hlubší kontakt se sebou, svým nevědomím, různými svými stránkami. Není určena lidem ve vážné krizi nebo lidem s duševní nemocí.

S čím budeme pracovat

Pracovat budeme s osobními příběhy každého z nás i s obecně lidskými tématy. V obojím případě se můžeme nechat inspirovat a vést pohádkovými příběhy, které, jak například analytická psychologie předpokládá i si ověřuje, zrcadlí témata lidského života, jeho klíčové body spolu s možnostmi jejich řešení. Cílem programu je hlubší poznání sebe, různých svých částí a stránek. Měla by pomoci k jejich lepší integraci a využití. Společná práce může vést ke zmapování aktuální životní situace, objevení nových možností, případně novému uchopení možností již známých. Každý z víkendů nabízí exkluzivní čas zastavení se, kontaktu se sebou, relaxace a regenerace. Obnovení vnitřních zdrojů. Otevírá také možnost poznat se, jak se neznáme.

Jak budeme pracovat

Práce ve skupině probíhá skrze vlastní prožitek, sdílení s ostatními členy skupiny, autentickou zkušenost. Pomáhat nám bude naše tvořivost a hravost, výtvarné vyjádření, práce se symbolickým materiálem. Budeme imaginovat. Budeme relaxovat.


Místo konání: Máchova 5, Brno - Královo pole

Cena: 2.800,- Kč za víkend

Lektorka: Mgr. Marta Kocvrlichová

Zájemci o bližší informace prosím pište na: marta.kocvrlichova@gmail.com 

Záloha ve výši 2000 Kč se posílá na účet lektorky: 670100-2209304944/6210 


Kdo jsem

Jmenuji se Marta Kocvrlichová. Jsem mimo jiné klinická psycholožka. Bydlím se svým mužem - výtvarníkem a našimi čtyřmi dětmi ve vesnici nedaleko Olomouce. S pohádkovými příběhy pracuji ráda, protože jsem zjistila, že když mnohdy zeslabená, roztřepená nebo zašmodrchaná vlákna našich osobních příběhů propojíme s pevnými vlákny příběhů pohádkových, stávají se pohádkové příběhy průvodci, stávají se červenou nití v labyrintu naší aktuální situace. Dokážou nás provést a zorientovat. A to vše velmi jemným způsobem. 

Obzvlášť ráda pak pracuji s co nejstaršími verzemi našich pohádek. Tam, kde zásahy editorů a novodobých upravovatelů jsou co nejmenší. V dobré víře totiž často odstraní z pohádky sice třeba drsné, ale zato moudré a "psychologicky účinné" pasáže či obrazy.

Praxe: PL Kroměříž, PK FN Olomouc, psychologická ambulance Prostějov, DK FN Olomouc. Kromě klinické praxe lektoruji, věnuji se vzdělávání dospělých, vedu seberozvojové programy.


Práce s pohádkovými tématy:

Motiv neštěstí a viny v pohádkách. Konference "Vina a neštěstí" pořádané ETF 19. 11. 2010.

Pohádka jako příležitost. Roční seberozvojová skupina. Olomouc 2012/2013

Pohádky - proč je vyprávět dětem. Locika. Program pro pedagogy LMŠ Bažinka, Horka nad Moravou

Draci v některých českých pohádkách. Příspěvek v rámci doprovodného programu landartového sympozia "Stopy draka v krajině a lidech" Plzeň 2015.

Drak a dračí síla v pohádkách. Příspěvek na konferenci "Symbol v občanském, psychoterapeutickém a výcvikovém prostoru" pořádané ČSAP 2017.

Těmi dveřmi do pohádky. Veřejná přednáška. Poprad, 23. únor 2018.

Pohádka jako psychoterapeutická inspirace. Poprad 24. - 25. Únor 2018. Seminář pořádaný společností Analytická psychológia C. G. Junga na Slovensku. 


Co říkají lidé, který kurz absolvovali?

"Je lidsky tolik SIMPLY přirozené mít někoho, s kým se mohu podělit o své bytostné prožívání. Naslouchá-li nám někdo, kdo nám rozumí, je empatický a laskavý, umožňuje nám odzrcadlit naše vnitřní prožívání a jeho nejasně uvědomované významy. Tak to bylo i v této rozvojové skupině, kterou vedla Marta Kocvrlichová. Skupina pracovala s tématy pohádek a na hodinách malovala obrazy, které vjemově zvolený pohádkový příběh vyvolával. Tímto vzájemným obohacením jsme získali možnost korigovat nejen náš obraz o sobě samém, ale i naše "ideální self", tedy žádoucí stav našich představ o sobě samém. Tento obraz se, pokud jsme se dostali se sebou do souladu, proměňuje, je dynamický a proměňuje i svět okolo nás. Nebylo to pro nás dospělé přirozené ani lehké, i když je nesporné, že téma reflexe zahrnuje i naší vjemovou, vizuální gramotnost. V našich českých základních školách učíme děti systematicky číst a psát. Schopnost učení se z obrazového materiálu nebývá předmětem detailního rozboru, předpokládá se, že obrázek "mluví za sebe". Nonverbální "obrazová" stránka textů však bývá obtížněji uchopitelná, často má širší záběr a nutí nás k tomu, abychom vnímali holisticky, celistvě. Myslím, že díky práci ve skupině se nám podařilo vyhnout tomu, abychom informace, obsažené v obraze, nevnímali selektivně. Zkrátka nejsme vizuálně gramotní od přírody." (Miroslava)

"Kurs Marty Kocvrlichové je úžasný pro ty, kteří se rádi do svého nitra dívají přes obrazy a symboly a příběhy. Uvědomila jsem si na něm, jak se děj příběhu odráží ve mně a dokonce v mých snech. Nakoukla jsem tam, kam běžně nemám přístup. Marta je skvělá průvodkyně našimi vnitřními (pohádkovými) krajinami. Doporučuji." (Šárka)