17. 6. 2019

Milí rodiče,
srdečně Vás s časovým odstupem zdravím.Omlouvám se, že jsem Vás tentokrát nechala čekat beze zprávy, psaní a kontrola vysvědčení si vyžádaly společně s přípravou na vodu svůj čas.
Děti mají napsaná vysvědčení, ještě vypíšu pro ZŠ Hučák zprávy o přezkoušení a po formální stránce jsme u konce tohoto školního roku. Tedy přesněji toho, co je potřeba mít hotové do konce června z pohledu našich závazků vůči Hučáku.
Co nás čeká
Po praktické stránce nás čeká ještě procvičování nově probraných jevů jak v matematice, tak v českém jazyce a témata ze slohové a komunikační výchovy. Dětem jsem slíbila, že na tom budeme pracovat tvořivým způsobem nadcházející týden.
Sešity do čj, m, slohové výchovy a čítanku si děti mohou nechávat ještě ve škole, budeme s tím pracovat. Ještě jim zůstanou sešity na procvičování o prázdninách (barevná čj a m), nebo spíše v závěrečném týdnu prázdnin (úplně stačí :-) ).
V posledním týdnu před vodou jsme dokončili učivo ve všech třídách, procvičovali, společně upevňovali, opravovali testy, vypracovávali mapy pokroku, každý své závěrečné sebehodnocení ze všech důležitých oblastí, individuálně si děti pracovaly v sešitech.Musím říct, že mne vždy děti překvapí, jak jim prospívají společné aktivity ve skupině, jak se vzájemně od sebe učí.

Nové děti a loučení
Měli jsme na násleších novou tvář Elenku, která se možná připojí k letošním třeťáčkům, nyní po neděli s námi stráví 3 dny.V nastávajícím týdnu se má k nám přijít podívat ještě dívčina, která se možná připojí k současné čtvrté třídě a možná ještě jeden chlapec.V tomto roce se loučíme s Anežkou, která odchází na Gymnázium P. Křížkovského s výtvarným zaměřením, Fanynkou, která nastupuje na Biskupské gymnázium a Sárou, která se bude věnovat atletice a navštěvovat ZŠ v Líšni. Kéž se jim tam všem daří.
Vodu jsme navzdory prudkému sluníčku i protivětru zvládli bez úhony. Leccos již vydržíme a zvládneme, hned tak nás něco nezaskočí. Ani přeplněný či zpožděný vlak :-).Opravdu, klobouk dolů před dětmi.Díky moc rodině Čilikové!

ProsbaMilí rodiče, hledáme posily do týmu, družináře, pedagogy s aprobací 1.stupně, pokud možno nakloněné inovativním metodám práce a práci v týmu či učitelském tandemu. Nepředpokládaně mužská část našeho týmu přichází o Jirku, na jeden den zůstává Vojta (lesní dny a družinka), na jeden Radek, nový uchazeč může nakonec nastoupit snad až v příštím roce.
Usilovně hledáme a pátráme, věříme, že si jen ti správní lidé do našeho týmu dávají načas :-). Budeme rády za tipy. Mohou se teď ještě přijít podívat do výuky, nahlédnout do provozu, družinky.
Přeji vám všem krásné dny a večer pošlu pár fotek.
S pozdravem a vše dobré


2. 6. 2019

Milí rodiče,
opět nám nadešel nedělní večer a s ním dělení se o radosti i starosti, kterými procházíme s dětmi ve Slunovratu.Tentokrát se pokusím být opravdu minimalistická.

Vzhledem k tomu, že v pondělí 10.6. odjíždíme na vodu, je třeba v nadcházejícím týdnu, aby si děti uspořádaly všechny věci, i když je ještě budeme používat - daly do pořádku sešity, vybarvily mapy pokroku/učiva a založily do šanonů, uspořádaly si pracovní sešity, šanony, uklidily poličky, šatnu, vzaly si domů věci, které nebudou již potřebovat (mimo učení).

Máme za sebou intenzivní týden plný opakování a uzavírání projektů, témat, učiva, mapování toho, co děti už zvládly a kde potřebují pomoci.

V pondělí jsme si rozdělili práci a opakovali na test z matematiky, starší děti si připravovaly prezentaci pohádky ve finální verzi.
V úterý opakovali střídavě český jazyk (na test) a psaly test z matematiky. Velmi soustředěně a koncentrovaně. Hodnotily jej jako středně těžký až lehký - mapoval všechny znalosti a dovednsoti získané v posledních čtvrtroce či i dříve.Ve středu třetí třída připravila novou prezentaci pohádky, nakonec své ilustrace našly v koši a dodnes nevíme, jak si to vysvětlit.Ve druhém bloku proběhla k radosti mladších dětí prezentace pohádek.V pátek jsme ráno bubnovali a propojovali se v aktivitách. Už jse znát značný pokrok a 9 měsíční práce na souhře našich pohybů, přemýšlení, pozornosti, hbitosti, všímavosti, rychlých reakcí, propojení hemisfér...Opakovali jsme si český jazyk a poté se děti vrhly na test. Ten už byl podle jejich slov pro ně obtížnější, i když zahrnoval témata posledních čtvrtletí.
Děti by měly pracovat ještě na opakování a procvičování.
Ve středu jsme se sešli s rodiči na poradním kruhu nad tématem našich obav, i když v malém počtu. Jsem za toto setkání velmi vděčná a ráda jsem si vyslechla připomínky i otázky, kterými jsme se zabývali až v čase po poradním kruhu.Mám sepsány podněty k promyšlení a rádi Vás pak s nimi seznámíme.Jedním z nich je mít k dispozici více shrnujících infromací... Ve středu jsem navštívila ZŠ Hučák a zjistila, jak tam se chystají na výjezd, jak probíhají ranní kruhy či společenstva (něco jako náš sněm), jak se děti učí (podobně jako u nás), s čím pracují (více jen s pracovními listy, které si mohou okopírovat).
Tento týden si budeme opravovat testy, sešity, procvičovat to, co je třeba ještě procvičit. Prosím, aby si děti nosily sešity - ještě je opravuji, momenátlně jsou u mne. Zítra jim je rozdám.Kdybyste měly otázky, podněty, neváhejte mne kontaktovat. 

Mimochodem sháníme pedagoga na 1.stupeň, který má v oblibě právě malé děti :-) - do 1. třídy.

Přeji krásné sluneční dny a radost z tepla :-).


26. 5. 2019

Milí rodiče,
opět se týden s týdnem sešel a s dětmi máme za sebou plno zážitků i nových výukových témat. Zažili jsme společné setkání i s Vámi v Divošce, kde děti představily své umění první krůčky v osvojování hry na hudební nástroje, komentátorských či divadelních dovedností. Díky Vám všem za účast i trpělivost.
Mimoto jsme si s dětmi zažili velmi náročný sněm v pátek, kdy byla znát velká únava a děti nesly důsledky svého hlasování - i přes únavu chtěly, aby se konal. Doslova s vypětím sil jsme to zvládli a děti jsme tentokrát silně i s Lenkou podporovaly. Závěry a zápis si opět můžete přečíst na naší sněmovní tabuli. Ve velké klubovně děti vyvěsily pravidla, aby je měly na očích. Přeci jen s blížícím se koncem roku se také střídají nálady - radost, smutek i vztek. V plném proudu jsou závěrečné přípravy na prezentaci projektu o ilustracích a pohádkách - vše jsme pečlivě shrnuli a připravili společnými silami podklady pro to, jak má vypadat dobrá prezentace. Četli jsme si vlastní pohádky a upravovali ještě poslední nedostatky v psaném textu i vyprávění - přímou řeč, věty a souvětí, velká a malá písmena, odlišení úvodu, příběhu a závěru atd. Dobíráme poslední učivo a opakujeme.

3.třída - M: indické počítání, sčítací pyramidy, násobilkové obdélníky, půdorysy a nákresy staveb z kostek, písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení 0-10, zaokrouhlování, početní operace do 1000. - v ČJ: slovní druhy (Slova ohebná a neohebná), skloňování - zatím jen pádové otázky, časování (osoba, číslo, čas)

4.třída - M: převody jednotek, zlomky, početní operace přes 1000 (zpaměti i písemné), aritmetický průměr, pojmy z geometrie - ČJ: časování sloves, časování slovesa být ve všech časech, čas a způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací), rozvíjení slovních druhů

5.třída - opakování a procvičování podle potřeby, slohová a komunikační výchova pro všechny třídy (v závěru roku): příběh a vyprávění, báseň, charakteristika osoby, dopis, pohled, jednání na úřadech, přirovnání, pranostiky...

S dětmi jsme v pondělí podrobně vypsali (napsali i do deníčků, založili nebo označili), co si potřebují procvičit, čemu nerozumí a co ještě probereme. Pak v každé volné chvilce jsme na tom pracovali. Děti přislíbily, že si udělají kontroly samy. RÁDA BYCH SI NA příští VÍKEND VYBRALA SEŠITY, MINIMÁLNĚ Z MATEMATIKY. V ÚTERÝ BUDEME PSÁT OPAKOVACÍ TEST Z MATEMATIKY. Zítra se na něj dobře připravíme. Tentokrát jsem dětem slíbila, že si vyzkouší v tomto týdnu výuku v lavicích a u tabule, tak uvidíme, jak nám to půjde :-).

PORADNÍ KRUH A SCHŮZKA S VÁMI, RODIČI (téma - co mne/nás jako rodiče tíží a s jakými obavami se potýkám/e) - BYL PŮVODNĚ NAVRHNUT TERMÍN NA TUTO STŘEDU 29. 5. OD 17.00 HOD. Upřesňuji čas na 18.00 hod. NEMÁM VŠAK ODEZVU, ZDA SE HO MŮŽETE ZÚČASTNIT (jen od dvou, co nemohou).
CHCI SE ZEPTAT, ZDA JE tedy MOŽNÉ JEJ PŘELOŽIT NA ÚTERÝ 28. 5. OD 17.00 HOD.
Tedy prosím o vyjádření zítra do 18.00 hod., zda můžete:

A) jen ve středu od 18.00 hod. nebo

B) jen v úterý od 17.00 hod., případně oba termíny nebo

C) je to jedno.

Můžete poslat i SMS s písmenem :-).Do 19.00 hod. v pondělí rozešlu již upřesněnou informaci o datumu a čase konání.

Pokud máte otázky, připomínky, přání, neváhejte psát a kontaktovat.
Pokud ještě máte někdo zájem o tripartitu, ozvěte se prosím. 


19. 5. 2019

Milí rodiče,
na začátku nového týdne bych vás ráda seznámila s tím, co jsme spolu s dětmi zvládli, s čím se potýkáme, vyrovnáváme, srovnáváme, prožíváme, o čem bádáme a přemýšlíme. Trochu jsme zápasili s "blbou náladou", ale už jsme si z toho jako skupina začala dělat i legraci :-). Jsou to chvíle, kdy někdo přijde s nějakým nápadem, aktivitou, učivem a reakcí části skupiné je "nééééééé", "ale prooooč?" Nenecháváme se tím odradit a na konci se už skupina usmívá a ještě by i ráda dál pracovala.

V pondělí se konal sněm - viz sněmovní nástěnka. Rozdaly se jasné úkoly - např. sepsat pravidla pro používání magnetické stavebnice. Průběh se zrychlil, je znát, že děti už ví, jak a co projednat. A že se moc nevyplácí úkoly přecházet, ale na rovinu přiznat, že třeba se nestihly na něčem domluvit nebo jej splnit. Po dohodě se bude konat nejdříve v pátek.
V pátek jsme společně sezpívávály písničky, které bychom vám rádi zazpívali v úterý na naší Hudebně - dramatické jízdě v Divošce od 17.00 hod.

Tento týden jsme dokončili opravy testů - děti si zreflektovaly, kde chybovaly, co potřebovaly ještě dovysvětlit nebo procvičit a odevzdaly doplněné testy z M a ČJ. Minulý týden jsme si udělali společně plány i na tento týden, a tak jsme mohli pokračovat dále - probrali jsme nové učivo (3.třída - slovní druhy, prostředí v M, 4. třída - v ČJ časování sloves, určování osoby, čísla, času, složené a jednoduché tvary, v M - převody jednotek složitější tipy), zopakovali to předcházející (viz testy), zakončili projekt o ilustraci, připravovali jeho prezentaci pro mladší děti (ještě v týdnu dokončíme).
Mám potřebu na základě rozhovorů s dětmi a některými rodiči vás ubezpečit, že ve škole vždy nové učivo probíráme a společně opakujeme před novým učivem - nechci po dětech, aby pracovaly na něčem, čemu dobře nerozumí. Mají možnost zeptat se skupiny i nás, vyučujících. Neustále se na ně obracíme s otázkou, zda je jim to jasné.
V plánech vždy je napsáno, do jaké max. strany mají děti dojít - je to děleno podle učiva, nikoli podle počtu stran na týden, jak si i nyní některé děti myslí. Některé děti mají pocit, že "jsou pozadu". V této fázi se však jedná spíše o to, že potřebují ještě nějaké učivo více procvičit nebo u 3. třídy v případě Hejného matematiky přímo porozumět některým prostředím. Udělat si samostatně i kontrolu a přijít si tak sám na chybu je podstatnou součástí naší výuky, tzn. práce s chybou. Mám s dětmi zkušenost, že si dané učivo ujasní a upevní, pokud tomu tak nebylo před tím, nebo samy vidí, že ještě potřebují učivo vysvětlit. Další nedílnou součástí je práce s pomůckou, kde mají většinou kontrolu z druhé strany. Takto získávají reálný obrázek o tom, nakolik je jim to jasné.
Děti se ještě potýkají s porozuměním zadání, zvláště, pokud obsahuje více úkolů. Mohou si jej barevně odlišit, podtrhnout tužkou, nějakým způsobem rozdělit. Ráda bych nyní při probírání slovních druhů s dětmi udělala ukázku právě na zadání. Do aktivit i společné práce se s námi zapojily opět Any a Fany. Do výuky jsme aktivně vložili aktivity a děti už si je připravují i samy - tento týden na procvičování např. slovních druhů.
Není v plánu popsat všechny sešity, s některými počítáme i v příštím roce nebo si mohou děti procvičovat o prázdninách. V příštím mailu pečlivěji rozepíšu.
Učivo podle ŠVP Hučáku, které je pro nás závazné, bychom měli bez větších obtíží zvládnout, i když již začátkem června je třeba psát vysvědčení. Některé jevy si totiž děti procvičují v rámci projektu i práci s pomůckou, některé se prohlubují z 1. pololetí a některé jsou v sešitech předimenzovány (spadají až o třídu výše). Zvláště opatrně s matematikou pro 3. třídu.
Počítám s tím, že bychom v dalším týdnu (tedy 27.-31.5.) s dětmi psali ještě testy a dělali aktivity, už podstatně kratší a jednodušší s cílem si učivo shrnout a procvičit.Těším se na setkání s vámi v Divošce - pokud budete chtít, můžete se přidat oblečením či hudebním nástrojem, zasílám ještě noty společných písniček v dalším mailu. Rozjedeme to v duchu setkání lidí z různých kontinentů na vlně myšlenky, kdy Evropané podlehli dojmu, že jen oni jsou civilizovaní a dokonce jen oni lidé a jiní Evropané, kteří žili v osadách a spřátelili se s divochy, domorodci, Indiány, Indy aj. dokazovali právě díky zpěvu a hudbě, že jsou to také lidé :-). My však se setkáme hned od začátku v přátelské atmosféře, aspoň doufám.
Mějte se krásně, jsme za vás i děti vděčná.
Nebojte se ptát, psát, potkat se :-).
S pozdravem a poděkováním 


9. 5. 2019

Milí rodiče,
v posledních týdnech se střídaly akce jedna za druhou a ráda bych je alespoň krátce shrnula. Omlouvám se, dětem jsem slíbila, že to zvládnu v úterý večer, ovšem jsem se léčila z nachlazení. Teď jsem již toho schopná, tak to napravuji.Děti si zažily výjezd do jeskyní a ještě za to moc děkuji Lídě a Zdenkovi Motyčkovým, kteří se o nás starali a zajistili jak stravu, spaní, převoz batožiny, tak vstup do Amatérské (velká vzácnost) a posléze i Sloupsko-šošůvské jeskyně. K výpravě jsem se připojila v úterý ráno a děti mne zasypaly zážitky a nadšením. V podzemí jsme si i společně zazpívali.
Ve čtvrtek se děti zúčastnily interaktivního programu s Lipkou v Otevřené zahradě a v pátek intenzivně pracovaly s Barčou na projektu o lidském těle.V pondělí 6. 5. jsme si společně naplánovali tento i další týden. Děti si označily stránky a slíbila jsem jim, že na Vaše mailové adresy zašlu odkazy na možnou kontrolu pracovních sešitů z češtiny a matematiky.
Chybí jen kontrola pro matematiku 3. ročníku, která by měla probíhat diskuzí (příklady nemusí mít jen jedno řešení).
Se všemi dětmi prakticky nacvičujeme koncentraci, ztišení a naslouchání. V úterý ráno jsme měli opět malý poradní kruh ve třídě a nácvik propojení hemisfér...
Obracím se tedy na Vás s prosbou, zda byste jim tuto kontrolu, pokud to bude ve Vašich možnostech, zprostředkovali. Pokud Vám to podmínky neumožní, tak si ji pak mohou dodělat ve škole.  

Odkazy na níže uvedené kontrolky v e-mailu od Heleny z 9. 5. 2019

Hravá čeština 3 - pracovní sešit - řešení
Hravá čeština 4 - pracovní sešit - řešení
Hravá čeština 5 - pracovní sešit - řešení
Hravá matematika 4 - pracovní sešit - 1. díl - řešení
Hravá matematika 4 - pracovní sešit - 2. díl - řešení
Hravá matematika 5 - pracovní sešit - 1. díl - řešení
Hravá matematika 5 - pracovní sešit - 2. díl - řešení  

Dále mají v pondělí odevzdat vlastní pohádky, které sepsaly na motivy tradiční pohádky. Tu zpracovávaly ve výtvarné výchově. Některé děti ji již v pořádku odevzdaly. Ti, co odevzdávají v pondělí, měly by mít opraven pravopis a napsáno psacím písmem. Pokud nestihnou opravu, doděláme ve škole. Nerada bych, aby se kvůli kontrole zpozdilo odevzdání.
Dávám k dispozici jednoduchý klíč k opravě gramatických jevů v psaném textu.Děti si čtou sebou napsaný text, případně zdůvodňují (důležité je rozfázovat po jednotlivých krocích, aby se mohly soustředit na jeden jev) - lze i prohodit tak, aby jim to dávalo smysl:

1. velká písmena na začátku vět a znamének na konci, velkých písmen ve vlastních názvech.

2. psaní čárek, háčků a teček nad písmeny, případně si všímají slov s vynechanými písmeny.

3. psaní bě/bje, pě, mě/mně/mne, vě/vje;případně párové souhlasky (b - p, d - t, aj.)

4. i/y v měkkých a tvrdých souhláskách5. i/y ve vyjmenovaných a příbuzných slovech6.i/y v koncovkách podle určení vzoru podstatného jména
Chtěla jsem tímto doporučit, aby děti najednou nemusely myslet na všechny dosud probrané jevy, je to pro ně ještě většinou zátěž a může to vypadat, že to pak neumí. Potřebují si to ještě připomínat a procvičovat.

