Jana studovala na Pedagogické a Filozofické fakultě MU v Brně. Zabývala se výukou češtiny pro cizince stejně jako soukromou výukou angličtiny. Od roku 2007 působila jako galerijní pedagog při Domě umění města Brna a později jako asistentka galeristy. Kromě grafického designu (janareichel.com) se věnuje edukačnímu projektu VENKU (leto-venku.cz), v rámci kterého pořádá letní výtvarné kurzy a plenér pro děti.