Pokud není uvedeno jinak, do kroužků je možné se přihlašovat i v průběhu školního roku. Máte-li o některý z nabízených kroužků zájem, kontaktujte prosím Martinu Sedlákovou na: martina.sedlakova@skolaslunovrat.cz . Rádi přivítáme nové tváře z řad dětí, kteří školu Slunovrat každodenně nenavštěvují. Těšíme se na vás:-)


Kroužek pro předškolní děti, které si chtějí vyzkoušet, jak se ve Slunovratu učí, seznámit se s Lenkou, která děti provází prvním trojročím (1. - 3. ročník), poznat se s možnými budoucími kamarády - spolužáky.

Kroužek probíhá ve středu 15:30 - 17:00.

První setkání proběhne 23. ledna 2019, bude následovat dalších 7 setkání. 

Kapacita kroužku je 12 dětí. 

Cena za 8 setkání činí 900 Kč. 

Předškoláček není podmínkou pro přijetí do Slunovratu. Výhodou ale je, že Lenka Michlovská má děti možnost pozorovat delší dobu. Díky tomu může více pomoci rodičům například při rozhodování, zda-li je předškolák zralý do školy, nebo by bylo lepší ještě rok počkat. I děti si vyzkouší, zda jim styl výuky v naší škole vyhovuje. 

Dětem, které budou do předškoláčku chodit, nemůžeme slíbit, že je přijmeme s ohledem na omezenou kapacitu třídy. 

Kapacita kroužku je naplněna. Již není možné se přihlašovat. 


Výtvarný ateliér Slunovrat

pro děti od 1. do 4. ročníku; děti ze Slunovratu mají při přihlašování přednost

Lektor: Jana Reichel

Ateliér prvního stupně vhodný pro každého, kdo touží rozvíjet kreativitu. Během roku procházíme klasické i experimentální výtvarné techniky, řešíme aktuální témata. Nechybí základy grafiky a animace nebo keramika. Především se ale soustředíme na vyjádření obsahu, myšleny nikoli pouze na estetickou formu umění. Pracujeme projektově. 

Kdy: úterý 14:30-16:00

Kapacita: 10 dětí

Cena pro děti ze Slunovratu: 2450 Kč/pololetí

Cena pro děti mimo Slunovrat: 2690 Kč/pololetí


Výtvarný ateliér JUNIOR

pro děti od 10 let

Lektor: Jana Reichel

Výtvarný ateliér zaměřený na rozvíjení složitějších technik. Budeme využívat multimédia (animace, foťák) i klasické techniky (malbu, kresbu, grafiku). Kroužek je vhodný pro všechny děti se zájmem o tvoření - nejsme zaměřeni pouze na "talenty". Skrze tvoření rozvíjíme kreativní myšlení.  

Kdy: úterý 16:15-17:45

Kapacita: 10 dětí

Cena pro děti ze Slunovratu: 2450 Kč/pololetí

Cena pro děti mimo Slunovrat: 2690 Kč/pololetí 


Individuální výuka hry na zobcovou flétnu

Lektor: Dana Dočkalová

Výuka probíhá v pondělí a v úterý. 

Je možné si zvolit délku lekce: 30 min začátečníci nebo 45 minut pokročilí. Na vhodnosti délky lekce pro Vaše dítě, stejně jako na konkrétním čase, se prosím domlouvejte přímo s lektorkou Danou na tel: 739236414.

Cena pro děti ze Slunovratu: 2000 Kč/lekce 45min/čtvrtletí; 1445 Kč/lekce 30min/čtvrtletí

Cena pro děti mimo Slunovrat: 2210 Kč/lekce 45min/čtvrtletí; 1540 Kč/lekce 30min/čtvrtletí


Skupinová výuka hry na kytaru

Lektor: Helena Naňáková

Schází nám doprovodné nástroje k našemu pravidelnému zpívání. Bylo by fajn, kdyby se postupně mohli přidat hudebníci z řad dětí... Základní znalost nástroje, vybrnkávání, jednoduché rytmy a doprovody k písničkám v akordech. To všechno bychom mohli během tohoto školního roku společně zvládnout.

Skupina navíc má tu moc, že rozžehne v účastnících touhu více svému nástroji porozumět a najít jeho využití.

Kdy: středa 14:15-15:00

Kapacita: 6 dětí

Cena: 1580 Kč/pololetí

Kapacita kroužku je naplněna.