Co nás čeká?
V příštím týdnu nás čekají dvě výukové akce - příprava představení projektu o pohádkách 1.a 2. třídě a předání vědomostí ohledně slovních druhů třeťákům (mohou použít pomůcky, příklady, aktivity aj.). Do odjezdu na vodu je třeba, aby bylo hotové jak přezkušování, tak napsáno vysvědčení, proto moc prosím, aby si děti procvičovaly a doplnily, co jim chybí. Jsem jim k dispozici podobně jako všichni vyučující. Tento týden jsme si procvičovali především matematiku 2. pololetí, příští týden budeme ještě český jazyk. Opravovali jsme společně testy a zjišťovala jsem, co kdo přesně potřebuje ještě dovysvětlit, procvičit, doplnit. Ještě nás čekají nová témata, ale většinou jsme se s nimi už setkali v jednodušší formě.Občas se mezi dětmi vyskytne spor ohledně množství učiva - někdo má pocit, že se ve škole učíme málo - někdo oponuje, že se teda učíme hodně :-).
Je třeba konstatovat, že pokud budeme porovnávat jen obsah učiva z M a Čj, tak se to tak může zdát. Nicméně naším cílem je všestranný rozvoj a je třeba také podotknout, že čím dál více se ozývá odborné veřejnosti k obvyklému obsahu učiva na I. stupni, že je zbytečně předimenzované a chystá se jeho revize, která má vyjít v platnost r. 2022. My jsme zavázání obsahem učiva Školního vzdělávacího programu ze ZŠ Hučák. A to bychom měli bez obtíží naplňovat.
Děti hodně vstřebávají, přála bych vám zážitek z jeskyní, kdy paní průvodkyni neustále doplňovaly a taktéž zážitek ze skupiny či představování témat, kdy poměrně rychle chápou učivo, nebo dokáží uřídit sněm a dovést skupinu k řešení situace. Slabým místem je tempo u psaného textu, u některých rychlá ztráta pozornosti, u některých slabší mechanická paměť, která potřebuje posilovat neustálým procvičováním, pokud u nich proběhne porozumění.Obracím se na Vás ještě s prosbou ohledně užívání telefonů ve škole. Pravidla, jak je používat, jsme si s dětmi připomněli tak před 14 dny a uvědomila jsem si, že jsem Vás o tom nevyrozuměla.
Pokud je děti už mají, potřebovala bych vědět od Vás, rodičů, kdo si jej do školy nosí - platí pravidlo, že ve škole je nepoužíváme, mají být v taškách a pokud si chce některé dítě zavolat a domluvit se s rodičem, oznámí to vyučujícímu, který je v dosahu, a domluví se s ním (u nás nejčastěji se mnou, s Barčou, s Vojtou, Eliškou nebo Janou). Pokud možno mimo výuku (kromě krizových situací).
Stává se někdy, že se 3. blok protáhne o pět minut, protože jsou děti unavené z prvních dvou bloků a začíná se o něco později. Zážitkové nebo interaktivní učení má jednu nevýhodu, nelze jej zcela přesně na minuty naplánovat, zvlášť pokud člověk chce, aby skupina došla k reflexi nastoleného tématu, a tak se může stát, že se končí, 5-10 minut po 14.00. U některých dětí vím, že mají hned navazující kroužek a musí ve 14.00 hod. odcházet, což není problém. Pokud pravidelně Vaše dítě potřebuje odcházet ve 14.00, stačí mi to jen oznámit zprávou a vytvořím seznam, aby o tom všichni vyučující věděli. Moc děkuji za ohlášení předem, pokud si dítě vyzvedáváte dříve, můžeme s tím pak počítat v organizaci výuky a hodně nám to usnadní přímou práci s dětmi.
Jinak 3.třída končí v úterý obvykle ve 13.30 hod. (pokud chtějí ještě počítat, tak 14.40 max.) a věci by si neměly nechávat ve třídě (jinak se k nim dostanou až po 14.00 hod.).
Až nyní mám informaci, že u některých vyučujících zvoní telefony s příchodem 14.00 hod. nebo i v průběhu výuky, proto mám potřebu o tom psát... Jen prosím o pomoc.Přeji krásné dny s dětmi.
Připomínám hudební akci 21. května 2019 od 17.00 hod. U divošky.

Chci se zeptat, zda dáme poradní kruh ve středu 29. 5. od 17.00 hod.?

S pozdravem 


28. 4. 2019

Milí rodiče,
srdečně Vás zdravím a jen bych se chtěla připomenout s přihláškami na akci (pošlu SMS zprávu, koho se to týká :-) ) a také napravuji svůj rest a posílám k vyplnění a podepsání prohlášení o bezinfekčnosti.
Kdo nemáte možnost si vytisknout, tak bude zítra před odjezdem na místě srazu možnost ještě prohlášení o bezinfekčnosti vyplnit (doplní se jen jméno, bydliště a datum narození) a podepsat, již je mám vytištěny a předám vše Báře.
Děti už ví, že se k nim přidám v úterý ráno kvůli úmrtí v rodině a zítřejší účasti na pohřbu. Děkuji tímto Mírovi, který mne do úterý rána nahrazuje.
V případě dotazů se prosím obracejte na Báru nebo Ludmilu Motyčkovou.

VE ČTVRTEK A PÁTEK - budu na pětidenním vzdělávacím školením s Lenkou Michlovskou o nenásilné komunikaci (1.-5.5.2019), tento čas budou děti trávit s Bárou nebo Vojtou (či oběma). Čeká je velmi zajímavý program a také se neobejde bez procvičování češtinářských a matematických dovedností.
Mám u sebe ještě ke kontrole sešity dětí z ČJ, zatím by bylo fajn, kdyby více pracovaly v M, pokud budou mít čas (3.třída do str. 20, 4. tř. do převodu jednotek - mohou také), a jen si hlídaly čtení knihy a psaní zážitků či jiných textů (mají splnit týdenní každodenní zápis zážitků - vlastní deník).
Měly by si doma pracovat na vlastních pohádkách na motivy klasické pohádky, k níž tvořily ilustrace. Dokončujeme projekt a vyvrcholení by mělo být příští týden.prosím jen o připomenutí dětem, aby na to nezapomněly a pohádku pokud možno krasopisně přepsaly s uplatněním všech dosavadních znalostí gramatiky a případně doplnily jednoduchými kresbičkami (na vlastním zvážení).Některé už ji mají dokončenou, některé děti jsou v polovině, některé ještě nezačaly a přislíbily, že si ji napíšou doma :-). Sama ještě dětem připomenu v úterý. Mohou si také pracovat na cvičeních ve slohové výchově podle svého uvážení.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ napsané VLASTNÍ POHÁDKY JE DO ÚTERÝ 7. 5. 2019.

Vzhůru - tedy pardon - dolů do jeskyň za poznáním!

S přáním všeho dobrého 


14. 4. 2019

Milí rodiče,
srdečně Vás zdravím v nedělním čase.
S dětmi jsme zažili nový týden, kdy nás doprovázela ještě Verča, která se přišla podívat na to, jak probíhá výuka v rozbíhající se škole a zároveň si tak naplnila praxi jako studentka učitelství 1.stupně. V pátek si pro děti připravila opakování všech vzorů podstatných jmen formou aktivit.
Úterý s námi strávil Radek a v pátek jsme na zkoušku uspořádali sněm v poobědovém čase.Novinkou bylo také uspořádání prvních poradních kruhů. O tom, co je poradní kruh více viz:

 https://www.youtube.com/watch?v=NioRoFQ_fPg
v České republice viz https://www.youtube.com/watch?v=aSrPt2PSc-k

Zatím zaměřené na aktivní naslouchání a vnímání toho s tím "mluvícím" předmětem beze slov. Prosím, abyste si videa pustili. Ráda bych s Vámi jedem malý poradní kruh zažila v úterý na našem společném setkání. S dětmi jsme vytvořili střed kruhu se zapálenou svíčkou a vyslovili, na koho všechno myslíme. V pondělí jsme mysleli na celou naši školu - děti, pedagogy, "zázemníky", Vás, rodiče, sponzory, nově se hlásící... V pátek na děvčata, Fany a Any, které čekají přijímačky a připravují se na testy. Tímto je moc zdravím :-).

Přehled učiva:

3.třída
- M: písemné násobení, doplňování násobkových obdélníků, kombinace čísel - hledání více možností při sčítání a násobení (doplňování do tabulek), min. str. 12

- ČJ: některé děti již opakují všechna vyjmenovaná slova, některé jsou u m, některé u s, v, z (neučíme se je zatím zpaměti, je důležité, aby rozuměly významům a dokázaly je vyhledat v textu, vytvořit větu, chápaly princip, že se jedná o -y- v kořenu slova), procvičovali jsme společně různé významy slov, která se liší o psaní i/y (např. mít/mýt; vyset/viset) slohová výchova: mohou pracovat kdekoli v sešitu slohové výchovy, někteří si ještě dopisují deník, kdo dopsal, píše Spirálku - mohou si založit svůj deník, někdo má lapbook dílna tvořivého psaní - děti píšou svou vlastní pohádku ve skupince na motivy tradiční pohádky, kterou si vybraly (završení dvouměsíčního projektu)

4. třída- M: zlomky, slovní úlohy na zlomky, převod jednotek - opakování, písemné násobení + zkouška- ČJ: opakování vyjmenovaných slov, vzorů podstatných jmen, vzory podstatných jmen rodu mužského (hledání smyslu, podstaty, rozdílů i shod, vyvozování pravidel skloňování) slohová výchova - osnova, vyprávění, rozhovor, charakteristika pohádkových postav dílna tvořivého psaní - vlastní pohádka na motivy tradiční pohádky čtenářská dílna - četba vlastní knihy a tvorba čtenářské karty

5. třída- příprava na přijímací zkoušky- M: převody jednotek, slovní úlohy- ČJ: podmět a přísudek (holý, několikanásobný, rozvitý, nevyjádřený...)

Dohodli jsme se s dětmi, že se opět vrhnou na psaní písanek. Psací písmo je velkou výzvou pro to, aby zvládly psaní vlastních a obecných názvů a také si získaly vztah. Pořád zápasíme s tím, že děti mají tendenci psát tiskacím písmem, kde nerozpoznají vlastní názvy ani začátky vět. Jen Vás chci ujistit, že v ČJ kromě doplňujících cvičení (jednotlivá slova, tajenka, i/y...) jsme domluveni, že píšeme psacím písmem. Při psaní příběhů se to již mnohým daří, některé ještě potřebují překonat obavy z dlouhého textu.

Každý den mají napsat minimálně 3 rozvinuté věty jakoukoli formou (písanka, Spirálka, deník, opis nebo přepis textu ze čtené knihy). A to buď ve škole nebo doma. Další výzvou je systematická práce pro 3. třídu. Kluci v poslední době přeskakují ne jedno cvičení (to by vůbec nevadilo), ale začnou cvičení, nedokončí a skočí na další stránku. Jakmile narazí na věc, která nejde rychle a hned, tak začnou přeskakovat ze stránky na stránku, z učiva na učivo, aniž by někomu řekli o pomoc. Neznamená to však, že nepracují. Vracíme se tedy i k probraným věcem a znovu procvičujeme. Zamilovali si pomůcky, a ty jim zabírají hodně času (podle jejich slov i mého pozorování). Dohodla jsem se s nimi, že se na to společně s nimi zaměřím a zrealizujeme konkrétní kroky, abychom odhalili příčinu. Poslední tři týdny také z této skupiny někdo ztrácí nebo zapomíná doma sešity. Možná mají pocit, že je některé učivo moc náročné, možná jim něco nedává smysl. Můžeme se o tom pobavit také na setkání v úterý. Prosím ještě jednou, zda byste mi mohli předem poslat Vaše návrhy, dotazy, připomínky, které můžeme probrat na setkání v úterý. Pořídíme zápis, a tak i když se osobně nebudete předem moci zúčastnit, můžete na svou zkušenost, dotaz, návrh dostat odpověď. Ráda bych, abychom se více mezi sebou poznali, zažili si krátký poradní kruh a sdíleli se o své radosti i starosti, obavy a nápady. Nejpozději bychom končili v 18.30 hod. Začínáme v 17.00 hod.

Také bych Vám ráda přednesla nabídku ohledně možné pomoci v diagnostice dovedností dětí pomocí Feuersteinova Instrumentálního obohacování (viz https://www.youtube.com/watch?v=Vgf-7fZ1Kss nebo https://www.youtube.com/watch?v=v43_Y0KSyHk ), má být placená, a Vaše zkušenosti s PPP.

Těším se na setkání s Vámi a jen připomínám a moc prosím o zpětnou vazbu na naši pedagogickou koncepci, kterou Vám v pátek přeposílala Radka. Mně se podařilo to rozeslat ve čtvrtek pouze mezi kolegy (mou neznalostí fungování hromadného mailu v rámci školy), a tak to za mne napravovala...
V nadcházejícím týdnu čekají naše děvčata z 5.ročníku přijímací zkoušky na gymnázia - držíme jim palce a fandíme, i když to pro nás znamená, že nás opustí a bude nám chvíli smutno...
Moc děkujeme Robertu Sedlákovi, který naše přání zakomponoval do plánu budovy na Lesné. Skupina ohledně prostor se má teprve sejít, uvidíme, jaké možnosti se budou nabízet - jen pro Vás informace, pořád se něco děje a je v pohybu :-).

S přáním hezkého večera a příjemně stráveného předvelikonočního týdne 


8. 4. 2019

Milí rodiče,

na začátku nového týdne se s Vámi chci podělit o zážitky z minulého týdne.

JEN PŘIPOMÍNÁM, ŽE ZÍTRA JE TĚLOCVIK. Dětem jsem to dnes připomínala taktéž, tak snad Vám to již oznámili.

Zápisy ze sněmu si můžete přečíst na naší sněmovní tabuli na chodbě u černé pohovky. VELKÝ ÚSPĚCH, že se nám je daří pořizovat :-). Děti si zapisují samy. Snad se nám podařilo ustálit strukturu sněmu a teď už pracujeme na hladším průběhu a spádu našich vyjednávání.

Učivo:

3. třída - M: zaměřili jsme se na nákresy a plánky staveb z kostek, práci s učebnicí, písemné násobení jednomístným číslem Čj: vyjmenovaná slova (někdo po l, někdo po s, v, z, někdo již opakuje všechna) Sloh: psaní vlastní pohádky podle osnovy té tradiční, slohový útvar Deník, práce v sešitu slohové výchovy
4. třída - M: zlomky s názornými pomůckami, tabulka s římskými číslicemi (shrnutí), tabulka se zlomky, operace s čísly ČJ: skloňování podstatných jmen podle vzorů středního a ženského rodu, slovní druhy, vyjmenovaná slova
Sloh: forma Deníku a psaní pohádky podle vytvořené osnovy (v rámci projektu

5. třída: příprava na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

Co se daří:

- zvládáme krátké skupinové aktivity, předávání vůdcovství i nechat se vést druhými

- děti dokáží pojmenovat, co se učí a co potřebují vysvětlit

- poctivě zapisujeme na tabuli, kde jsme a co nás čeká

- aktivně jsme zapojeni do hry Cesta do pravěku

- více uvědomění v oblasti služeb

- více uvědomění, jakým tónem a způsobem sděluji svou nepohodu a jak to mohu udělat jinak

Nižší třídy pracují na písankách (3. a 4.) - i čtvrtá třída potřebuje ještě stále procvičovat psaní psacího písma, zvláště napojování některých písmen.
Zápasíme stále u některých dětí s tím, že píšou tiskacími písmeny. Malé však ještě dostatečně neovládají, a tak se stává, že neví, jaké písmeno na začátku slova vlastně napsaly, občas přehodí b/d, část slova je napsána velkým tiskacím a část malým tiskacím písmem.Jen prosím tímto o podporu dětí, nechci si ztěžovat - zaměřujeme se teď trochu na kaligrafii, psaní krásného písma i po výtvarné stránce, a tak jsme si vysvětlovali, že naše písmo má i estetický rozměr. A právě v písance nemusí přemýšlet nad psaním gramatických jevů, ale jen se soustředit na ladný tvar písma. Nemusí psán hustě, stačí, když si písmeno několikrát zopakují. Tím si tříbí i zrakovou citlivost a grafomotoriku. Dbáme na uvolňování a propojování tvarů.Pokud byste měli doma nepotřebné velké látky, je to vítáno :-).
Pokud máte zájem o tripartitu, stačí napsat a nabídnu termín podle svých i Vašich možností.Pokud máte dotaz, přejte se :-).Pokud máte na srdci podnět, vzneste ho :-).
Těším se na setkání s Vámi příští úterý od 17.00 hod. ve vile. 


30. 3. 2019

Milí rodiče,
srdečně Vás zdravím opět na sklonku dalšího týdne stráveného s Vašimi dětmi na cestě životem. Pokusím se zprostředkovat Vám ty nejdůležitější události týdne.

V pondělí jsme oslavili Svátek vody. Celý týden tak mohli i návštěvníci vily pozorovat 3 sklenice vody ("zkažená", "živá" a filtrovaná) a v nich větvičku s pupeny květů, listů a rozkvetlého zlatého deště). Ověřovali jsme si tak, zda má voda "paměť". Zkaženou vodu jsme "otrávili" svými ostrými slovy, hlukem, nadávkami. Živou vodu jsme sytili slovy laskavosti, pohlazení, povzbuzení, ocenění. A nestačili jsme se divit. Poškozené a špatně rozvinuté listy ve "zkažené"vodě mluvily za vše. Má skutečně voda paměť? Tato hypotéza sklidila ostrou kritiku klubu Sysifos. Nicméně - zamýšleli jsme se nad tím, čím vším je nám voda užitečná, co všechno získáváme a měli jsme si ověřit některé informace, které zazněly. Kolik % tvoří voda v našem těle? Jak se voda proměňuje? Co potřebuje? Aj.Pokročili jsme také v organizaci sněmu - začali jsme zapisovat již před sněmem témata, a ta měla při jednání přednost. Projednávali jsme zacházení s věcmi, péče o ně, příprava na sestavení pravidel k používání magnetické stavebnice (jinak bude z vily odnešena), pravidla používání místností (viz vyvěšena ve Velké klubovně i v naší třídě).
Naplánovali jsme si s naší třídou týden, vyhodnotili ten minulý, vše si poznamenali, poskytli si zpětnou vazbu ke službám, vyhodnotili 3 pravidla, na něž budeme tento týden obzvlášť dávat pozor a hlídat si je ( o slovo se hlásíme, říkáme si navzájem ocenění, mluvíme přiměřeně nahlas).Více jsme se zaměřili na individuální práci, plnění plánů, porozumění učivu.
PLÁN TÝDNE
3. třída v ČJ - vyjmenovaná slova (někteří po l, m/ většina po s/v) - práce ve slohové výchově na téma pohádka, básně, psát deník
- v dílně tvořivého psaní vymýšlení vlastní pohádky na motivy tradiční - závazně každý den psát text psaným písmem (stačí písanka) v M: - písemné násobení jednomístným číslem - čtvercová síť a kostky - prostředí dědy Lesoně a podle potřeby
4. třída v ČJ - procvičování podstatných jmen a vzorů středního rodu, slovní druhy, skladba věty
- v tvořivé dílně psaní vlastní pohádky na motivy tradiční - ve čtenářské dílně čtenářská karta - závazek každodenního psaní (stačí písanka), psaní deníku (slohový útvar) - možnost práce ve slohové výchově (pohádka, báseň) v M - římské číslice - grafy a diagramy, jízdní řády - číselné řády, záporná čísla atd.
5. třída v ČJ - stavba věty, procvičování (podmět, přísudek - druhy) - v tvořivé dílně psaní vlastní pohádky na motivy tradiční - slohová výchova: osnova, psaní deníku v M - slovní úlohy, desetinná čísla, konzultace přijímacích zkoušek
Co se podařilo
- již každý den jsme bez dohadování zvládli skupinovou aktivitu, kterou si děti užily a už si je hrají i samy- samy vyhodnotily, že se jim lépe učilo (větší klid), více dbaly na přihlášení se o slovo- hluboké sdílení o svých smutcích, loučeních, těžkých zážitcích...- poměrně rychle střídat činnosti (ve srovnání s minulostí - pomůcky, společné aktivity, individuální práce)- uvědomit si, co dokáže nevhodné slovo, výčitka, nadávka s poukázáním na květiny v různých druzích vody :-)- udělat si kontroly vypracovaných cvičení, zapsat práci s pomůckouNa čem pracujeme
- více na službách a jejich organizaci
- udržovat si věci v pořádku (opět některé děti postrádaly sešity...)- na větším oceňování se za náročné věci (např. mamuta za zvládnutí pořádku ve věcech alespoň jednorázově)- udržení kruhu- začínat včas (mít nachystané věci na začátku výuky)- více pracovat ve škole a doma jen procvičovat

Milí rodiče, nabízím stále tripartity, kdo máte zájem. Pondělí od 15.45 hod., ve středu od 16.00 a v pátek od 14.15 hod. Moc by mi pomohlo, kdybyste před schůzkou napsali, co očekáváte a co byste potřebovali vědět, vidět, čemu porozumět.
Ráda bych se také s Vámi podělila o skutečně silnou zkušenost ze včerejšího dne.
Učím podle zásady, že jakákoli nespokojenost nebo větší nepohoda dětí má přednost. A včera se rozproudila debata ohledně možného odchodu jedné dívenky z naší třídy. Vzhledem k tomu, že zatím nemám zprávy přímo od rodičů, nechtěla jsem o tom před dětmi mluvit. Nicméně děti se samy zeptaly. A dostaly odpověď, že jedna uvažuje o přestupu na sportovně zaměřenou školu. Omlouvám se, nechci zatím být více konkrétní, pokud nebudu mít ověřené informace. V této chvíli se může jednat jen o zvažování, co v příštích letech. Sdělení se v té chvíli neobešlo bez slziček a smutku. Nicméně se děti začaly sdílet o zkušenostech s odchodem z Letokruhu, jak některé přišly o blízké kamarády a kamarádky, jak je jim to ještě někdy líto. Takto otevřeně o tom ještě nemluvily. Někdo se podělil o to, jak prožíval rozchod rodičů, jak úmrtí někoho z rodiny. Nechala jsem děti "se vypovídat" a sama se podělila o svou zkušenost i se smrtí. Ptala jsem se dětí, co jim v takových chvílích pomáhá, když je jim smutno a chce se jim plakat. Povzbudila jsem je, že jsou chvíle, kdy je důležité plakat, že nelze hodnotit, kdo prožil těžší situaci a kdo má a nemá právo na smutek... Každý jsme jiný. Upřímnost dětí je neuvěřitelná... I jejich recepty, které si navzájem dávaly. Uvědomila jsem si, že nejhorší pro děti v jejich životech byla zkušenost, když my, dospělí, jsme s nimi o něčem nechtěli mluvit. A jak je to pro ně důležité. Jak je důležité od nás, dospěláků, slyšet, že také máme své smutky, bolesti a ztráty.
Čeká nás pravidelné čtení z knihy Děti a emoce (je plná aktivit a příběhů), děti už se těší, tohle byl začátek (velmi doporučuji i pro Vás doma, je tam spoustu zajímavých aktivit i pro rodiny). Porozumět svým pocitům, umět je pojmenovat a vyjádřit, porozumět druhým považujeme ve škole za velmi zásadní věc a potřebnou výbavu do života. Budu ráda i za Vaše zpětné vazby, v jakém rozpoložení děti přišly v pátek domů. Ve škole vyhodnotily toto sdílení jako velmi potřebné a já jsem nakonec byla velmi vděčná za to, že jen zmínka o tom, že někdo ze třídy bude odcházet, tak vyvolá takovou potřebu mluvit o těžkých zkušenostech. Nicméně se jim mohly ještě vybavit další věci, o kterých se nezmiňovaly.
Navíc je to pro naši skupinu znamení, že si navzájem znovu věříme :-). Ta změna byla postupně vypozorovatelná již během týdne - těšily se, pracovaly hodně s pomůckami (oblíbený je teď doubble s vyjmenovanými a příbuznými slovy). Nicméně důslednost v dodržování dohod a opakování pravidel je i nadále aktuální :-).
VÝZVA s prosbou:
Některé děti stále zápasí s násobilkou. Máme na ni hned několik pomůcek, ale ještě nám chybí propojení s pohybem. BUDU RÁDA, POKUD NAJDETE DOMA PLÁTĚNÉ UBRUSY, PROSTĚRADLA, textilními barvami bychom na ně namalovali panáky s násobilkou a dělením na skákání. Dalším výrobkem budou tzv. násobilkové mandaly. To dáme!
SCHŮZKA NAŠÍ SKUPINY:
Srdečně Vás zvu na společné setkání a sdílení naší skupiny, tedy rodičů dětí 3.-5.třídy v úterý 16.4.2019 od 17.00 hod. ve Velké klubovně. Ráda bych s Vámi prožila podvečer vzájemného sdílení radostí i obav, starostí i nápadů ohledně Vašich dětí :-).ZATÍM SE JEDNÁ O PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN, JEŠTĚ POTVRDÍM. KDO VÍTE, ŽE NEBUDETE MOCI, PROSÍM, ABYSTE MNE VYROZUMĚLI.
Těším se na setkání s Vámi, přeji ještě krásný víkend a společně strávený čas s dětmi.S pozdravem 


24. 3. 2019

Milí rodiče,
opět na sklonku starého a zároveň na počátku nového týdne Vás chci srdečně pozdravit a podělit se s Vámi o pár střípků ze Slunovratu.

Co se nám více daří:

- sledovat týdenní plán a zapisovat si ho (a mít ho před očima na tabuli)

- pravidelné provádění kontrol v sešitech (poznáte podle razítek nebo smajlíků)

- opětovné zapojení do celoroční hry "Cesta do pravěku" (směnný obchod a ocenění fungují naplno)

- tichá místnost v naší třídě (vyřešili jsme lavice a je nám líp :-) )

- požádat o pomoc (kamaráda, kamarádky, mne, Radka, případně Vás...)

- o něco více dbát na úklid (záleží, kdo má služby :-) ), 

- výzva na týden - pokud do zítřka budou mít děti pořádek ve svých věcech, mohou se ocenit mamutem (to je totiž fakt pořádný kusanec práce)

Plán týdne byl:                                                                                                                                                                    3.třída - vyjmenovaná slova po s/v + násobilka, výstaviště, podle potřeby
4.třída - slovní druhy, podstatná jména, vzory středního rodu + tabulky, grafy, záporná čísla
5. třída - skladba věty, slovní druhy - přídavná jména podrobně, latinské názvy pádů + slovní úlohy, desetinná čísla
-
V pondělí na sněmu nás navštívil tatínek Barunky a přednášel nám o šelmách a monitorování těchto zvířat na našem území. Řešili jsme také šatnu - děti si měly obnovit jmenovky u věšáčků a na botnících tak, aby každý měl jasně vymezeno své místo a nedocházelo k odkládání bund na botníky.
V úterý proběhl tělocvik, NYNÍ 2X NEBUDE. Ve výtvarné výchově a ve volných chvilkách pracujeme na projektu ilustrací pohádek.

Ve čtvrtek děti prožily moc fajn lesní den a obdivovaly jedny z největších a nejmodernějších varhan v Brně.

V pátek jsme slavili první jarní den.

O hodně více jsme měli prostoru k individuálním činnostem. Každý den byla krátká aktivita na stmelení skupiny s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností. V úterý mohou děti konzultovat matematické úlohy s Radkem (hodně jej to baví :-) ). Část 1. bloku - 5. třída, 2. blok - 4. třída, 3. blok - 3. třída.

Výzvy:

- posledních 14 dnů zápasíme s tím, že děti postrádají některý ze sešitů - už se našly na různých místech. Momentálně postrádáme jednu češtinu 3. třída, kdyby jste ji náhodou někdo objevil :-).
- pravidla třídy s důrazem na MLUVÍ JEN JEDEN, ZAPOJUJEME SE DO SPOLEČNÝCH AKTIVIT                                  - pokročit v realizaci kontrol u všech dětí- naplňování úkolů všech služeb                                                     - převzetí částečné odpovědnosti za náš společný prostor a skupinu                                                              - pravidelné denní psaní (3-4 věty, opis přepis vlastní text) a čtení (aspoň 10 - 20 min.) ve škole nebo doma

Přeji krásný večer, teplo uvnitř, i když nás čekají vnější mrazy, vše dobré a vytrvalost :-)
Těší se na Vaše děti 


17. 3. 2019

Milí rodiče,
srdečně Vás zdravím na sklonku týdne a zároveň již počátku nového. 

V pondělí proběhl sněm a na něm první hlasování o to, jaký charitiativní projekt s dětmi podpoříme. Díky Lence a její přípravě hlasování vše proběhlo velmi rychle. Nejvíce hlasů dostaly projekty - Šelmy, Zdravotní klauni a Liga vozíčkářů. V tomto týdnu se za námi zastaví tatínek Vendulky z 1.třídy, aby nás více seznámil s tímto projektem a děti se tak mohly zodpovědně rozhodnout, zda tento projekt podpoří plnou částkou (cca 2.500,- Kč) nebo částku rozdělí ještě na další projekt.

Ve výuce jsme si stanovili týdenní plán. Ve velké klubovně nám přibyla pojízdná tabule, na níž celý týdenní plán zaznamenáváme a dětem se lépe zapisuje do Pamatováčku. Rozdělili jsme si týdenní služby, společně jsme si zahráli aktivitu, v níž jsme zjistili, jak, kdo a kde prožil víkend.

Téma týdne:

 • matematika - 3.třída: indické násobení, výstaviště, sešit do str. 12

4.třída: sčítání, odčítání, násobení, dělění, kdo bude chtít - záporná čísla (úvod) 5. třída: desetinná čísla, podle potřeby

 • český jazyk - 3. třída: vyjmenovaná slova po l, m, p, s; rozličujeme slovní druhy ve skupinách vyjmenovaných slov

4. třída: slovní druhy, podstatná jména (pád, číslo, rod) 5. třída: slovní druhy, stavba vět

 • projekty - ilustrace k českým pohádkám (ve výtvarné výchově, čtenářské dílně)
 • každodenně drobné aktivity na stmelení třídy (aktivity k náslouchání v různých formách)
 • důraz na pravidla, dodržování dohod, vykonávání služeb

Co zvládáme :-):

Každý den jsme zařazovali individuální práci, společnou aktivitu k uvedení nového učiva nebo procvičování. Děti to hodnotily pozitivně.
Děti pravidelně používají pomůcky, pracují ve dvojici, skupinkách nebo individuálně. A těší se na to.
Udržujeme ticho v naší třídě. Je to sice někdy s velkým nasazením, ale vytrváme :-).
Děti mohou využívat i procvičování učiva 1.stupně na PC (je možné DVD zapůjčit na víkend i domů). Zatím využívají méně,
Pravidelněji provádíme kontroly splněných cvičení - klademe důraz na kvalitu a porozumění, nikoli kvantitu. Dotiskla jsem dětem raději více kontrol, na víkend si je mohou půjčit domů a přinést v pondělí.
Děti dostávají na doplnění učiva i okopírované listy (např. procvičovali jsme příslovce - kde, jak, kam, kdy). Lépe se dětem daří naplňovat služby. Jejich obsah již máme vylepen na dveřích.
V pátek jsme na výzvu Honzíka opět projednali jmenovky v šatně a vymezení místa pro každého (díky za to).Jsem ráda, že děti zase dostaly chuť na poznávání, procvičování a snažím se jim přinášet další podněty :-). Je to momentálně společně s aktivitami na stmelení a konkrétní sociální dovednosti priorita číslo jedna (důraz na pravidla).

Výzvy:

Naší slabinou zůstává pořádek - ve vlastních věcech, urovnání po skončení výuky, po přestávkách...
A ještě mají děti tendenci se někdy přít, zvyšovat na sebe hlas. Občas to vyústí i ve fyzický incident (v pátek). Dost často se jedná o spor ohledně dodržení pravidel - úklid, ztišení, zahájení kruhu. Kladu ůdraz na dohody a vnímavost na své okolí. Plánuji setkání s Vámi, akorát plánované schůzky spolku a hudební vystoupení nám teď trošku zaplnily plánované termíny.
Určitě se na Vás obrátím, jakmile budu vědět datum hudebního vystoupení dětí.
Jsem ráda za Vaše otázky, postřehy, sdílení... Neváhejte, pište.Opatrujte se, těším se na další týden s dětmi :-). 


9. 3. 2019

Milí rodiče,
opět máme za sebou další týden a s dětmi plno nových zážitků a situací, o nichž bych se s Vámi ráda podělila. Tento týden chyběla ve škole Eliška Nekulová, a tak byly děti více spojeny.

V pondělí opět proběhlo zpívání a společný sněm, na němž byly představeny organizace, které bychom mohli podpořit penězi vydělanými na Vánočním jarmarku. Konečné rozhodnutí padne na pondělním sněmu. Informovala jsem děti i kolegy o své návštěvě divadla Barky (fungují jako komunita, zapojení lidí s vážným postižením, podpora z města a od státu velmi mizivá, velmi zajímavé programy i pro veřejnost), jež spadá pod Ligu vozíčkářů a kromě tohoto projektu nabízí také podporu rodinám, které mají mezi sebou nejen někoho na vozíku, ale také přechodně nemocného či starého člověka, jemuž mohou velmi ulevit kompenzační pomůcky, Viz více na https://divadlobarka.cz/ a https://www.ligavozic.cz/.Děti se učí vést si sněm samy, rozdělit si na začátku zospovědnost za určité oblasti, sepsat témata, vést hlasování i diskuzi o tématech. pravidelně se střídají, učí se předem zapsat témata na sněmovní tabuli, předem se připravit (ještě v procesu).

Ve druhém bloku jsme si přopomněli pravidla (která jsem Vám zaslala v posledním mailu), vyhodnotili týden co se týká učiva, rozvrhli nové služby a naplánovali nový týden. Děti si zapisovaly do pamatováčku a zakládaly lístečky do sešitů. projeli jsme spolu učivo, seznámila jsem je s novými pomůckami na vyjmenovaná slova, násobilku.

Ve výtvarné výchově pracujeme na projektu spojený se čtenářskou dílnou - vytváříme ilustrace ke klasickým pohádkám různými výtvarnými technikami. Děti nejen získávají přehled základních výtvarných technik (grafika, kresba, malba, prostorová tvorba, kombinovaná technika), ale učí se je propojovat s textem, písmem (kaligrafie) a obsahem sdělení a seznamují se s původními verzemi českých pohádek.

V úterý jsme v I. bloku pracovali se skupinou třeťáčků na tématech s ČJ a 4. a 5. třída s Radkem probírala dělení, číselné řády a to, co potřebovaly do M. Kromě toho proběhla i společná aktivita "Co máme společného".
Ve 2.bloku jsme naslouchali prezentaci mladší skupinky na téma Lidské tělo, prozkoumávali modely, které sestrojili, a zasypávali je množstvím dotazů ohledně fungování mozku, plic, krevního oběhu... Nutno dodat, že jsme obdivovala práci Lenky, která děti 1. a 2. třídy tématem provedl. Ve 3. bloku mladší děti pokračovaly s Radkem na matematických tématech a starší v angličtině.

Ve středu jsme ráno měli malou čtenářskou dílnu - předčítali jsme si klasické pohádky a k tomu v nich zjišťovali odpovědi na předem zadané otázky. Také jsme se sdíleli, jaké verze dané pohádky známe. U některých to bylo až pět. Po té jsme se opět věnovali ilustraci. Vyvrcholením celého projektu by mělo být sepsání vlastní pohádky při respektování hlavní kostry. Ve druhém bloku jsme se věnovali učivu, společné krátké zážitkové aktivitě a velkému příběhu o slovních druzích (z Montessori pedagogiky). Ve třetím bloku se s Barčou mimo jiné zamýšlely nad palčivými otázkami dneška (např. klimatické změny).

Ve čtvrtek navštívily dílnu a hned v pátek se mi chlubily svými výrobky ze dřeva. Díky Josefu Sedláčkovi za tuto možnost.

V pátek v prvním bloku si děti doposlechly prezentaci mladších dětí, společně začaly den s Lenkou a intu hrami, po prezentaci se věnovaly indiviuálnímu učení (pomůcky, sešit). Ve druhém bloku jsme se věnovaly poezii - četly si básně Jiřího Žáčka, učily se rozlišit rým, verš, sloku, seznámili se s dalšími moderními útvary současné poezie a vlastní rým si vytvořili. Také jsme se podívali na to, jaký kdo preferuje učební styl - děti je mají hodně namíchány - sluchový, vizuální, pohybový aj. Mají za úkol se s Vámi o tom pobavit. Zjistili jsme, že škola jim nabízí všechny možnosti, a tak pokud mi něco nejde písemně, mohu využít jiné formy procvičování a zjistit, jak na tom jsem.
Ve třetím bloku jsme si opět připomněli pravidla, poskytli si zpětnou vazbu ohledně učiva, vztahů, dodržování pravidel od pondělí do pátku a týden zakončili společným úklidem. Každý den pravidelně zařazuji aktivitu na větší poznání dětí mezi sebou a sblížení, aby se všechny děti cítily ve skupině bezpečně a přijímány a mohly fungovat jako výuková skupinka. Občas se to neobejde bez slziček, naštvání, únavy, protože někdo je ve vylosované dvojici nebo přidělené děvče - chlapec, což se některým nelíbí. 

Děti si samy minulý týden daly do pravidel, že budou aktivní a že je třeba se do společných aktivit zapojovat. Proto nemohu slevit - jako strážce pravidel - pokud se jim do něčeho nechce jen kvůli tomu, že nejsou se svou nejlepší kamarádkou/kamarádem ve dvojici (vážné důvody respektuji). Děti si také někdy trochu postěžovaly, že mají málo prostoru na individuálku ve škole. Prošli jsme poctivě celý týden - a zjistili, že času je poměrně hodně, záleží, jak jej využijeme. Daří se nám mnohem více pracovat na pomůckách, což mnohým dětem velmi prospívá. Děti jsou opět zvídavé, baví je získávat nové poznatky a dávat je do souvislostí, nad věcmi přemýšlet.

MILÍ RODIČE, RÁDA BYCH UPOZORNILA NA FAKT, ŽE S DĚTMI JSME DOMLUVENI NA TOM, ABY CO NEJVÍCE PRÁCE UDĚLALY VE ŠKOLE, NA DOMA SI NESOU PRÁCI, KTEROU NESTÍHAJÍ NEBO POTŘEBUJÍ PROCVIČIT. Měly by ji dělat spíše samy. NAD PLÁNY TRÁVÍME POMĚRNĚ DOST ČASU VČETNĚ KONTROL - NENÍ MOŽNÉ, ABY OPAKOVANĚ NĚCO NESTÍHALY NEBO OPAKOVANĚ NEMĚLY NĚCO VYPRACOVÁNO A NEBYLY NA TOM DOMLUVENY SE MNOU. S některými z Vás jsem se již setkala na osobní schůzce i na tripartitě. Pokud byste měli další zájem, pokusím se najít čas, jak to jen půjde. Většinou mohu pondělí od 15.45 hod., středa od 16.00 hod. a v pátek od 14.40 hod. (na tento týden je obsazen). RÁDA BYCH VÁS POVZBUDILA, ABYCHOM KLIDNĚ KONZULTOVALI VAŠE OTÁZKY, POSTŘEHY A NESROVNALOSTI I FORMOU MAILU (nejlépe), TELEFONICKY NEBO RYCHLÉ SCHŮZKY, ABY SE VAŠE OTÁZKY, TĚŽKOSTI A POCHYBNOSTI NENABALOVALY A NEZŮSTÁVALY MEZI NÁMI. DĚTI SI NĚKTERÉ INFORMACE TROCHU UPRAVUJÍ :-).

Mějte se moc fajn. Jsem s Vašimi dětmi ráda a v této chvíli promýšlím a dělám konkrétní kroky, jak více ještě pomoci rozvíjet jejich talent, zlepšovat sociální i osobnostní dovednosti a učební prostředí. Vypadá to, že s jarem přišla nová zvídavá míza :-).

V ÚTERÝ JDEME DO TĚLOCVIČNY.