Výuka klavíru

Lektor: Helena Naňáková

Od začátku je věnována pozornost zábavnému poznávání celého nástroje, metodice správné a uvolněné hry, hře z not i podle sluchu, improvizaci a jednoduché tvorbě doprovodu ke známým i méně známým písním a skladbám, podle současných metodik hry na klavír (i zahraničních). Výběr bude přizpůsoben individuálním potřebám tak, aby rozvíjel chuť a již dosaženou dovednost hráče. Při výuce více účastníků je dbáno na souhru (každý jednou rukou, čtyřruč aj.) a vzájemné obohacování, pravidelné střídání při individuální hře, rozvíjení citu pro rytmus, melodii, dynamiku aj.

Hra na nástroj podle Janžurová, Borová: Klavírní školička, Janžurová, Borová: Nová klavírní škola 1.-4., Evropská klavírní škola 1-3, Slavné melodie 1-8, John Thompson's Easiest Piano Course aj.

Kdy: pondělí 14:15-15:00, středa 13:30-14:00 (mladší děti)

Cena:

Děti předškolního věku, skupina 2-3 děti/30 min.: 1900 Kč/pololetí 

Děti začátečníci: skupina 2 dětí/30 min. 1900 Kč/pololetí, příp. 45 min.: 2680 Kč/pololetí

Děti pokročilí samostatně 30 min: 3820 Kč/pololetí, nebo 45 min: 5350 Kč/pololetí

Kapacita kroužku je naplněna.


Pěvecký sbor Slunovrat

Sbormistr: Helena Naňáková a Lenka Michlovská

K naší škole nezastupitelně patří pravidelné zpívání na kruhu. Již delší dobu ve mně zrála myšlenka, že by bylo fajn s tím něco více podniknout. Věřili byste tomu, že téměř každý může umět zpívat? Ovšem v našem sboru půjde o mnohem více. Společně se setkávat, naslouchat svému hlasu i hlasu jiných, vytvářet souzvuk, improvizovat i zpívat známé písně vhodné právě pro naši skupinu, v jednohlasu i vícehlasně. Budeme hrát na tělo i méně známé nástroje. Přizveme k doprovodu hudebníky z řad našich rodičů či kamarádů a kamarádek.

K tomu nám budou vypomáhat cvičení ze "Školy pro odhalení hlasu" (zakladatelkou paní Valborg Werbeck-Svärdström, švédská sopranistka), která postupně uvolňují hlas a pomáhají nám jej rozeznít. Společné zpívání se pak stává radostí, kdy není důležité hned od počátku umět zpívat čistě, ale s nadšením. Můžeme více porozumět svému hlasu a odhalit jeho dosud neobjevené polohy...

Uvítáme ve sboru i rodiče či sourozence našich dětí! Sboru chceme dlouhodobě věnovat pozorost a energii. Představuje důležitou součást komunitní školy.

Kapacita: 20 dětí

Čas: středa 15:30-16:30

Cena: 1280 Kč/pololetí

Pěvecký sbor je určen pouze pro děti navštěvující Slunovrat a jejich rodinné příslušníky. 


Kroužek manuální zručnosti

Lektor: Vojta Jašíček

Vytvoříme jednoduché přístroje s mechanickými prvky, na kterých budeme moci vidět fungování některých fyzikálních principů. Nejčastěji používané materiály budou dřevo a kov. Cílem kroužku je naučit děti pracovat se základními přístroji, naplánovat si vlastní malý projekt a podle návrhu postupovat.

Děti budou na kroužku pracovat s nástroji jako je vrtačka, nůž, pilka apod. 

Kapacita: 7-10 dětí

Kdy: pátek 14:00-15:30

Cena: 2200 Kč/pololetí (cena zahrnuje veškerý materiál a nářadí)

Cena pro děti mimo Slunovrat: 2400 Kč/pololetí 


Útvar divadelní improvizace

Lektor: Jaroslav Honěk

Jaroslav má zkušenosti s metodou Jacques Lecoq (www.budil.cz), kurzy improvizace s Janou Machalíkovou (zdravotní klaun), je zakládajícím členem souboru Herci s prahy, Státní opera Praha apod.

"Budeme si hrát, učit se artikulovat, pohybem vyjadřovat pocity, dramatizovat i nedramatizovatelné (např. obložený chlebíček), možná i nazkoušíme nějakou hru..."

Kapacita: 10 (věk: 8+)

Kdy: pondělí 14:15-15:15

Cena: 1200 Kč/pololetí

Cena pro děti mimo Slunovrat: 1400 Kč/pololetí 


Uvítali byste v budoucnu kroužek, který zatím nenabízíme? Napište nám své náměty a my s nimi budeme pracovat!