S přáním krásných jarních dní a všeho dobrého 


2. 3. 2019

Milí rodiče,
opět se po týdnu hlásím se zprávami a navíc radostí sdílenou s dětmi, o níž bych se chtěla podělit také s Vámi.
Děkuji za všechny odezvy i krátké rozhovory.
Během týdne se mi podařilo mluvit se všemi vyučujícími naší skupiny, náročnější pracovní prostředí během výuky se řešilo také na sněmu, proto bych vše shrnula pro Vás do několika bodů:

 • většina sociálně náročných situací vzniká ve spojení celé skupiny, pokud děti pracují ve spojení 4.-5., nebo 2.-3. situace jsou mnohem méně zátěžové.
 • děti jsou velmi zvídavé a nadšené z poznávání, rizikové situace vznikají při přechodech z jedné činnosti na druhou (každý má své individuální preference a hlavně tempo), učíme se pracovat s časovými limity (pro 3. třídu ještě velmi náročné, což je O.K.)
 • řešeno i na sněmu, v 1. - 2. třídě taktéž v poslední době přibývalo konfliktních situací (mnohdy mimo výuku, tam se přenášely) - podle názoru dětí byla častým zdrojem magnetická stavebnice; rozhodnuto dětmi, že dokud nebudou jasně stanovena pravidla pro její užívání, zůstane schována (podle dětí stačil ráno konflikt při jejím používání a napětí mezi skupinami dětí zůstalo až do odpoledních hodin)
 • náročné situace často při zadávání práce, aktivity (jednoduché zadání trvá i 20 minut než je všem dětem jasné, platí pouze ve spojené skupině, po ročnících není problém...) - výzva i pro mne, jak zadávání zjednodušit a vést děti k samostatnosti
 • velké zlepšení v plnění služeb a zápisu plánů, oživení hry "Cesta do pravěku" a čtrnáctidenních výzev (potřeba ještě sepsat a vyvěsit závěry ve Velké klubovně)
 • děti si více navzájem pomáhaly při učení a plnění týdenních plánů
 • s některými rodiči jsme si vyjasnili, co děti říkají doma a co je skutečnost (zvláště v oblasti plnění týdenních plánů), PROTO JEŠTĚ SHRNUTÍ PRO VÁS VŠECHNY
  • zadáváme téma učiva na týden od PO do PO (např. vyjmenovaná slova a slova příbuzná, rozvinutý zápis...)
  • v sešitě u 4. - 5. tříd v M min. 3 cvičení na stránce k učivu (různá, ne hned po sobě jdoucí), které je nadepsáno většinou v horní části stránky (lístečky si nalepí 3 na stránku a podle potřeby přelepí), u 3. třídy vynechávají, kde si nejsou jistí nebo nerozumí (Hejného matematika má svá specifika)
  • v sešitě ČJ taktéž nemusí mít všechna cvičení, pokud procvičují i jiným způsobem (častěji pomůcky, procvičovací sešit, pravidelný opis, přepis, diktát)
  • důležité provádět pravidelné kontroly u 4.-5. tříd a ČJ 3.třída VE ŠKOLE (jsou k tomu vytisknuty sešity s řešením), u 3.třídy si M konzultují mezi sebou (u některých neexistuje jen jedno jediné řešení a jeden postup)
  • důl. každý týden procvičovat i na pomůcce a zapsat si ji (máme opět nové na procvičování násobilky a vyjmenovaných slov)
  • možnost procvičovat i na PC v individuálkách (cvičení z celého 1. stupně, děti si vybírají, co ptřebují procvičit - vždy v kuse max 15 min.), MOHU PŮJČOVAT I NA VÍKENDY
  • v sešitech mohou přeskakovat v rámci týdenního plánu, nikoli o desítky stran (jak se u některých děje)
  • je třeba vyvažovat ČJ a M (nevadí menší rozdíl, problém, pokud třeba 3 týdny jeden sešit téměř neotevře, protože při skupinové práci procvičujeme a potřeba si ještě individuálně ověřit, zda rozumí a nepotřebuje ještě vysvětlit, objasnit, procvičit více...)
  • do ČJ využívat i procvičovací sešity, podívat se na slohovou výchovu, stačí nárazově (tam mohou cokoli, co je zaujme, libovolně přeskakovat) nebo čítanky
  • každý den by měly číst a psát (alespoň 15 minut číst, opsat, přepsat nějaký text či zapsat myšlenku, podobu budeme ještě řešit)
  • udržují si pořádek v šatně, na stole, v přihrádce (nejlépe si všechny věci podepsat nebo udělat značku - mám pocit, že hodně času řešíme ztráty - KRABICE NEUKLIZENÉ VĚCI - založili jsme opět sběrnou krabici, do níž služba na pořádek sbírá vše, co zůstane neuklizeno buď po výuce, na konci družiny nebo najdou ještě ráno na stolech)

Postřehy dětí k výuce:

 • chtěly by více času na individuální práci (některé děti ale neudrží pozornost)
 • otázka, jak vypracovávat Spirálky, není pro časté střídání předmětů na ně čas - JE MOŽNÉ CÍLENĚ VYTVOŘIT PROSTOR VE VÝUCE?
 • vadí jim nepořádek
 • vadí jim zvýšený tón některých dětí a hluk - vyčleněna naše třída jako TICHÁ MÍSTNOST, používání sluchátek

TENTO TÝDEN:- na sněmu prodiskutována opatření, dále mají být na pondělí připraveny referáty ohledně daru na charitativní projekty (díky všem rodičům, kteří dětem pomohli - velmi oceňujeme nápady a originalitu přístupu, jak vybrat, komu pomoci )
- téma tohoto týdne:

 • v ĆJ - 3. třída začali jsme vyjmenovaná slova po S, jinak po P a opakování všech předešlých
 • v ČJ - 4.a 5. třída skladba věty, slovní druhy a příbuzná slova vyjmenovaných slov
 • v M - 4. a 5. třída geometrie, rozvinutý zápis čísel přes 10 000, porovnávání, dělení jednociferným číslem, grafy a tabulky
 • v M - 3. třída prostředí dědy Lesoně, indické násobení dvojmístným číslem (kdo už chtěl)
 • Fašanky a Masopust, jejich význam, nácvik písní a společná slavnost
 • divadelní představení
 • zážitkové hry na stmelení skupiny a zvlášť na komunikaci (na naslouchání)


Pokud byste měli návrhy, dotazy, postřehy, je to vítáno .
Přeji krásný víkend a společný čas s dětmi.


24. 2. 2019

Milí rodiče,
srdečně Vás zdravím v tomto nedělním čase.Ráda bych se s Vámi podělila o postřehy z naší třídy.
Hned na začátku nového pololetí jsme se s dětmi dohodly na několika důležitých bodech.Postřehly totiž společně se mnou, že se nedaří některé věci v poslední době naplňovat (výzvy, procvičování učiva, soustředění, zapojení do Cesty do pravěku, plnění výzev, služeb...).
Společně jsme se dohodli, že:

 • výzvy do skupin (logické, češtinářské, na vyhledávání informací) budou jen 1x za 14 dní
 • procvičování učiva se bude uskutečňovat i na pomůckách a v sešitech se bude plnit méně cvičení (důležitá je kvalita a porozumění, nikoli kvantita - a bude jasně řečeno, co je třeba se naučit zpaměti a co ne - např. násobilka ve 4.třídě)
 • používání pamatováčku - zapíše se plán týdne v pondělí, důležité informace, používané pomůcky
 • zapojení do Cesty do pravěku - ocenění lze získat z cokoli, co uděláme dobrého pro skupinu, prostředí, plnění plánu (motivace k plnění služeb, úklidu, vzájemné pomoci - děti se samy oceňují, jen mi to oznámí)
 • propojování skupin z Cesty do pravěku (bylo znát napětí mezi některými skupinkami, které nechtěly společně něco tvořit, samy se zavázaly, že s tím něco udělají)
 • pravidelné týdenní kontroly, aby hned měly zpětnou vazbu na procvičování učiva
 • práce v tichu u individuálky (samostatné práci)
 • používání tzv. pětiminutovek (oddechových aktivit) ve výuce
 • v případě, že něco někdo nebude stíhat, nebude fungovat, přijde s návrhem nebo alespoň infromací ohledně stavu

Vyslechla jsem si od dětí, co by potřebovaly i ode mne - společně jsme pořešili, jak to budeme dělat, aby děti měly možnost své úkoly zvládnout. Postup při potřebě pomoci:

 • využít pomoci kamaráda (zeptat se ho), případně své skupiny
 • využít kontroly v případě procvičování
 • využít staršího spolužáka/spolužačky
 • obrátit se na vyučujícího

Zpočátku to vypadalo, že bude vše fungovat. 

Co se týká učiva -
v ČJ procvičujeme vyjmenovaná slova (3.třída vyhledávání, porozumění významu, zdůvodnění od B po M, začaly po P; 4. třída se je již všechny učí, rozpozná a vytvoří slova příbuzná; 5. třída je zná, používá a rozliší i výjimky).
v M - děti dostaly 2. díl, v 1. díle ještě dokončovaly geometrii (3.třída do čtvercové sítě, 4. a 5. do sešitu), někdo ještě potřebuje práci dokončitSněm - aktuálně řešíme tipy na charitní projekty, na něž bychom mohli přispět (můžete dětem pomoci, aby na pondělí měly připraveny svůj tip, pokud jej předkládaly na posledním sněmu).
Dokončili jsme s Vojtou bloky ohledně práce s technologiemi (děti toho zvládly opravdu hodně - od pojmenování součástí PC, vstupy, výstupy, hardware, software, fotomontáž, prezentace, seznámení s riziky internetu a používání IC technologií, význam zkratek).
Užily jsme si řadu krásných společných chvil, zvláště tehdy, kdy se děti zcela ponořily do práce, bylo vnímat, jak je vlastně práce baví a jsou zvídavé... V některých situacích však začaly prosvítat opakované těžkosti.Předně bych Vás ráda upokojila, že jsme nezjistili žádnou šikanu, ani velký neřešitelný problém, spíše se to skládá s dílčích drobných obtíží, které se čas od času objeví v každé dětské skupině a kterým je čas věnovat pozornost, aby nenarůstaly, ale byly posilovány dobré věci a zdravé sociální dovednosti dětmi... Ale k věci...

I po uzavření dohod bylo vnímat určité napětí ve vztazích mezi dětmi, pomalejší práce, než bylo obvyklé, časté spory, nechuť spolupracovat s některými dětmi, únava, větší plačtivost, když se něco nepodařilo, podrážděnost. Při týdenní kontrole jsme zjistili, že některé úkoly zůstaly opakovaně nesplněny i po úpravě termínů, vytratila se téměř zodpovědnost za plnění služeb, pro vyučující bylo někdy náročné vůbec s dětmi pracovat, některé děti neměly moc chuť pracovat ve škole na učivu...Předem, než Vás seznámím s výsledky pátečního programu, pokusím se výše zmíněné dát do širších souvislostí. Vše může být jak určitým způsobem pozitivní, tak pro děti náročné:

 • v měsíci únoru je celkově náš organismus vyčerpaný a potřebuje vitamíny a sluníčko a děti si opakovaně na únavu stěžují
 • v naší třídě se poměrně často střídají učitelé a každý má trochu jiný styl (Bára, Jana R., Eliška, Radek, Vojta, já)
 • jako třídní učitelka jsem v poslední době s dětmi byla místo 4 jen 3 dny v týdnu (tři úterky jsem nemohla být s dětmi kvůli rodinným vážným situacím - vlastní nemoc, lékařská vyšetření se synem a pohřeb)
 • některé děti jsou smutné z toho, že nestíhají učivo
 • některé děti mají poruchy učení nebo jsou na hranici poruch učení či pozornosti, což klade zvýšené nároky na samotnou skupinu i na přípravu a aktivitu vyučujícího, který je většinu času (až na výjimky) ve třídě sám (velkým plusem je dělení skupin - angličtina, matematika) - tyto děti mají specifické potřeby, mají problém s písemným projevem, porozuměním textu, vyslechnutí zadání, aktivního zapojení do dění
 • častá absence některých dětí v poslední době (určitě z prospěšných důvodů, nejde o výtku )
 • pobyt na stejném místě v době výuky i před a po výuce (hry, stavebnice, ruch, někdy je pro děti obtížné oddělit učení od volnočasových aktivit)
 • velká rozmanitost povah dětí ve skupině a věkové rozpětí (na druhé straně ve státní škole jsou tyto rozdíly ještě markantnější ve 30 dětech...)
 • vysoká aktivita dětí (každé dítě hraje na nějaký hudební nástroj, většina pravidelně sportuje, má řadu kroužků, zvyklé často přesunovat a střídat pozornost)
 • poměrně značná část dětí nemá sourozence a první skupina, kde se učí s podobně starými dětmi sžívat, je ta ve škole - počítají se i děti, které mají sourozence o více než 3 roky mladší; poměrně značná část je nejstarších (z pohledu sourozeneckých konstelací to v sobě nese určitá specifika) - tyto děti mají samy od sebe na sebe vyšší nároky a jsou k sobě zvýšeně kritičtí než je obvyklé (a to i přes snahu a podporu rodičů )

V pátek jsem s Vojtou měla připravený program na to, aby si samy děti pojmenovaly, co se vlastně děje a jak se ve své skupině cítí.Začaly jsme aktivitami - malými, drobnými, legračními zaměřenými na větší vzájemné poznávání.. A už tady jsme s Vojtou naráželi na slzičky, obavy ze selhání, z posměchu... Nakonec se nám podařilo zvládnout dvě aktivity.
Ve druhém bloku jsme tedy začali sepisovat, z čeho mají děti ve skupině obavy a jak se tam cítí - co se ve skupině děje:

 • dohadování o stavebnice, hry (přetahování o díly, o stavby aj.), případně boření
 • porovnávání se navzájem (např. značky aut)
 • posmívání (někdy do blbečků, debilků - většinou už vyhrocené situace, někdy kvůli učivu)
 • bitky (když už se někdo naštve - např. kopanec při zboření stavby ze stavebnice)
 • naschvály
 • okřikování a negativní kritika
 • neuklízení věcí, pak hledání, ničení společných pomůcek
 • nepozornost a neochota do skupinových aktivit (už čekám, kdo se mi bude posmívat)
 • hluk
 • nerespektuje se pravidlo "mně se to nelíbí"
 • všichni se nekamarádíme, s některými skupinkami dětí si nechceme hrát
 • rozdělujeme se do skupinek (často pracujeme nebo si hrajeme jen se svými opravdovými kamarády)
 • chybí klidová místnost na přestávky (hodně dětem vadí hluk)

Některé výroky dětí:

"Ty problémy začaly s magnetickou stavebnicí! Neumíme se domluvit a přetahujeme se o díly!" - některé děti si dokonce schovávají díly do přihrádek s učením už ráno, aby si mohly stavět z těch "lepších"

"No a když takto máme spory, pohádáme se nebo o něco přetahujem o přestávce, tak potom se nedokážem soustředit na učení!"

"Prostě když se něco dělá opakovaně, třeba jak včera šlapání na paty, tak už nás to pak naštve a kopnem je!" - nutno dodat, že jako naschvál to "poslední šlápnutí" bylo opravdu nechtěně...

"No prostě my se s nima přece nemůžem kamarádit, když dělají naschvály!"

"Když jsme to takto sepsaly, tak je toho celkem moc a všechno se fakt děje!"

"No, ono to vypadá, že to většinou dělají kluci, ale my holky za sebe také nemůžem říct, že bysme to nedělaly, třeba to posmívání nebo neuklízení věcí, někdy i hluk, dělíme se do skupinek..."

"Umíme hodně kritizovat, ukazovat, co kdo neumí a co mu nejde, ale vlastně si skoro neříkáme, co se nám daří a kdo je v čem dobrý!"

"Vypadá to, že jsem tady dvě skupiny a ty mezi sebou občas zápasí."

Možná se ptáte, jak tedy je situace ve skutečnosti vážná? Vzhledem k tomu, že se to vyskytlo především v posledních třech týdnech, věřím, že zachytáváme situaci včas. Množily se postřehy učitelů týkající se nesoustředěnosti, únavy, nespolupráce dětí, nepořádku. Každý s tím pracoval, jak mohl. Vzájemně jsme se domlouvali, jak děti podpořit, pomoci, připomínali pravidla, brali kameny... Je třeba podotknout, že přes své pozorovací schopnosti je učitel schopný zachytit jen 40% toho, co se ve skupině děje, pokud o tom členové nezačnou mluvit... Děti samy mi řekly, že se to často děje tehdy, kdy dospělák není v blízkosti a že když ví, že někomu vadí posmívání, tak se posmívá jen se svým kamarádem nebo to řeknou někde mezi řečí. Často podrážděně reagují až ve chvíli, kdy mají pocit, že to jinak nejde. Není to tedy tak, že by si především ubližovaly. Dokážou spolu poměrně dobře vyjít na společných akcích, při činnosti, co je baví, když je jim fajn.
Děti samy řekly, že by s tím chtěly něco dělat. Dokonce někdo nakreslil komix, jak by se situace mohla vyvíjet, kdybychom to nechali bez pozornosti a nic s tím nedělali... 

Jejich sebereflexe i reflexe je obdivuhodná. 

Nakonec byly nejvíce kritičtí samy k sobě... V tom jsem je však podporovat nechtěla. Ve třetím bloku jsme dávali "RUKU NA TO". Ptali jsme se, co by nám mohlo pomoci. Domluvili jsme se, že:

- znovu si odsouhlasíme pravidla a případně doplníme další (Už se stalo, přidali jsme dalších pět důležitých, v pondělí je ještě sepíšeme 

- UMÍME NA KAŽDÉM NAJÍT NĚCO DOBRÉHO A ŘÍCT MU TO, SPOLEČNĚ SE DOMLOUVÁME, VNÍMÁME/RESPEKTUJEME POTŘEBY OSTATNÍCH, UDRŽUJEME POZORNOST, ZAPOJUJEME SE DO SPOLEČNÝCH AKTIVIT, POKUD NECO NARUŠÍ PLÁNY, SLUŽBY, ÚKOLY, VČAS OSTATNÍ INFORMUJEME O ZMĚNÁCH A HLEDÁME ŘEŠENÍ - NEPŘEJDEME TO MLČENÍM)

- pravidelně budu zařazovat aktivity, aby se děti vzájemně poznaly a učili jsme se společně navzájem povzbuzovat a pozitivně oceňovat (sebe i druhé), sama budu také mnohem více pozorná vůči tomu, co se daří a co stojí za ocenění

- za mne budeme střídat více činnosti ve výuce, když budou děti unavené (zařazovat krátké aktivitky na odreagování - propojení hemisfér, pohyb aj.) . sice to děláme, jen to chce pružněji

- vymyslíme a budeme hlídat, aby 1 místnost byla klidová i o přestávce (asi naše třída?)

- vymyslíme, jak si připomínat služby, lépe zorganizovat prostor s pomůckami, vlastní přihrádky aj.

- bude po ruce někdo z dospěláků a podporovat děti ve vzájemné domluvě, dohlédne na klidovou místnost a dá jasně najevo nesouhlas s nežádoucím chování, případně poukáže na to žádoucí (děti po určitou dobu nebudou samy bez dospěláka, byť jen ve velké klubovně)

- za mne ještě podpořím děti v samostatných aktivitách, aby si vyzkoušely vedení skupiny (aktivity na zopakování učiva, referát, představení oblíbené knížky apod.)

- budu důsledně dbát společně se skupinou na dodržování starých i nově přijatých pravidel- budu předávat důvěru, že to zvládnou a osvojí si potřebné dovednosti i znalosti (a posilovat ji konkrétními kroky)

Na závěr jsme ještě vytvářeli moderní báseň na téma NAŠE PARTA.

Obracím se na Vás, milí rodiče. Pokud by se Vám děti s něčím svěřily a týkalo by se to školy, tak mi to prosím klidně zavolejte, napište, sdělte osobně, prosím. Opravdu mi jde o zdravé klima mezi dětmi. A to jak to pozitivní, tak méně příjemné. Obojí je vítáno, obojí potřebujeme slyšet. Dlouhodobě jsem se tímto tématem zabývala a jako metodik prevence rizikových jevů "ošetřovala" klima ve třídách i mezi učiteli. Odolnost se podle mne nezvyšuje v tomto věku tím, že jsou např. posmívání vystavovány a že něco mají vydržet, ale tím, že umí řešit situace vzájmenou dohodou, domluvou, návrhy, posilují si zdravé sebevědomí a sebeúctu, samostatnost, úctu k druhým i za pomoci nás, dospěláků. Pak jsou schopny udělat během krátké doby velký kus práce i v učivu. A dětem na skupině pořád záleží.
Vnímám to v souvislostech s tím, co jsem napsala výše. Svůj podíl má určitě i únava atd. 

Za sebe mohu říci, že hledám s dalšími vyučujícími způsob, jak si navzdory vytíženosti předávat informace, jak děti podporovat, jak jim vytvářet dobré podmínky pro získávání sociálních i osobnostních dovedností i znalostí. Chci být více s dětmi, jak to jen půjde.

Ráda bych byla také s Vámi v kontaktu, zvláště u dětí, které vyžadují více podpory (oslovím Vás...) - zatím nevím způsob, ale pomohlo by, kdybyste měli ode mne více zpětné vazby na jejich týdenní práci. Děkuji moc za to, že jste mne někteří už kontaktovali.Dále bych se s Vámi ráda setkala na tzv. Ladění , kde bychom se mohli sdílet, jak prožíváte školu se svými dětmi, Vaše radosti i obavy... Návrh termínu zašlu.Věnuji se více sebevzdělávání i sebereflexi, oslovuji i kolegy, abychom se navzájem sdíleli v pohledech na podporu dětí a stylu výuky. Čeká mne vzdělávací seminář ohledně Poradních kruhů (úvodního jsem se zúčastnila a moc mne to oslovilo...). Více jsem začala zařazovat zážitkové učení, prvky kritického myšlení a děti se na něj těší (čeká nás velká aktivita v pondělí). Ale pořád mám na čem sama pracovat...Vnímám, že vzdělávání chlapců má svá specifika a je nutné s tím počítat . Jako i se specifiky u dívek .
Těším se na Vaše děti, jsem s nimi ráda.Užívejte si neděli, přeji dobro, pohodu, radost a hravost s dětmi.
S pozdravem
Helena


4. 2. 2019

Milí rodiče,
srdečně Vás zdravím již na začátku tohoto týdne. 

S dětmi před námi stojí hned několik výzev, a tak bych Vás o nich ráda informovala.

a. Prosím, pokud jste se setkali při čtení vysvědčení s něčím, co Vám není zcela srozumitelné, neváhejte se na mne obrátit. Mělo by z něj vyplývat, jaké stojí před každým dítětem konkrétní výzvy, na čem potřebuje pravidelně a systematicky s podporou pracovat, v čem jsou jeho silné stránky (i osobnostně-sociální).

b. Je dobrý čas zažádat o případné vyšetření v PPP, pokud si myslíte, že by mohla pomoci podpůrná opatření. Již jsem se o tom zmiňovala, vzhledem k tomu, že budeme od 1.9. školou zapsanou v rejstříku, díky podpůrným opatřením můžeme získat finance na asistenta ve třídě a vícesmyslové pomůcky, které potom mohou společně sdílet (nenechte se odbýt).

c. Na sněmu jsme se s dětmi již minulý týden dohodli, že si připraví na dnešní sněm možné tipy na charitativní dar z financí vydělaných na Vánočním jarmarku (mimo jiné - ještě se bude projednávat nákup hudebních nástrojů, malé chemické laboratoře a příspěvek na výlet). A to tak, aby splňovalo následující podmínky (navrženo samotnými dětmi):
- jednalo se o organizaci, která sídlí v dostupné vzdálenosti, abychom jim mohli dar osobně předat - dar poslouží seniorům, dětem, zvířatům v útulku, lidem bez domova nebo lidem v krizové situaci (azylový dům)
- zda pomůže častka již kolem 2000,- Kč (dolní hranice daru) - vytvoří malý informační plakátek, který umístí na sněmovní tabuliVzhledem k tomu, že jsme na to hromadně zapomněli, k úkolu jsme se zavázali, že jej splníme nejpozději do pondělí po prázdninách. Můžete být dětem nápomocni při vyhledávání, pokud budete chtít.d. S dětmi jsme se zavázali, že v mnohem hojnější míře budeme používat pamatováčky (deníčky) - měly by si zapisovat důležité výzvy pro daný týden a svůj plán (na co se zaměří, co budou procvičovat)
e. Dochází k malé změně v rozvrhu 3. třídy: Radek bude docházet do naší třídy na celé útery (tedy 3 bloky) a bude se věnovat kromě dětí především matematickým úkonům, logickým hrám a matematice podle prof. Hejného (prosily o ni i děti ze 4. a 5.třídy). Třeťáci budou mít tedy ve 3.bloku v úterý hravou matematiku (tedy prostředí, autobus, krokování, zvířátka dědy Lesoně aj.). Výtvarný výchova bude ve středu v 1. bloku. Klukům se tak splní sen, že budou mít celý blok výtvarku a navíc si trochu uleví, protože středa bývá náročná.
Češtinou se budeme zabývat v jednom z bloků v úterý (první nebo druhý).
Zítra je tělocvik, ale myslím, že už Vás děti informovaly, moc se těší. Kvůli dopolední návštěvě u lékaře s mým synem se dětí ujme Radek.
Přeji krásné dny a radost z dětí i s dětmi .


29. 1. 2019

Milí rodiče,
dovolila jsem si Vás tentokrát trochu napínat. Nechtěla jsem Vám dříve psát závěry z událostí, když jsem netušila, jak je vnímají děti.
Děkuji ještě jednou kolegům za minulý týden, kdy jsem se mohla léčit a zároveň měla klid na psaní a kontrolu vysvědčení.Včera dorazila a zítra je budeme rozdávat. Proto moc prosím, aby si děti přinesly složky. kdo zapomene nebo nebude mít, tak mám k dispozici tvrdé složky, určitě to vyřešíme na místě. Ve čtvrtek mají děti lesní den, proto se bude vydávat o den dříve.

Dnes jsme s dětmi završily společnou reflexi prvního pololetí, především, co se týká zjišťování osvojených znalostí a dovedností.Přiznám se, že jsem chtěla děti dovést k tomu, aby si vyzkoušely a zjistily samy, že jen vyplňování sešitů nemusí značit, jak téma ovládám a zda jej umím používat v běžném životě.Některé přiznaly, že se obtížně věnovaly pomůckám, spirálkám, zaznamenávání do pamatováčků, kontrolám v sešitě. Postupně odkrývají, že kvantita nemusí být vždy o kvalitě a že systematická práce na nějakém úkolu, pravidelné zaznamenávání a získávání přehledu, poznačení, co jsem zvládl na pomůcce, se může vyplatit při závěrečném přehledu z celého půlroku. Naše paměť je děravá a pouhý test z učiva za nejdůležitější témata z pololetí ještě vůbec nemusí říct nic o tom, jak jsem učivo zvládl. Stačí, že mi není dobře, že mám časový limit, že neporozumím zadání...
Možná někdo namítnete, že to přece k životu patří... Problém testů však někdy je, že se do jednoho okamžiku promítne více dovedností a znalostí najednou a některé děti jsou z toho zmatené. Některé jsou na hranici dyslexie a dysortografie. A tak jsme si dnes na kruhu slíbily (já a děti), že sepíšeme všechny způsoby, jak se můžeme věci učit, jak si můžeme vytvořit týdenní plán šitý na míru (co konkrétně ještě potřebuji procvičit a co se chci naučit), jak jim můžeme lépe porozumět, procvičovat a jak ověřovat a budeme je co nejvíce využívat. 

Dnes jsme se domluvili s Radkem, jak uděláme pro děti ještě výuku víceúrovňovou, jak budeme více využívat konkrétní propojení s realitou a nácvikem tak, aby děti hned mohly zjistit, v čem může být daná znalost či dovednost prospěšná. On se zaměří na matematiku a já na český jazyk, literaturu a slohovou výchovu.

ZPRÁVA Z MINULÉHO TÝDNE:Děti i beze mne prožily velmi intenzivní týden. Zvládly služby, oceňování se, zopakovaly si základy b´geometrie a získaly další nové dovednosti (rýsovaly jako o život ) a s hrdostí mi to některé ukazovaly...V rámci jednoho dne navštívily ještě Betlémy a paní farářku z Českobratrské církve husitské.
V pátek jsme v rámci projektu k PC zjistili díky Vojtovi řadu zajímavých věcí. Možná se u některých poučíte i Vy sami .Viz fotodokumentace...


28. 1. 2019

Milí rodiče,
srdečně zdravím na začátku nového týdne.Vzhledem ke svému nachlazení jsem byla teprve v pátek společně s dětmi.Vzhledem k tomu, že probíhal velmi bohatý program s Vojtou za mé asistence, nestihly jsme reflexi celého týdne, na jejímž základě Vám píšu maily.
Proto jsem se přiklonila k tomu, že Vám zítra napíšu obsáhlejší zprávu i z reflexe celého projektu k používání a využívání technologií a PC. Děti měly různé zkušenosti a přehled, zjišťovali jsme nezávazně jejich znalosti, Vojta je seznámil se základními komponentami a funkcí PC. Za určitých pravidel si vyzkoušely hračky obládané PC, počítačové hry bez násilí (o přestávkách), různé PC.
Další pokračování, bude před jarními prázdninami opět v pátek.Jinak vysvědčení jsou vytisknuta a míří k nám.
Ještě vypracovávám protokoly o přezkoušení, které budu zasílat do ZŠ Hučák.
Přeji příjemný start do nového týdne, úsměv na tváři a dobro v srdci.


21. 1. 2019

Milí rodiče,
minulý týden jsem se odmlčela se shrnutím týdne.Byli jsme uprostřed dění a potřebovali jsme dokončit práci, chci Vám to vynahradit. Rádi jsme se všichni viděli, pozdravili, přáli si, zahájili jsme nový rok malým světelným rituálem, kdy jsme při třech svíčkách chtěli vyslovit tři velká přání a nakonec jich bylo poněkud více (viz facebook). Na sněmu proběhla ještě poměrně dlouhá rekapitulace a závěrečná, skutečně poctivá reflexe jarmarku. Děti nás velmi překvapily se svými věcnými připomínkami, konkrétními oceněními i návrhy na zlepšení pro příští rok. Ano, pro velký úspěch se bude opakovat, pokud možno ve větších prostorách. Co se týkalo kontroly plánů, tak tentokrát jsme se ocitly ve skluzu. Přiznám se, že jsem byla poněkud překvapena - děti mne velmi ubezpečovaly celý týden na horách, jak pracují a že to většinou stihnou. Od samého rána ve škole byly nervózní a teď se projevilo proč - podle počtu stránek se začaly mezi sebou porovnávat v tom, kdo kolik toho umí a odvozovat od toho svou chytrost.
Asi jsem to někde tušila, ale i když jsem dětem nabízela jiné způsoby procvičování, většinou se vracely k sešitům. Cítila jsem tedy v této chvíli příležitost, jak děti přivést k uvědomění, že můžeme využívat pomůcky, k čemu je nám dobrý pamatováček, jak si rozvrhnout úkoly a jak si prověřovat, že nějakou znalost či dovednost ovládám...
Otevřeli jsme na toto téma diskuzi.
Zjistili jsme, že mít splněné cvičení ještě neznamená, že učivu rozumíme.
Také že bez předcházejícího objasnění nového učiva nemohu učivo procvičovat - potřebuji jej nejprve pochopit, vyzkoušet si, probádat a teprve pak mohu pracovat v sešitě.
Někdy je třeba vysvětlit pojmy a dobře číst zadání - některé děti (někteří ze 3., zvláště 4. třída) mají obtíže v porozumění písemnému zadání, někteří si jej nedočtou (čas od času u většiny).Splněná cvičení bez kontrol ztrácejí význam, protože se může stát, že se opakovaně vyskytují chyby. Raději tedy méně, ale poctivě a s kontrolou. A z každého učiva několik cvičení (nemusí být všechna).
Vyslechla jsem si, jak na děti nemám čas a musí počkat, až přejdu k nim (dáno samostatnou prací). A tak bylo třeba objasnit postup - nejprve si učivo objasňujeme prostřednictvím pomůcky či aktivity společně, můžeme se ptát, diskutovat, pak pokračujeme v sešitech - pokud něčemu nerozumím, první, koho se ptám, je kamarád/dka, pak skupina, pak dospělý, pokud si nejsem zcela jistý, vezmu si kontrolu a zjistím, zda postupuji správně... Vyšlo najevo, že mnozí kontrolu nedrželi od poloviny listopadu, přestože jsme se v prosinci dohodli, že nepůjdou dál, pokud nebudou mít většinu zkontrolovanou... Celý týden jsem pak pozorovala a zjišťovala, v čem všem se nedaří naše dohody a předsevzetí. A začala přemýšlet, jak to udělat jinak... Vzala jsem velký formát a psala.
Sepsala jsem několik úkolů, o nichž jsem věděla, že je potřebujeme zvládnout do příjezdu delegace ze ZŠ Hučák.
Děti se dohodly, že to do pátku stihnou. Po té si samostatně pracovaly na jejich plnění. V úterý jsme se zaměřili na český jazyk i na matematiku. Děti věděly, že ve středu píšeme test na opakování těch nejdůležitějších jevů. Byly v pohodě.
Opakovaly jsme nejprve formou skupinových aktivit, pak jsem po třídách ujišťovala, jak se cítí, že zvládají M i ČJ a kreslily smajlíky. Pak si šly pracovat samostatně.
Některé se navzájem rozptylovaly, a tak si každý šel pracovat do jiného místa. Někdo potřeboval něco objasnit, vysvětlit, procvičit, někde se vytvořily skupinky, které si procházely kontroly. Rozmnožila jsem přehledy učiva pro každou třídu zvlášť a rozložila na podlahu ve velké klubovně. Děti byly po ročnících vyzvány, aby si vybraly pro sebe vhodnou formu (bylo možné buď formou myšlenkové mapy nebo obsahu sešitu). Pokud nevěděly, poradila jsem jim.Ve středu nejprve psala 3. třída. Ta koncentrace a soustředění se dala doslova krájet. Prošly jsme si společně zadání a děti vypracovávaly zkrácenou verzi testů, které mají v sešitě. Nechtěla jsem je mást jinou formou testů vzhledem k tomu, že hodně dosud pracovaly ze sešitů. Asi ve 2/3 jsme psaly diktát a pak si buď kontrolovaly nebo ještě dokončovaly práci.
Ve druhém bloku psali z českého jazyka starší děti. Tady to u některých vypadalo, že cvičení vidí poprvé v životě... Chvíli jim trvalo, než se zorientovaly v zadání, pak se pustily do práce, několikrát se však potřebovaly ujistit, zda postupují správně a některé poměrně pozdě zjistily, že test má i druhou stranu, přestože byly na to upozorněny. Po té, co mohly mít většinu hotovou, jsme si napsaly diktát. Krátké vyprávění, avšak hned na několik jevů najednou... Některé byly velmi rychlé, některé potřebovaly text číst i několikrát. I to jsme nakonec zvládly. Po vyhodnocení prací jsem byla překvapená, jak má 4. třída obtíže s psaným textem... Nicméně mi to vrtalo hlavou, co proto udělat. Od minulého roku udělaly velký kus práce, ovšem v této chvíli by potřebovaly ještě urazit větší kus, aby poznaly, jaký to může mít pro ně přínos... přemýšlela jsem. A nápad přišel... Prozradím. Říkala jsem si, že mají za sebou skutečně náročný den. Shrnutí je čekalo také v angličtině a "dějinách". Ale daly to! Ve čtvrtek vyrazily na lesní den a v pátek je čekalo další opakování. Ve vile jsme byly samy, a tak jsme si pořádně zabubnovali, a to i s Vojtou, naším novým vychovatelem v družince (a mimo jiné pedagogem a odborníkem na IT). Nádhera! Naše děti jsou neuvěřitelně muzikální. Nejprve to bylo jako o několika solových nástrojích, postupně jsme se však na sebe ladili, až z toho vznikla pomalu symfonie.
Ve zbylém čase prvního bloku jsem zjišťovala, jak děti zvládly úkoly... Nic. Tedy, abych byla spravedlivá, u většiny téměř nic. Povzbudila jsem je, že alespoň něco mohou zvládnout do odpoledne. Pokračovali jsme v opakování a já v individuálních rozhovorech.
Ve druhém bloku si děti pracovaly na závěrečné práci z matematiky. Nutno podotknout, že 3. a 4. třídy měly zadání ze sešitů a někteří je i počítaly. 3. třída měla nové zadání a nejvíce na to doplatila... Když jsem je chtěla nakopírovat, sekla se kopírka. A bylo.
Přepsala jsem tedy zadání na tabuli a pak na velký formát A2, avšak pro některé se ukázalo, že tato forma je téměř nepřekonatelná. Bylo to pro mnohé opravdu zoufalé přepisovat zadání a teprve pak počítat. A co teprve, že jsou tam některé příklady tak těžké! Jednalo se o víceúrovňové zadání, děti si mohly zjistit, co zvládají, co si odvodí a na co ještě nestačí. Nejprve se některé děti zlobily na to, že musí opisovat, na to, že jsou tam příklady, které ještě nedělaly, některé měly slzičky, nakonec jsme se k nějakým výpočtům přeci jen dostaly. Jaké bylo mé překvapení, že jsem dostala kresbičky mezi příklady... Dohodla jsem se s nimi, že si ještě vymezíme čas a test dopíšeme. Hned v pondělí. A tak se i stalo.
Ve třetím bloku jsme ještě pracovaly na písemných testech, pak jsem zjistila, že body, na nichž jsme se dohodly v pondělí, nejsou splněny i přes připomínání, a tak jsme se domluvily na pondělí. A tak jsme alespoň zbytek času věnovaly na jejich splnění...Abych to tedy shrnula - velkým zjištěním pro nás všechny bylo, že jakmile se vyskytuje hned několik jevů najednou, je to pro děti velmi obtížné se v tom zorientovat. Další poznatek se týkál písemného zadání (porozumění), další, že pracovat poměrně dlouhou dobu je zatěžující.Jak to tedy udělat jinak, aby si osvojily i tyto dovednosti?V pondělí jsme společně zpívali a opět měli sněm, vše se připravovalo na příjezd delegace a opravovaly se testy. Já jsem měla individuální rozhovory s dětmi, kompletovaly se materiály, dopočítávaly se příklady, plnily body napsané na velkém formátu... A Eliškou jsme si přehodily angličtinu, abych mohla dohlížet na přezkušování mladších dětí a kluci ze 3. třídy počítali... A ve výtvarné výchově se opět tvořilo... V  úterý za námi zavítal Honza s Evi a Elizabeth ze ZŠ Hučák. Vtáhli jsme je do společného bubnování.
Pro naše děti jsem připravila dílnu tvořivého psaní, kde si mohly vyzkoušet již dřívější znalosti a dovednosti a další prohloubit... Pohybové aktivity, opakování základních pravidel gramatiky, obkreslování obrázku podle pokynů, tvoření osnovy příběhu a nakonec tvorba celého příběhu, každý sám a samostatně. Nádherné práce! Některé si je ještě doplnily dalšími vlastními kresbami... V pátek jsme si je přednesli v posledním bloku a autora náležitě ocenili potleskem.
psaní vlastních textů - zde si mohou děti ověřit, jak vlastní tvořivost, tak přicházet na to, k čemu nám ta gramatická pravidla jsou. Postupně, pomalu, ale jistě...
Ve středu jsme zahájili učivo bujarou hrou a rozhodli se splnit sliby - tedy dané úkoly z pondělí 7.1. Každý si vybral jednu barvičku a pokud daný úkol splnil, tak si udělal u něj svůj puntík... A teď se ukázalo, kolik dětí na úkolech pracovalo... Doppoledne pro to poskytovalo dostatečně prostor. V dějinách si děti prošly své testy z dějin, přečetly vzkazy a v té milé náladě pokračovaly v zadanách úkolech... No, abych byla upřímná... Velmi brzy někoho napadlo, že si mohou vyrobit své brýle z lepící pásky a nabarvit si je nesmývatelnými fixkami. Během několika minut si je vyráběla polovina třídy, zatímco jsem vedle přezkušovala... Za normálních okolností bych asi zůstala klidná, ale tentokrát ne... Podívala jsem se na tečky - označení splněných úkolů - a zjistila, že moc nepokročily... A tak brýle po už velmi důrazném upozornění putovaly do polic, tašek, mimo dosah a pokračovalo se v práci... V pátek jsme zahájili společný den písničkou o parkúru doprovázenou bubnováním. Hned od rána pořádně dobrá nálada. Po té kontrola doplnění úkolů, odevzdání otečkování, sepsání ještě aktivit za celý půlrok na plakát, společně krok za krokem prováděná oprava písemných prací - a napotřetí se podařila .
Společné vyhodnocení týdne, služeb i úklid.
Odcházela jsem domů s pocitem, jak jsem za ty děti vděčná. A s poznáním, aby vše bylo předem promyšleno a názorně připraveno - pouhé slovo, ať už mluvené nebo psané, prostě někdy nestačí...
A hurá do dalšího týdne! Opět se nám rozjela cesta do pravěku. Děti nabraly další nadšení, tak uvidíme.Momentálně dopisuji vysvědčení a doma se trochu léčím s kašlem. Zítra do školy nedorazím určitě a v úterý podle toho, jak mi bude.
Mějte se krásně, opatrujte radost a dobro .
S pozdravem a vděčností
Helena


5. 1. 2018

Milí rodiče,
s časovým odstupem bych se ještě ráda vrátila k tomu, co Vaše děti ke konci roku zvládly a co nás čeká...

Díky moc za Vaši účast na jarmarku, který byl výsledkem poměrně dlouhé cesty děti, kdy od prvního okamžiku, v němž přišly s nápadem, až do samotné realizace, jsme se je snažili povzbuzovat a doprovázet. Vyloupl se nám z něj 7 týdenní projekt zakončený vlastním prodejem a zrealizovaným programem. Mimo to jsme se věnovaly i výuce a dohodly jsme se, že pokud to bude v jejich silách, tak 7.1. by měly mít hotovo -
3. třída v čj - vyprávění, stručná osnova, diktáty, opis, přepis, vyjmenovaná slova po b, l, začátek po m (v čj by měly být u vyjmenovaných slov po m - stačí na začátku), psaní - dokončit písanku 1.díl; m - dokončen 1. díl, písemné sčítání a odčítání, základy počítání obsahu a obvodu podle čtvercové sítě, výstaviště, zvířátka dědy Lesoně (základy rovnic), aj.
4. třída - v čj - struktura vyprávění, podrobná osnova, tvorba osnovy jako základ vyprávění, vlastní vyprávění, popis, slovní druhy, pádové otázky, vyjmenovaná slova (v sešitě až po "shrnutí"), procvičovat i v malém sešitě + 1. díl písanky
m - písemné sčítání, odčítání, dělení, násobení, převody jednotek, zaokrouhlování, práce s tabulkami, grafy (v sešitě až po geometrii)
5. třída - vlastní vypracování, kontrola témat podle obsahu v sešitech (pracují i s přípravnými testy k přijímacím zkouškám)

Důležitá sdělení: V úterý 15.1. dorazí Honza Sýkora, ředitel ZŠ Hučáku s Evou, který zodpovídá za domškoláky a budou chtít s každým dítětem mluvit o tom, co se daří, jak strávil poslední půlrok ve škole, co zvládá, v čemp otřebuje ještě pomoci.
Moc prosím o pomoc dětem, aby si vše zkompletovaly a připravily, budu s nimi mluvit a podporovat je v tom i ve škole.Čeká nás "testování" prostřednictvím stanovišť z každého oboru v týdnu 7.-11.1., v pondělí se na všem s dětmi domluvíme. Obracím se na Vás s prosbou, milí rodiče dětí 4. a 5. třídy:- děti v Hučáku mají již technologie, vzhledem k nedostatečnému vybavení jsme se rozhodli pro následující způsob splnění tohoto předmětu:- v pátek 11.1. budou mít děvčata z 5.třídy ještě vhled do práce s technologiemi díky Vojtovi, který k nám nastupuje (bude se jim věnovat v jednom z bloků)- pro ně i děti ze 4. třídy: vypracují ve wordu Můj pobyt na Brádlerkách/ Co jsem zažil/a v na území ledu a sněhu (nejprve nadpis, pak osnovu s číslováním odrážek, pak vlastní vyprávění či popis s vloženými fotografiemi z Brádlerek, zasílala je Lenka před Vánoci) - jde o základní dovednosti při práci s wordem, mohou vložit i mapu (vyhledávání googlem) aj., nápadům se meze nekladouPokud byste měli dotazy, piště, ptejte se .
Přeji radost, odvahu a vědomí blízkosti dobrých lidí pro každý den nového roku
S pozdravem a přáním všeho dobrého


9. 12. 2018

Milí rodiče,
opět v nedělním čase rekapituluji uplynulý týden a ráda bych Vás seznámila s tím nejdůležitějším, co jsme prožili.

V pondělí jsme uvítali v naší škole rodiče i s dětmi na DOD. Zúčastnili se našeho sněmu i zpívání, diskutovali s Martinou o tom, co je zajímalo. Sněm nám vyplnil celý jeden blok - vedoucí sněmu se učili formulovat důležité návrhy tak, aby mohly být odhlasovány, a zkusili si tak, jak je velmi důležité, aby všichni hlasující znali pravidla a hlavně obsah toho, o čem se hlasuje. Řešily se ručníky na záchodech, hluk a porušování pravidel, příprava na jarmark a jednotlivé skupinky s úkoly, které si již v předcházejících týdnech rozvrhly práci. Musím Vám říci, že jsme se všichni pořádně zapotili. Ale děti si více uvědomily (alespoň některé), jak je důležité se předem na sněm připravit, koncentrovat se, udělovat slovo, řídit průběh sněmu atd.
Společně jsme zpívali písničku O bydlení zaměřenou na vyjmenovaná slova po B. A taktéž slíbenou písničku o Martinovi se slokou o sněhu .Vzhledem k nemocnosti našeho týmu jsme ve druhém bloku děti spojili a měly čtenářskou dílnu propojenou s dramatizací, výtvarnou tvorbou a pracovaly na téma vyslechnutého příběhu ve smíšených skupinkách. Za použití čtenářských karet děti usuzovaly na pokračování příběhu a hledaly souvislosti se svým životem.
Ve výtvarné výchově si mohly děti vybrat mezi malbou na hedvábí, temperou, na sklo, některé dokreslovaly jídelní prostírání... A plánovala se tvorba k jarmarku.

V úterý jsme vyhodnotili naši předcházející týdenní práci, naplánovali další týden, vyhodnotili výzvy a věnovali se naší výpravě do pravěku (na mapě jsou již zanesena nová sídla). Opakovali a prohlubovali znalosti vyjmenovaných slov a slov příbuzných po b, f, l. Věnovali se taktéž matematice. Také jsem si vyslechla zpětnou vazbu na společnou čtenářskou dílnu v pondělí a vyrozuměla, že je pro ně náročné a nezvyklé pracovat s mladšími dětmi. V týmu jsme se dohodli, že budeme vyhledávat více příležitostí, aby se děti setkávaly při práci i v rámci smíšených skupin, nejen na kruhu.

Ve středu jsme se 3.třídou psali diktát, seznamovali se s rozdíly při psaní být/bít, býlí/bílý atd.Ve druhém bloku se individuálně věnovali práci v sešitech a děti se podělily, jak se jim daří a s čím konkrétně potřebují pomoci. Místo dějin se opět věnovaly individuální práci.

Lesní den strávily opět obě skupiny dohromady s Vojtou (potenciálním zájemcem o práci v družince), Mírou a Hankou.

V pátek po ranní poradě s Lenkou jsme usoudily, že je třeba děti konfrontovat s tím, jak se chovaly na lesním dnu, oprášit pravidla bezpečnosti a vzájemného respektu. Vyšlo najevo, že v několika případech se některé děti distancovaly od pravidel, která běžně na lesních dnech dodržují (např. chození ve dvojicích po krajnici či v nebezpečných úsecích). Nakonec se vše bez úhony zvládlo, ale v týmu jsme se dospěláci dohodli, že takto to příště skutečně není možné. Ovšem do rozhodování jsme zahrnuli i děti.
Některé mají problém uposlechnout výzev ke změně chování a svým chováním ohrožují sebe i ostatní. Po dlouhé debatě, kdy děti přiznaly, že skutečně s tím mají problém a kdy většina dětí má zkušenost s nerespektováním pravidla "to se mi nelíbí" (jinými slovy - ohrožuje mne to, co děláš, vadí mi to, ubližuje mi to...) jsme se domluvili, že o tom během víkendu popřemýšlí a na sněmu vše projednáme. Nutno říci, že děti samy uznaly (nutno podotknout, že až po dlouhé debatě), že si neuvědomovaly, jak je situace vážná.
V celé debatě jsme ještě zaznamenaly velký AHA efekt týkající se toho, že každý má trochu odlišnou citlivost a to, co někomu nevadí (např. kamarádské pošťuchování) už druhému může vadit, a proto je důležité dbát na přání kamaráda, abych mu nechtěně neubližoval...
Ve zbývajícím čase se děti věnovaly individuální práci a ve druhém bloku čtenářské dílně. Ve třetím jsme shrnuly celý týden a stanovily si, na čem společně zapracujeme (ztišení, koncentrace, naslouchání).V závěru děti doslova rychlostí blesku pouklízely. Naprosto úžasně .Věříme, že se péče o bezpečné prostředí a dobrých vztahů vrátí právě ve výuce, kdy děti nebudou mít problém spolupracovat ve skupinkách i náhodně sestavených, dokáží vyjít i s lidmi jiného zaměření a přitom vyjednat i pro ně dobré podmínky, vysvětlit, objasnit, upřesnit - tedy si zároveň rozvíjí slovní zásobu, učí se přemýšlet o funkčnosti jazyka a nových významů některých slov, ne-li přímo nových pojmů. Některé děti si postěžovaly, že nestíhají a už mají obavy z nezvládnutí učiva. Dohodla jsem se s nimi, že v tomto týdnu si je všechny obejdu a skutečně podrobně zmapuji, jak na tom reálně každé dítě je. Přimlouvám se za to, aby si děti na hory vzaly sešity, abychom se případně mohli společně věnovat i učivu (max 1 hodina denně). Myslím, že by jim to hodně pomohlo. Nevnímám, že by některé z dětí mělo velké rezervy ve zvládnutí učiva, spíše vidím, že pokud děti pravidelně neprocvičují (a to mohou i pouhým přemýšlením, prací s pomůckami, řešení konkrétních úkonů ze života, kde probrané jevy uplatňují), tak jejich reakce na položené otázky či úlohy s odstupem času vypadají, jakoby učivo viděly poprvé v životě. 

V tomto týdnu neproběhne klasický lesní den, protože se potřebujeme připravit na Vánoční jarmark a zároveň chceme každý den zajistit výuku. Nicméně čeká děti ve vile pohyb, aktivity, zajímavé úkoly s Bárou . A jeden blok budeme opakovat, jeden blok připravovat jarmark.

Během DOD nás navštívily také maminky dětí ze 3. třídy, které zvažují změnu školy. Nicméně se děti mají teprve přijít podívat do školy. Možná se naše skupina bude rozrůstat, uvidíme...

Vzhledem k úterním dílničkám napříč třídami se zřejmě nepůjde do tělocvičny. Kdyby byla změna, určitě Vás vyrozumím zítra v odpoledních hodinách.

Přeji krásné adventní dny


2. 12. 2018

Milí rodiče,
srdečně Vás zdravím na začátku adventního času, kterým jsme začali ve vile žít již předcházející týden.

V pondělí:

- společný zpěv a hlasová rozcvička
- závěry sněmu: dokončena organizace Vánočního jarmarku (datum a čas - 14.12.2018 od 15.30 - 19.00, organizace dílniček, kavárny, jednotlivých skupin, dohoda na pátečních vánočních dílničkách - výstupem je plakát, který visí na dveřích u mé třídy;
dále opatření k udržování pořádku především v šatně (jmenovky na botnících i u věšáků, hlídání si svých věcí, pokud někomu omylem shodím, opět pověsím, schovávání bot do botníku aj.);připomenutí pravidel sněmu, zápis, sněmovní tabule
- ve třídě vyhodnocení týdenních služeb a výměna, připomenutí náplně služeb- rozvrh týdne a vyhodnocení minulého týdne (co se týká práce v sešitech a s pomůckami na tématech z M a ČJ)- zahájení nového bloku s vyjmenovanými slovy (3. třída nové učivo, 4. třída opakování a rozšíření, 5. třída rozšíření a prohloubení znalostí, praktické uplatnění méněš známých a příbuzných), práce ve skupině i individuálně (pracovní sešit k vyjmenovaným slovům)- AJ, ve VV technika malba temperovými barvami na téma Čtyři roční období (tvorba kalendáře na Vánoční jarmark)

V ÚTERÝ

- tělocvik v tělocvičně

- ve 2 bloku rozdělení na dvě skupiny, 1 skupina práce s vyjmenovanými slovy po b a druhá matematika Hejného (opakování, prohloubení, u vyšších tříd seznámení)

- VV všichni (Jana Reichel u lékaře), malba temperovými barvami Čtvero ročních dob, Co cítím

Ve STŘEDU

- AJ, 3.třída práce s vyjmenovanými slovy (tvoříme příběh, opakování osnova příběhu inspirovaného vyjmenovanými slovy po b), přepis v písance, slovní druhy

- vyhodnocení některých výzev, vyjmenovaná slova po b, vztahy ve třídě (řešíme konflikt dětí v rámci skupiny, tématem je práce s agresivitou, respektování hranic a jasného sdělení "vadí mi to, co mi děláš", "takto ničíš moji práci", "nelíbí se mi, co mi děláš"), dospěli jsme ke vzájemné dohodě, která zatím v následujících dnech fungovala

- samostatná práce- dějiny s Bárou

Ve čtvrtek lesní den v Rudici

V PÁTEK

- společné zpívání: méně známé vánoční písně na Vánoční jarmark

- společné bubnování: práce s pomlkou, čtyřčtvrťovým rytmem, zdvojeným, využívání slabik ta-ka-di-mi, střídání důrazu, rozvíjení základního rytmu- příprava stanovišť: malba na hedvábí, tvorba papírových stromečků s korálky, malba na sklo (tvorba svícnů), pečení sušenek, dřevodílna (tvorba vesničky - ozdůbek na stromeček)- společný závěr týdne, úklid a příprava na Den otevřených dveří
Děti měly za úkol si přinést krabici od bot nebo košík do své poličky, aby do něj mohly urovnat své věci. Dále jsme věnovaly hodně času organizaci úklidu, asi to ještě chvíli potrvá, snad je to na dobré cestě.Tento týden nás v pondělí a úterý čeká Den otevřených dveří, v pondělí budeme pracovat společně s 1. a 2. třídou, ve výtvarné výchově budeme dále pracovat na výzdobě pro Vánoční jarmark a kalendář.

Zvu srdečně rodiče, co by se chtěli přidat do naší minikapely na hru několika koled, jste vítáni. Noty dodám a zkouška bude pravděpodobně jen jedna společná v příštím týdnu, pravděpodobně ve čtvrtek od 14.00 hod. (ještě potvrdím). Na jarmarku se pak bude hrát vždy tak 10-15 minut na začátku každé celé hodiny (tedy v 16.00, 17.00 a 18.00). Přihlásily se snad všechny děti, které na něco hrají, mají možnost si vyzkoušet hru před ostatními (neformálně). Část dětí na zpěv. Pokud chcete přispět svými výrobky, vůbec se tomu nebráníme. Využíváme trhů také k rozvoji finanční gramotnosti u dětí. Např. budeme vypočítávat cenu ze skutečných nákladů a času, který nad tím strávily. Proto se příprava stává nedílnou součástí výuky. Dosud se aktivně podílely na plánování, vedení skupinky, zajištění si materiálu a pomoci, výběru výrobku a již realizace některých.Přeji krásné dny adventního času a pokud byste měli dotazy, náměty, připomínky, jsou vítány.

S pozdravem


25. 11. 2018

Milí rodiče,
posílám srdečné nedělní pozdravy po dalším společně stráveném týdnu s Vašimi dětmi.

Tento týden byl zaměřen více na znalosti a dovednosti dětí hlavně z oboru matematiky, kritického myšlení a českého jazyka, přestože nevypracovávaly další stránky v pracovních sešitech. Celý týden se nesl v duchu opakování - kdo měl zvládnuta cvičení v sešitech, pracoval intenzivně na pomůckách podobně jako ten, kdo potřeboval ještě učivu porozumět.

V PONDĚLÍ
- písničky a povídání na kruhu zaměřené na oslavy 17. listopadu (s důrazem na sametovou revoluci, která proběhla 1989), nácvik Modlitby zpívané Martou Kubišovou s prezentací příběhu, který tuto zpěvačku provázel)- sněm: prioritou řešení jarmarku, který se uskuteční v pátek 14.12.2018 s předpokládaným zahájením mezi 15.00 - 15.30 hod. a ukončením v 19.00 hod. (na něm proběhne každou hodinu krátké hudební vystoupení, budete si moci zakoupit v kavárně kávu, čaj a jiné dobroty, výrobky z dřevodílny, ruční výrobky dětí aj.), každá skupinka má svého garanta z řad dětí nebo dospěláků, řešily se konkrétní obtíže, s nimiž se děti setkávají. Dále jsme řešili organizaci úklidu a pravidla péče o vilu řešen větší prostor ve velké klubovně (vystěhována jedna pohovka na zkoušku)
- v naší třídě pak proběhlo vyhodnocení studijních povinností z minulého týdne a plán dalšího týdne- seznámení a hlasování o způsobu zopakování dosavadních témat učiva (odhlasován čtvrtek, kdy proběhne lesní den ve vile formou stanovišť a opakování)

- vyhodnoceny služby a rozděleny nové- sepsání témat k opakování na tabuli, bez nových stránek v sešitech, individuální práce a procvičování
- ve výtvarné výchově malba temperou (osvojování specifické práce s temperovými barvami, tvorba vzorníku teplých a studených barev, případně malba podzimního listu v makro podobě)

V ÚTERÝ

- ráno vyhodnocení týdenních výzev, rozplánování celodenní práce

- nakopírovány listy z učebnice M a ČJ, představení literatury, s níž mohou pracovat pro případ lepšího zvládnutí učiva či dalších cvičení a úloh na procvičování (M, ČJ)

- samostatná práce s pomůckou, práce ve skupinkách na opakování učiva

- 3. třída ve VV malba temperovými barvami, tvorba vzorníku a jídelních podložek

VE STŘEDU

- 3. třída opakování všech témat do ČJ, přepis, vzorce souvětí, slova příbuzná, protikladná, jednoznačná, mnohoznačná, rozlišení slovních druhů (podstatná jména, slovesa, spojky), psaní vět, slova nadřazená, podřadná a souřadná, tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a procvičování písemného odčítání podle metody pana Hejného (pomocí rozložení čísla)
- opakování M: podle potřeby jednotlivců (převod jednotek, písemné sčítání, odčítání, dělení jednociferným číslem se zbytkem, počítání obvodu a obsahu podle čtvercové sítě, porovnávání a zaokrouhlování čísel, výstaviště, autobus, prostředí dědy Lesoně (vždy podle potřeby jednotlivých skupin, základní představení matematiky Hejného pro vyšší třídy - možnosti pro ně, více na lesním dnu)- PŘÍPRAVA NA SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ (některé děti z něj měly velké obavy, protože jsem použila slovo "test" ve smyslu, že si samy otestují své znalosti a dovednosti)
- dějiny s Barčou

VE ČTVRTEK

- ráno setkání na kruhu a seznámení s plánem dne, seznámení s organizačními kartičkami, které budeme používat a zároveň posloužily jako zpětná vazba k zopakování hlavních bodů dne (s čím, jak, kdy a kde budeme pracovat)
- úvodní hra do komunikace (zapamatování a předání co největší míry informací na základě předávané poměrně dlouhé zprávy spojené s naší vilou)- v tichu jsme pak prošli zahradu a cestu od branky po šatnu a opět se vrátili do vily
- rozdána I.část testu - líst s textem, který jsme vymyslela k naší zahradě, děti seznámeny s úkoly a samostatně pracovaly (mohly kdekoli ve vile, jen samy)- po přestávce II. část testu s úkoly k textu (dalších 6), řada zápasí s porozuměním zadání (velká obtíž v opísmenkovaných větách, do odpovědí mají místo vět doplnit tiskací písmeno přiřazené k odpovídající větě, což se u některých ukázalo jako velký problém, po hodině zvládají všichni )- test z matematiky formou odpovídající didaktice Hejného, děti prochází místnosti od sklepa po půdu, počítají, sčítají, odčítají, dělí, zjišťují aritmetický průměr (úlohy si vybírají podle toho, co probraly)- po obědě společné vyhodnocení a závěr, končíme ve 13.45 hod.- nakonec velká úleva a radost i u těch, kteří nedoufali, že cvičení zvládnou- shrnutí: děti zápasí s časem, obavami, že nerozumí zadání, jakmile něco neodpovídá přesně tomu, na co jsou zvyklé (občas ukápla i slzička, nadávka směrem k sobě - "jsem to ale pitomec", ale nakonec všechny zvládnou minimálně test z ČJ, z matematiky, i když někteří jen 1 cvičení)

V PÁTEK

- ráno zpívání Modlitba a Na týhle planetě už zůstanu (na přání dětí), společné bubnování (pokročili jsme v rytmech a společné souhře)- samostatná práce na opakování, konzultace, pomůcky

- malá čtenářská dílna, četba oblíbené knihy a vybrat větu, která mne zaujme a ostatním pak v kruhu nahlas přečíst (všímala jsem si, jak se dětem daří číst nahlas), společný nácvik hlasitého čtení

- společné vyhodnocení týdne prostřednictvím smajlíkových karet, pojmenování pocitů, které se vyskytly (díky testu velmi rozmanité, hodně vzteku, smutku, ale i optimismu, radosti, spokojenosti)

- společný úklid- v pátek nám přišel zkontrolovat revizor elektrické spotřebiče a byl velmi mile přkvapen, když viděl děti, jak se podílí na úklidu

Milí rodiče, obracím se na Vás hned s několika důležitými informacemi:- s dětmi jsem se domluvila na lepší organizaci věcí:

 • k tomu potřebuje každý do své přihrádky ve třídě větší krabici (stačí i od bot)
 • dále by asi pomohlo u dětí, které zápasí s hlídáním svých věcí, aby je měly podepsány nebo označeny (tužky, pastelky, krabičky na svačiny, lahve, nůžky)
 • máme naproti dveří u schodiště vyčleněnou krabici, kde končí věci, co se najdou na lavicích dětí v naší třídě, uklízí se většinou jen jednou týdně, a to v pátek kolem 14.00 hod. (kdyby jste něco hledali...)
 • další velká krabice na zapomenuté věci je u sedačky na chodbě před dívčím WC (pro obě třídy)
 • můžete sledovat naši Sněmovní tabuli (zatím umístěna na chodbě u WC)
 • můžete sledovat nástěnku do dějin (na chodbě WC)
 • můžete sledovat nástěnku angličtiny (velká klubovna)
 • moc prosíme zeptat se dětí u odchodu z družinky, zda si po sobě uklidily a zda mají boty v botníku a bundy na věšáku (pokud již pro ně nechodíte, postačí samozřejmě jen se jich zeptat, jak to zvládají, my to řešíme opravdu pravidelně)
 • ke konci příštího týdne zkontrolovat, zda děti mají jmenovky na botníku a věšáku (postačí slovně, děti mají od tohoto týdne pokyn, aby si je dolepily)

Ač se to mnohdy nezdá, právě pořádku, organizaci a struktuře činností, věcí, prostoru, věnujeme poměrně hodně času, až se to nezdá, ale stačí jen nějaká nepatrná změna a už s tím děti opět zápasí.
Někdy bývá z řad rodičů za příklad dáván montessori systém. Ovšem dovolte mi hned několik vět - pracovala jsem v montessori školce, rozjížděla školu s montessori zaměřením a zároveň absolvovala několik základních školení, která mne přesvědčila o tom, že i pořádek patří do celého systému, který vyžaduje tzv. připravené prostředí, určité architektonické řešení tříd, chodeb, nábytku, aby vše fungovalo nenásilně a děti doslova k pořádku a tvorbě systému navádělo. Tohle nám naše prostory, byť jsou velmi útulné a promyšleně zorganizované v rámci možností (a díky za to Martině a řadě rodičů, kteří se na tom podíleli), neumožňují. Chtít zavést tedy z montessori systému pouze pořádek, a navíc do našich podmínek, je z mého pohledu ovlivněného pobytem v montessori prostředí, nereálné.
Jsme školou, která klade důraz na zážikové učení, kreativitu, práci v terénu, fyzický pohyb, sepětí s přírodou, ale i strukturu a systém, nicméně ne všechny věci jdou pojmout od začátku v plnosti a nejsme škola s montessori systémem, i když některé prvky využíváme (pokud je to v našich možnostech). Prosíme tedy o trpělivost a pomoc, pokud Vás něco konkrétního napadne.
Za náš tým, prosím, věřte, že děláme, co můžeme. Podněty samozřejmě vítáme. A realizace určitých opatření jsou v procesu vzniku a zajišťování. Píšu tyto řádky v souvislosti s nespokojeností některých návštěvníků a zřejmě i prarodičů, kteří mohou odcházet s pocitem chaosu a naší nekompetentnosti (nás, učitelů). Ze setkání učitelů z různých inovativních škol podobně zaměřených jako je naše jsem přijela s tím, že je to obtíž, s níž se také potýkají, pokud v dětech chtějí podporovat samostatnost, kreativitu, vnitřní motivaci. A to mnohdy mají mnohem příhodnější materiální podmínky včetně dostatečných prostor.
Prosíme tedy o shovívavost a ochotu občas někomu tyto věci vysvětlit, pokud jste u takové situace přítomni a budete mít na to chuť.
V tyto dny se bude rozjíždět ještě příprava na jarmark, což bude zatěžkávací zkouškou v tomto směru .Přeji ještě krásný nedělní večer a vítám Vaše podněty, připomínky i podporu .
Těším se na Vaše děti


19. 11. 2018

Milí rodiče,
srdečně Vás zdravím s prvním sněhem po Svatomartinských slavnostech.

Předcházející týden byl opět bohatý na společně strávené chvíle, další náruč prožitků i prohlubování poznatků.

V pondělí jsme se opět sešli u společného zpívání a pilovali písničky s tématem života Martina a jeho poselstvím.
Na sněmu jsme se ujednotili ohledně průběhu i pravidel sněmu, od minulého týdne je k dispozici Sněmovní tabule s možností zapsat návrhy na projednání a soupisu pravidel (můžete se také podívat) - je opřena o zeď na chodbičce v přízemí.Po té jsme vyhodnotili naši týdenní práci a pustili se opět do další.Během přestávky jsme oslavili narozeniny.

V následujícím bloku jsme si vyhodnotili týdenní služby a rozdělili si nové. Ujednotili jsme se, co kdo potřebuje ještě vysvětlit, procvičit, dokončit a jak můžeme využít svůj PAMATOVÁČEK. U mladších dětí jsem ukázala, jak si mohou do něj zapisovat termíny, předměty, úkoly, plánovanou a vykonanou práci, používání pomůcek a vyhodnocení. Každý si pak pracoval na tématech buď z českého jazyka nebo matematiky. Ve výtvarné výchově jsme vytvářeli své vlastní podložky na jídelní stůl a upravovali náš ruční papír.

V úterý strávil dopoledne s dětmi Radek. V prvním bloku se děti seznámily s možnostmi tělocvičny, do níž budou pravidelně docházet, a ve druhém bloku si samostatně pracovaly s pomůckou či v sešitě, na konci bloku jsem je společně s Radkem obcházela a pozorovala je při práci, případně jsme byli nápomocni. Ve výtvarné výchově si kluci vytvářeli podložky na jídelní stůl většinou formou koláží. V úterý ještě proběhly třídní setkání, kde jsme Vás zřejmě zahltili informacemi a snahou se s Vámi podělit o to, jak prožíváme s Vašimi dětmi společné chvíle ve škole. 

Děkuji za Vaše podněty i dotazy a jen se znovu přimlouvám, abyste se neostýchali se na nás obrátit. Jsem za Vás vděčná .

Ve středu se v 1. bloku třeťáci věnovali zápisu do pamatováčku, přepisu básně v písance, rozlišení sloves a podstatných jmen, shrnutí dosud probraného učiva v ČJ. V matematice jsme již odkrývali tajemství písemného odčítání, porovnávání sil zvířátek dědy Lesoně, indickému násobení aj.

Ve čtvrtek jsem děti odpoledne zastihla ještě v bujarém zápalu při řešení šifer, oslavili jsme společně svátek sv. Martina společným zpěvem, pohoštěním a cestou dobrých skutků, kterou pro nás připravila Ráďa.

V pátek jsme společně zpívali novou lidovou písničku Muzikanti, co děláte, přidali k tomu jednu z intuitivních her a bubnování na tělo (tentokrát prostřednictvím zvuků).Ve zbývající části bloku si každý pracoval na své týdenní individuální výzvě v pracovním sešitě a procvičoval si téma na pomůckách.
Ve čtenářské dílně jsme se tentokrát zaměřili na příběh, jeho výstavbu - osnovu - a doslova jej pitvali do jednotlivých celků, kterým jsme vymýšleli pojmenování. Nejprve si to děti vyzkoušely v pracovních sešitech, pak přímo na příběhu z knihy, kterou četly, a opět si vytvořily svou čtenářskou kartu s osnovou příběhu.
Ve třetím bloku jsme se podělili o své zkušenosti, vyhodnotili týden a zvládli úklid.
Tentokrát nám nezbylo příliš času na Spirálky...

ZMĚNA MÍSTA LESNÍHO DNE 22. 11.Lesní den tento týden strávím společně s dětmi místo Báry.
Dnes jsme společně rozhodli, že čtvrtek strávíme v prostorách školy a prostřednictvím stanovišť v budově i venku si zopakujeme dosud probrané učivo v ČJ a M. 

Sejdeme se tedy nejpozději v 8.30 na kruhu ve škole a měli bychom končit asi ve 13.30-13.45 hod. 

NA TENTO TÝDEN SI DĚTI MAJÍ ZOPAKOVAT DOSUD PROBRANÉ UČIVO V ČJ A M. 

Nezadávali jsme si nové stránky s cvičeními, max si mohou pokročit 1 stránkou.
Některé děti potřebují dokončit svou práci, zkontrolovat si podle vyplněných pracovních sešitů, zkonzultovat s námi ve škole to, čemu příliš ještě nerozumí, procvičit si jevy na pomůckách.A ve čtvrtek si otestujeme, na co se ještě potřebujeme zaměřit.
Těším se na tyto dny s Vašimi dětmi.
Krásné dny i Vám všem. S přáním všeho dobrého


11. 11. 2018

Milí rodiče,
další týden nám uběhl jak voda.
A věci se posouvají, zrají, podobně jako děti a my s nimi.

Pondělí- sněm a zpěv: Kdyby byla Morava (pustili jsme se do zpěvu lidových písní ) na sněmu se ustálo formulování jasných pravidel, procesu hlasování, řízení - dohodnut termín Vánočních trhů na pátek 14.12.
- předány potřebné informace k provozu (tělocvična) - plán na Svatomartinskou slavnost- vyhodnocení práce za posledních 14 dní a plán na příští týden, vyhodnocení výzev- samostatná práce do M a ČJ s konzultací a pomůckami k procvičování- Aj/ ve VV tvorba ručního papíru na desky pro Spirálky.

Úterý- rozdělení služeb na týden, organizace pravěké hry; osidlování Evropy, tvorba početných tlup, sdílení organizace a nákupu (jeskyní, malé a velké chýše, pole, totemu se šamanem...), směna (matematické kompetence, orientace na mapě Evropy, shrnutí základních poznatků o pravěku, sloh - popis, práce s odbornými informacemi); práce v malých skupinkách na M a ČJ (po ročnících, stanovení úrovní), kontrola podle vzoru (stanoveno do pátku); AJ/ ve VV 3.třída tvorba desek z ručního papíru na Spirálky.

Středa- AJ 4.a 5. tř./M a ČJ ve 3.třídě, psaní psacím písmem, volné psaní podle obrázků, kontrola, metodika psaní velkých a malých písmen na začátku řádku, věty, popisu, vlastní názvy, v M zahájeno odčítání pod sebou, zvířátka dědy Lesoně (poměřování a odvozování matematických hodnot); společná práce s pomůckami; představení nových pomůcek a práce s nimi, výběr osídlení na mapě Evropy; samostatná práce 4.a 5.třídy, kontrola.

Pátek- společné zpívání a povídání o Martinovi na bílém koni, zpěv martinských písniček, zahájení týdne martinských dobrých skutků; práce s pomůckou, kontrola, ĆJ a M dodělávání v sešitech ; čtenářská dílna podle velkých karet se zápisem na vlastní čtenářskou kartu podle vlastního výběru knihy; závěrečné shrnutí týdne, společný úklid a psaní Spirálek

Spirálky:

- jedná se o pravidelný zápis zážitků ze školy, popis práce, zpětná vazba aj. 

- zapisuje se do lapbooků, které si děti vytvářejí

- mají na výběr buď týdenní shrnutí s min 10 vět nebo každý den (min. 3x za týden) při počtu min. 2-3 věty

- tento text jim neopravuji ani do něj nijak nezasahuji, děti si zápisy vedou samy, jen mi je po týdnu ukáží

V úterý začínáme v tělocvičně, sejdeme se v 8.15 hod., přesné místo upřesním zítra. S sebou věci do tělocviku na převlečení, pokud možno sportovní obuv bez černé podrážky.Jedna skupinka si již připravuje rozcvičku, a to sama a dobrovolně .Děti si vedou své "úkolníčky" či "pamatováčky" s rozvrhem týdne.
Do něj si zapisují (mají postupně ) nejen, co je třeba zvládnout za týden, ale také s jakou pomůckou a s jakým výsledkem pracovaly...Přeji krásný večer i dny.

Těším se na setkání v úterý na třídních schůzkách. Ráda vám představím práce dětí, pomůcky, vztahy ve třídě...
Budu ráda za vaše postřehy, náměty, dotazy...

S pozdravem a přáním všeho dobrého


4. 11. 2018

Milí rodiče,
další týden, který byl poznamenán podzimními prázdninami a krásným počasím, je za námi.Ráda bych Vám poskytla alespoň rychlý přehled toho, co proběhlo.

Ve středu se děti věnovaly angličtině, individuální práci z M a ČJ, dějinami a přírodovědou s Bárou. Více jsme se zaměřili na poskytování zpětné vazby prostřednictvím samostatně provedené kontroly podle vytištěných řešení, konzultovali více možných řešení úloh a domlouvali se na způsobu oprav chyb a orazítkování zkontrolovaných cvičení (malá ke každému cvičení, velké na stránku - nemusí být orazítkováno každé cvičení).
V pátek jsme společně s mladšími dětmi zpívali a bubnovali, tentokrát v indickém rytmickém jazyce konnakol (ta-ka-di-mi). Po té jsme se opět věnovali v naší třídě individuální práci.
Ve druhém bloku proběhla vzorová čtenářská dílna s novými čtenářskými kartami. Ukazovali jsme si, jak pokládat otázky, vyvozovat, pracovat s fantazií, předvídat, podle jakých kritérií si vybírat knihu ke čtení a jak ji pak hodnotit aj.
Ve třetím bloku proběhla reflexe týdne. Nejprve jsme si shrnuli, co jsme který den dělali a po té pomocí smajlíků si povídali o tom, jak jsme jej prožili, co bychom chtěli, aby se ještě opakovalo, co jsme zažili, co nám udělalo radost a co nás naopak rozesmutnilo.

Průběžně se scházím s jednotlivými pedagogy, kteří působí v naší třídě, abychom se navzájem vyladili, i nadále pokračuje výprava pravěkem, děti budou již směňovat svá obydlí, políčka, potřebné předměty pro přežití i uctívání.
Na základě tripartit jsem vyhodnotila, že se Vám pokusím poskytovat přesnější informace, protože se již několikrát vyskytlo, že děti nepřesně informují ohledně své práce ve škole a doma.
Zítra slavnostně obdrží deníčky, do nichž si budou zapisovat své poznámky ohledně pomůcek, výzev a úkolů.Ve škole je dostatek času na to, aby děti zvládly vypracovat práci naplánovanou většinou na týden. Kaldu však důraz více na hloubku a porozumění než na kvantitu. Raději se i vracíme k probranému učivu. Mají i procvičovací sešity či pomůcky, na nichž si učivo mohou a mají procvičovat (procvičené a zažité učivo neznamená vyplněné cvičení ). Je lépe mít méně cvičení, ale dobře rozumět probranému učivu.Od minulého týdne jsme tedy zavedli systém, že pokud se jedná o jednoduché cvičení, tak vypracují pouze 1 - 2 příklady a vrhnou se na další práci.
Děti si tedy mohou nosit sešity domů a pracovat i doma, učíme se rozložit si týdenní práci do dnů, tento týden si budeme vytvářet plán týdne i s kroužky.Opět jsme vyráběla pomůcky a rozšířila tak možnosti procvičování.

Ráda bych Vás povzbudila k domluvě na tripartity, kdo jsme se ještě neměli možnost dohodnout.

Přeji krásné dny, nebojte se psát, vznášet dotazy, podněty, připomínky. Čím dříve si o věcech budeme moci promluvit, tím lépe.

S pozdravem a přáním všeho dobrého


28. 10. 2018

Milí rodiče,
srdečně Vás po delší odmlce zdravím.

Minulý týden jsem se o víkendu účastnila setkání s vedením a pedagogy z dalších deseti škol sdruženými pod názvem MIŠ (Malé inovativní školy) a přivezla si další inspiraci.

K 7. týdnu tedy jen krátce:
Byl ve škole silně poznamenán návštěvou indického tablisty Udaye Ramdase a jeho ženy (úterý dopoledne). Tímto bych také ráda poděkovala Janu Kynclovi za zprostředkování a organizaci, děti si odnesly spoustu zážitků.

V pátek měly děti jeden blok společenských věd místo dílny čtení.Začali jsme více pracovat s vyrobenými pomůckami do ČJ a M. Jak si připravit kobereček, vybrat pomůcku, zvládnout kontrolu či přizvání někoho na pomoc či práci ve dvojici.Ještě stojí za zmínku organizace a projednávání na sněmu, které získává více a více na důležitosti a děti poznávají, jak je obtížné a co všechno obnáší vzájemná dohoda, věcná argumentace a vůbec organizace shromáždění.
Tento týden jsme v prohlubování těchto dovednostech pokračovali. A to jak v získávání dovedností ohledně práce s  pomůckou, tak v organizaci a realizaci sněmovního shromáždění.

8. týden

V pondělí po společném zpívání opět proběhl sněm, kde bylo ujednáno, že se v pátek sejdeme a dohodneme organizaci vánočních trhů. Děti si odhlasovaly, že je chtějí zrealizovat. V naší třídě jsme vyhodnotili uplynulý týden - v rámci výzev i v rámci zvládnutého učiva - a vytvořili si plán na další týden. Dětem zůstalo poněkud více práce z předcházejícího týdne, kdy bylo na individuální práci o 2 bloky méně. Dohodli jsme se, že kdo potřebuje procvičit ještě nějaké učivo (např. násobilka nad č. 5 u 4.třídy), tak si naplánuje o stránku méně.
Také jsme už přistoupili na to, že děti nevypracovávají všechna cvičení - u starších (4. a 5.třída) přeskakují velmi lehká cvičení nebo stačí jen část, u mladších přeskakují cvičení, kdy si s něčím neví rady (např. násobilka od 4 a více nebo indické násobení) a během týdne si vyzkouší se mnou, Radkem nebo na pomůcce, zda učivu rozumí.
Děti si také mezi sebe rozdělily služby, ujasňovalo se oceňování v rámci pravěké hry. 

V úterý jsme se pustili do práce - díky Radkovi si dvě skupiny reálně zopakovaly měření, vážení, převod jednotek, výpočty, logicky jednotky vyvozovaly. Poslední skupinka si práci zvládla v pátek. Ostatní se věnovaly poznávání našeho rodného jazyka.

Ve středu jsme v práci pokračovali a prohlubovali své znalosti ve skloňování a znalosti pádových otázek. Pomohlo nám vyprávění Spejbla a Hurvínka, písničky i spojování podstatných jmen s dalšími slovními druhy.

V bloku s Bárou i v rámci lesního dne se děti věnovaly přípravě oslav 100. výročí vzniku Československa.

V pátek ráno proběhlo společné slavení, připomínka a zpívání oblíbených písní našeho prvního prezidenta i naší hymny za nově nahraného doprovodu. 

V rámci speciálně svolaného sněmu se tvořily návrhy na průběh a přípravu vánočních trhů a jejich organizace.
V rámci čtenářské dílny jsme si ukázali, kde vyhledat identifikační číslo knihy, nakladatelství a rok vydání. V závěrečném bloku jsme společně vyhodnotili týden strávený ve škole, na čem potřebujeme zapracovat (jak zvládáme pravidla a jak budou skupiny "platit" při jejich porušování kameny), společný úklid a zápis do Spirálek (upřesnění, jak, kdy a kolik si zapisovat do lapbooků).
Dohodli jsme se, že 4. třída bude do str. 15 (Čj i M), procvičovat mohou v Barevné M a Čj probrané učivo, ke kterému se teď stále vracíme.3. třída max. v M do str. 18 (str. 18 je dobrovolná), do str. 15 (příp. 14) v ČJ.Moc prosím, aby děti především učivu rozuměly, nikoli měly všechno splněno.Třeťáčci mají zbytečně složitá některá cvičení jak v M, tak v Čj (ještě neprobírali slovní druhy kromě podstatných jmen, učí se rozpoznávat slovesa, spojky, neprobírali jsme základní skladební dvojice, násobilku od 4).
Prosím, ať děti hlavně čtou, 10 min denně třeťáčci, 20 - 30 min. čtvrťáci. Doma váží, počítají míry, pokud potřebujete něco změřit, čas...

Angličtina

3. třída
V angličtině se děti seznámily s anglicky mluvící loutkou, kamarádem Harrym, který nás doprovází a učí nás jednoduché fráze a první slova. Už bychom měli umět pěkně pozdravit i rozloučit se, sdělit, jaké je naše jméno a zeptat se na něj kamaráda. Procvičovali jsme jména věcí, které ve vyučování používáme a jednoduché pokyny (open/close your book, rise your hand, sit down, stand up, make a circle, take a pen/pencil, clap your hands, show me...,touch your..., listen, watch, look at...). V posledních hodinách jsme zvládli čísla od 1 do 10 a začínáme pilovat barvy. Cvičíme otázky What's this?, Who's this? učíme se části těla. 

4.-5. třída
V angličtině jsme se v září seznamovali se všemi věcmi a pomůckami ve třídě. Opakovali jsme školní pokyny (pass me a...., write..., talk to your friend, listen, point at, came here, sit down, stand up, keep quiet, open your book, close your notebook, circle.., sing the song.).Seznamovali jsme se navzájem a učili se mluvit o sobě. My name is.., I am ...years old, I like...., I don´t like..., I have....., I don´t have...
V říjnu jsme si rozdali učebnice a pracovní sešity a začali jsme s nimi pracovat. Nacvičovali jsme seznamovací fráze How are you?, How do you do? I am fine. Zopakovali jsme si abecedu a spelling. Děti mají za úkol umět vyspelovat své jméno i příjmení. Dále jsme dělali číslovky do stovky. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi What´s this? and What are these? Převykládávali jsme komixové příběhy a opakovali různé skupiny slovíček.
Co se konkrétně děje můžete průběžně sledovat v pracovních sešitech a sešitech dětí, kde si zakládají všechny pracovní listy a dělají si poznámky.
Zde posílám odkazy na videa použitá ve výuce, kdyby se děti chtěli k něčemu vrátit.
https://www.youtube.com/watch?v=9ir_l7qTiZ4

https://www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ

https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-alphabet-song

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0


14. 10. 2018

Milí rodiče,
další týden je před námi a ráda bych se s Vámi podělila o to, co jsme zažili.

V pondělí jsme po společném zpívání všech slok "Časy se mění" projednávali na sněmu, co děti i nás trápí, a případné návrhy. Bodem programu se stalo i hluk a porušování pravidel. Dále možnost prodeje vánočních výrobků na vlastních vánočních trzích, uspořádání dne lega či zvířat aj.

V naší třídě jsme si vyhodnotili svou týdenní práci a vypracovali další týdenní plán. Přemýšleli jsme nad tím, co udělat s tím, když některé děti nestíhají. Dohodli jsme se, že osloví někoho ve skupině (např. matematika podle Hejného) nebo osloví někoho z nás, dospělých. Vyhodnocovali jsme výzvy. Děti připomněly, že jim chybí kontrolní sešit. Rozdělili jsme si týdenní služby a vysvětlili si jejich náplň. Ve druhém bloku děti samostatně pracovaly s mou asistencí na ČJ nebo M. Ve výtvarné výchově jsme měli na výběr - buď kreslit tuží nebo pomocí vosku snímat frotáže listů a pak je barvou "zviditelnit". Začali jsme rozdělovat probraná témata ne do tříd (3., 4., 5.), ale na úrovně 1., 2., 3. podle barev ( např. podstatná jména - 1. poznám podstatné jméno, 2. určím číslo, rod + pád, 3. určím všechny kategorie, tedy pád, číslo, rod a vzor)

V úterý jsme směňovali materiál na chýši či jeskyni, vyhodnocovali svou práci, zapisovali směny do matematických rovnic (máme 2 mamuty + 3 kameny + 2 dřeva + 2 hlíny), plynule přešli na přepočítávání jednotek (kolik je 4 kameny hlín?) a převody jednotek míry, délky, času a váhy (skládání velkých karet v ploše). V ČJ jsme opakovali větu jednoduchou a souvětí, vyhledávání a rozlišování sloves, tvorbě synonym a antonym, převod slov hovorových na spisovná, párové souhlásky. Představili jsme si pár nových pomůcek. Starší děti se s Janou věnovaly angličtině, mladší tvořily a vytvářely velkoformátové frotáže nejprve z předmětů uvnitř školy a pak ze zahrady. Jednobarevné i vícebarevné.

Ve středu se 3. třída věnovala matematice Hejného (krokovali jsme, počítali jsme díky tomu i se zápornými čísly, zapisovali, kombinovali) a starší angličtině. Ve společném bloku jsme řešili hluk a přechody z činností, představila jsem dětem pětiminutové oddychové aktivity, ke kterým můžeme sáhnout, pokud budeme unavení a pak se zpět vrátíme k práci. Věnovali jsme se kontrole sešitů a odhalování slabých míst, s nimiž mají děti problém (někdo potřebuje pomalejší tempo, někoho zdržuje, že zapomněl násobilku 7, 8, někdo má problém s porozuměním významu slov, někdo má problém se soustředit a raději by si povídal, někdo přeskakuje cvičení a pak se k nim nevrací...). Dohodli jsme se, že se zaměříme na dvě výzvy: pořádek a práce v tichu.

Ve čtvrtek strávily děti lesní den s Bárou a moc si jej chválily (zvlášť hru, co hrály).

V pátek ráno jsme si s prvňáčky zazpívali písničky Skoumala o ježkovi a Léto není zima. Pak jsme bubnovali. Nejprve na tělo, pak s boomwhackers podle metodiky https://www.muzikohrani.cz/ Jejich několikadenní kurz jsem o prázdninách absolvovala a doslova mi učaroval. Dětem bubnování postupně může zlepšit koordinaci, vnímání i pozornost, jejich vztahy ve skupině (schopnost se podřídit i vést, schopnost pracovat podle pokynů). Po té jsme se opět věnovali samostatné práci. Ve druhém bloku si mohly děti vybrat mezi čtenářskou dílnou či tvořivým psaním. Ke všemu vypracovávaly zcela konkrétní úkoly. V závěru jsme se sešli a předčítali to, co děti samy vytvořily. Ať už vlastní popis zvířete/boty, či čtenářskou kartu o knížce, kterou četly. Ve třetím bloku jsme si poskytovali i s Radkem zpětnou vazbu prostřednictvím smajlíků a díky novým obrázkům si vyslovovali přání do budoucna. Služby na úklid se zhostily svých úkolů a kdo měl hotovo, mohl si vypracovat Spirálku. 

V příštím týdnu:

- kontrola a vyhodnocení samostatné práce v sešitech (pokud projde cvičení kontrolou, děti obdrží razítko nebo smajlíka s otečkováním či pokyny k opravě)

- nácvik samostatné kontroly podle vzoru zaslaném nakladatelstvím Taktik (sláva!)

- práce s pomůckou na jevech, které je třeba procvičit

- v úterý Indické dopoledne s manžely z Indie (vaření, oblékání, hudba, komunikace v angličtině)

- ve čtvrtek návštěva interaktivního programu v Lipce

Milí rodiče, omlouváme se, že ne vše dosud prošlo dětem kontrolou, čekali jsme na zaslání podkladů z nakladatelství Taktik. Rádi bychom děti vedli k samostatnosti a snaze dokončit cvičení a vyhledávat si odpovědi či si vypomoci ve skupině (některá cvičení jsou přímo takto zaměřena). Děti pořád vyhledávají dospělé i v případech, kdy bylo vše vysvětleno, zopakováno a názorně ukázáno nebo spoléhají na Vás, rodiče. Ve středu a pátek se již podařilo, že děti si uvědomují důsledky čekání či odkládání soustředěné práce. Prosím tedy jen o pravidelný dotaz, jak si vedou v sešitech a aby si je braly domů. Některé děti jsou na tom velmi dobře, doobjednala jsem procvičovací sešity (slovní druhy, vyjmenovaná slova) s jevy, které potřebují pravidelně procvičovat i doma. Děti, které potřebují více porozumět danému jevu, mají k dispozici různorodé pomůcky, ke kterým postupně připisuji kontrolu. Tímto týdnem jsme ukončili opakování a už prohlubujeme a probíráme nové učivo, třídíme a uplatňujeme v praxi. Děti hodnotily tento týden velmi pozitivně, přestože jsme si během něj museli ujasňovat pravidla. Pozitivní přínos i naší dospělácké důslednosti se pozitivně promítl do fungování celé skupiny (a máme z toho radost). Nepřestáváme však pracovat i sami na sobě :-). Ráda bych se s Vámi sešla na společné schůzce, abyste si mohli sami projít ochutnávkou, jak jsou děti vedeny, jakým způsobem se učí a jak jsme se zžili a zžíváme, na co jsme se zaměřili a chceme ještě zaměřit. Rádi bychom si také od Vás vyslechli dotazy, podněty, postřehy. Předpokládaný termín by byl 6. listopad od 16.30 hod., na začátku týdne ještě potvrdím. A také nabízím domluvu na tripartitu, pokud máte zájem. V pondělí od 15.00 hod., v úterý od 16.15 hod., ve středu od 16.00 (obsazena středa 24.10.).
Přeji krásné podzimní a slunečné dny, kéž se Vám daří a užíváte si společných chvil.
S pozdravem
Helena N. 


7. 10. 2018

Milí rodiče,
srdečně Vás zdravím a ráda bych se s Vámi podělila o několik postřehů z předcházejícího týdne. Předně Vám chci poděkovat za včasné omluvy dětí, díky tomu máme přehled. Děkuji za podporu dětí a zájem o jejich práci. 

V pondělí jsme rekapitulovali předcházející týden - služby, pokrok v učení (zatím především opakování a doplňování některých souvislostí do již probraného učiva). Asi 2/3 dětí vyhodnotilo, že v jednom z hlavních oblastí mírně nestíhají, a tak jsme se dohodli na zvolnění tempa. Zároveň jsme si představili práci s pomůckou (přes víkend jsem jich několik vyrobila)- Jak si roztáhnout kobereček, jak si ji tématicky vyhledat (na základě popisu učiva v sešitě), jak si k ní připravit svou jmenovku. Dále jsme se dohodli, že v případě potřeby nás (mne nebo Radka) děti včas vyrozumí o tom, že některé učivo potřebují vysvětlit nebo že nerozumí zadání (některé děti tvrdí, že je všechno v pohodě a pak na konci týdne zjistí, že nestíhají, protože nerozumí některému učivu). Na sněmu jsme naplánovali filmování kvůli plánované prezentaci, která se měla uskutečnit tuto sobotu.Ve VV 4. a 5.třída tvořili frotáže pomocí kombinované techniky (kresba voskovým pastelem a vodovými barvami) a rekapitulovali jsme předcházející studijní kresbu tužkou.
V úterý místo v pátek proběhl nácvik písniček a bubnování kvůli natáčení. Věnovali jsme se společnému opakování slovních druhů, třeťáci si doplňovali znalost podstatných jmen a sloves, seznamovali se se všemi deseti slovními druhy, pro 4. a 5. třídu se jednalo o opakování. Ve 3. a 4. třídě se teď intenzivně věnujeme nácviku psaní - psací písmena, sezení a držení pera/tužky, vázání písmen mezi sebou, velká tiskací písmena, opis, přepis textu. Vypadá to, že většinu dětí téma chytlo. Písmenka kolíčkujeme na řádky, vyhodnocujeme, držíme sklon, učíme se uvolňovat ruku.
V matematice jsme se věnovali půdorysům (3.třída), opakování násobení a dělení (4. třída), dělení jednociferným číslem (5.třída). Rozdělili jsme si podrobněji práci na týden (2 stránky opakování ČJ a M).
Tentokrát děti ze 3. třídy neměly výtvarnou výchovu, protože jsem musela dříve odejít. Prodloužíme si aktivity ve výtvarné výchově - začneme v úterý dříve .
Ve středu jsem se léčila doma a děti se věnovaly angličtině a druhá polovina vždy samostatné práci v pracovních sešitech. Na děti dohlédla Eliška Nekulová.

V pátek po ranním krátkém zpívání si každý vyhodnotil svou dosavadní práci, otevřeně řekl, s čím potřebuje pomoci a čemu se chce věnovat. 3.třída v M - indické počítání (násobení), násobící hadi, jednoduchý výpočet obsahu a obvodu podle nákresu, stavby a zakreslování půdorysu, v ČJ - vzorce souvětí, rozlišení věty jednoduché a souvětí (začali jsme probírat), rozlišení podstatných jmen a sloves, určování spojek, slova nadřazená, podřazená a souřadná, psaní bě, pě, vě, párové souhlásky, řazení slov podle abecedy, měkké tvrdé souhlásky... 4.třída v M - pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení v malé násobilce, písemné sčítání a odčítání (pod sebou), slovní úlohy, jednotky, míry, času, objemu a hmotnosti, násobení jednomístným činitelem (i indické násobení), pamětné dělení jednomístným dělitelem, rychlejší dělení se zbytkem); v ČJ - opak 3. třída, nářečí, vyjmenovaná slova, slovní druhy, určování kategorií u podstatných jmen (rod, číslo, pád), určování kategorií u sloves (osoba, číslo, čas), vše si ještě rozšiřujeme, některé věci jsme v loňském roce dostatečně neprocvičovali... 5. třída v M - dělení a násobení, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, pamětné násobení a dělení, převody jednotek v řádech miliónů aj.; v ČJ - nářečí a spisovný jazyk, doplňování i-y/í-ý v různých gramatických jevech, slovní druhy, určování kategorií (hl. podstatný jména a slovesa), význam slov, synonyma a antonyma, názvy, slova nadřazená, podřazená a souřadná...
Ve čtenářské dílně jsme začali pracovat s předem připravenými čtenářskými kartičkami, tentokrát zaměřenými na hledání souvislostí, vytváření otázek k přečtenému textu a předvídání. Děti si vytváří vlastní čtenářské karty (předem nakopírován vzor), kde doplňují knihu, kterou četly, autora, ilustrátora, hlavní postavy příběhu a odpovídají na zadání z kartiček. Takto by jim po roce měla vzniknout databáze knih, které přečetly nebo alespoň jim věnovaly pozornost některou čtenářskou dílnu. Ve 3. bloku jsme provedli závěrečné zhodnocení týdne a krátké plánování na další týden.

Potýkáme se s hlukem, některé děti ruší rušnější vysvětlování látky, proto se obracím na Vás, rodiče - v jedné skupince se nám osvědčilo používat sluchátka proti hluku, viz např. tato sluchátkaPokud byste někteří z Vás měli doma a nepoužíváte, budeme vděční za zapůjčení. 

Omlouvám se, že nakonec jsme se s Bárou prezentování naší školy nezúčastnily - hlavním důvodem bylo naše onemocnění a také naše v současné době opatrné vyčkávání, jak dopadne náš zápis do rejstříku škol. Pokud byste byli ochotni se na kameru vyjádřit ohledně postoje k naší škole, budeme rádi, výzva nadále trvá.
Jinak děti jsou hodně zvídavé, mají před sebou řadu výzev, a my dospěláci taktéž. Těším se opět na další týden, více bychom měli procvičovat a již začít rozšiřovat učivo. Opět jsem vyráběla přes víkend při léčení se nové pomůcky, mají se děti na co těšit. 

Přeji krásné podzimní dny, vnitřní pohodu a radost z života .
S pozdravem a poděkováním
Helena N.

P. S. Zpráva pro děti, které navštěvují kroužek - Klavír se bude nahrazovat stejně jako kytara - postupně. Domluvím se s dětmi, zda zvládneme prodloužit některou hodinu nebo dříve začít. Určitě Vás vyrozumím a zeptám se i Vás, zda Vám to bude vyhovovat časově.


22. 9. 2018

Milí rodiče,
srdečně Vás zdravím a jen chci předat zatím krátký report z minulého týdne.

Děti už se jistě s Vámi dělily o zážitky, v příštím mailu se více rozepíši a dodám i fota.

Píši především kvůli doplnění matematiky a českého jazyka. S dětmi jsme si ve čtvrtek ve škole olístečkovali to, co by mělo být v pondělí splněno, avšak s tím, že vyplní pouze to, čemu rozumí a co si vzpomenou. Pořád se jedná o opakování a já potřebuji zjistit, co dělá dětem potíže. Prodloužený víkend věnuji výrobě pomůcek, které by k tomu měly posloužit. Proto Vás prosím, pokud děti na Vás budou mámit odpovědi, nenechte se "přemluvit". Děti mohou získat i ocenění za to, že se pokusily zadaná cvičení zvládnout. Má se jednat o samostatnou práci (v čj i v M min. 6 stran zatím).
Co se týká týdenních výzev visících na tabuli, zde mohou použít jakoukoli nápovědu - klidně i Vás, Google vyhledávač, encyklopedie, atd.
V pondělí si budeme vyhodnocovat práci v pracovních sešitech. 

Užívejte sluníčka i společných chvil :-).
Mějte se moc fajn.
S pozdravem 


22. 9. 2018

Milí rodiče,

opět Vás po týdnu ve Slunovratu zdravím. I on byl plný akcí, seznamování, zajíždění, diskuzí, poznávání a usnesení. Ale posuďte sami :-).

Moc děkuji rodičům, kteří přišli pomoci s výrobou pomůcek (sešlo se nás v pondělí večer 5). Pomůcek je vytisknuto řada, mají sloužit k procvičování prostřednictvím řazení kartiček, dopisování, fixou na fólii, kolíčkováním apod. Určitě je pomoc i nadále vítána, pokud byste někdo chtěl pomoci se stříháním, laminací. Dlouhodobě se věnuji a chci věnovat právě této oblasti, spolupracuji na tom i s ZŠ Hučák, který nám postupně bude poskytovat svou databází a já jim ji budu upravovat, doplňovat a přehledně třídit.

V pondělí 

V plném proudu se rozběhlo oceňování v rámci pobytu v pravěku. Po dopoledním zpívání "Na týhle planetě už zůstanu" a "Časy se mění" se konal sněm pod vedením děvčat Sáry, Elišky a Gábi. Krotitelé dravé zvěře (dohlížejí na dodržování pravidel - učí se je taktně připomínat) usměrňovali diskutující, kteří se nepřihlásili o slovo, na projednání bylo mnoho bodů, většina se nakonec stihla. Poté jsme si vyhodnocovali naši samostatnou práci v pracovních sešitech s důrazem na matematiku a češtinu. Většina dětí vše splnila a ocenila se za odvedenou práci. Diskutovali jsme o nových sešitech, zejména v matematice mají děti pocit (4. a 5. třída), že je už hodně příkladů. Začneme od října pečlivě vybírat množství. Někteří zvládli více matematiky a tento týden se zaměřili více na češtinu. Dohodli jsme se, aby se nás (mne a Radka) nebáli více oslovovat, pokud jim bude něco nejasného. Nerada bych tím zatěžovala vás, rodiče. Dovedu si představit, že těch povinností máte více než dost a chvíle s dětmi se dají i jinak strávit než právě učením. Děti, které k nám přistoupily do 3. třídy nejsou zvyklé na matematiku Hejného, ovšem řada jejich spolužáků jim je ochotno pomoci nebo si vše kreslíme a ukazujeme názorně.
Ve druhém bloku každý individuálně pracoval na zadané práci za naší asistence. V bloku výtvarné výchovy jsme pomocí cvičení z metody "kresba pravou mozkovou hemisférou" smysly a po té kresebně studovali vybrané přírodniny.

V úterý

Proběhlo ocenění za služby (do středy rána se měly děti domluvit na předání). Děti dostaly ekologické písanky (1. a 2. díl, celá abeceda) a část se hned vrhla na psaní. Celé dopoledně jsme opakovali a věnovali se samostatné práci s důrazem na češtinu a matematiku. Opakovali jsme slova souřadná a podřadná, měkké, tvrdé a obojetné souhlásky, vyjmenovaná slova (zatím pozvolna), určování mluvnických kategorií u sloves a podstatných jmen (4. a 5. třída), v M malá násobilka, sčítání, odčítání zpaměti, pod sebou, rozklad čísel, slovní úlohy. Opět proběhla angličtina, na níž se děti těšily. 3. třída si vytvářela komix - vše jsme si vysvětlily a připravily, děti pak tvořily.

Ve středu

Děti prožily středu podle rozvrhu, pracovaly buď individuálně nebo na kruhu podle témat. Proběhlo nové připomenutí výzev, které visely na tabuli již od úterý (rozpoznání fotografie, 4 matematické rébusy, slova, na než složí básničku. Připomínali jsme si pravidla a již "naostro" zavedli ztrátu ocenění, pokud dotyčnému bude několikrát během dne připomínáno stejné pravidlo. Měl by následovat písemný závazek k nápravě a sám si bude hlídat zlepšení.

Ve čtvrtek

Výlet za poznáním pravěku s Bárou.

V pátek 

Na ranním kruhu jsme si zazpívali další sloku písně "Časy se mění", učili se africkou o jízdě vlakem, která nás čeká v pondělí "Shosholoza" a diskutovali na kruhu, jak zlepšit péči o hry, knihy a prostředí vily. Seznámili jsme se s pobytovkou, plánem na další týden, vyhodnotili ten uplynulý, ocenili jsme se za to, co se povedlo, zformulovali, co moc ne a co bychom ještě vzájemně od sebe potřebovali, vyhodnotili, jak nám jde procvičování učiva...Opět se pohroužili do čtení či psaní příběhů. A společně uklidili...

Tento týden byl o něco náročnější, děti se zžívají, přeci jen 3.-5. třída je poměrně velké rozpětí, byť ne neobvyklé i v malotřídních školách. Kluci jsou živější, což je přirozené, a hledáme cesty, jak tu živost kultivovat a nasměrovat tak, aby ji mohli sami co nejlépe využívat. A je třeba říci, že děvčata nezůstávájí pozadu :-). Těším se, že až se nám podaří začlenit a uspořádat nové pomůcky, bude pro ně opakování větší výzvou. Učíme se ztišit, zaměřovat pozornost, soustředit se na jednu věc a tu dokončit. Postupnými kroky a s trpělivostí věřím, že se to povede :-).
Přesto byl týden úžasný a byla jsem ráda s Vašimi dětmi. Těším se na výjezd a pobyt v přírodě, teple jsem se už nabalila :-).
Pokud budete mít dotazy, připomínky, náměty, pište :-). Mějte se fajn.
S vděčností, radostí a přáním všeho dobrého Helena N. 


16. 9. 2018

Milí rodiče,
srdečně Vás všechny zdravím po 2. týdnu v naší třídě. Opět se toho odehrálo hodně a děti jsou bohatší o nové zážitky a zkušenosti.
Děkuji také za Vaši spolupráci ohledně nákupu dalších materiálů, myslím, že nápad ohledně postupného dokupování je velmi vítaný a zároveň je třeba, aby děti pocítily závazek s materiály pracovat.

V pondělí - zpěv v kruhu, 1. sněm- dohoda na týdenním plánu (min. 3 stránky z ČJ a M, ostatní dobrovolné)- dohoda na čtenářské dílně v pátek ve 2. bloku (možnost si přinést vlastní knihu, práce s čítankou, tvořivé psaní)- samostatné práce v sešitech- ve VV tvorba vlajek/znaků jednotlivých tlup
V úterý- aktivity na prohloubení vztahů- individuální práce v sešitech, ve skupinách (ČJ, M)- angličtina s Janou- ve VV tvorba vlajek/znaků zbývajících tlup
Ve středu- projekt Velký příběh o vzniku písma (povídání s vyobrazeními o vzniku písma od maleb v jeskyni po řeckou abecedu)- výroba lapbooků jako základu pro spirálku- stanovení pravidel pro psaní spirálky- společnost s Bárou (práce se slepou mapou České republiky)
Ve čtvrtek- pokračujeme ve zkoumání půdy
V pátek- společné zpívání "Časy se mění" (povídání o roku 1968)- výběr a směna ocenění získaná v týdnu na stavbu pravěkých obydlí- individuální práce v M, ČJ- divadelní představení pod vedení Štěpána Kyncla a Matěje Šíchy- čtenářská dílna (výběr mezi vlastní tvorbou, četbou čítanky, četbou knihy a zápisem)- zpětná vazba na prožitý týden, na čem potřebujeme pracovat, co se daří, co oceňujeme- úklid prostor, v nichž pracujeme- připomenutí pravidel a jejich vyhodnocení

V tomto týdnu již předpokládáme, že se děti v prostorách zorientovaly a dohodly jsme se, že v případě i několikátého připomenutí důležitého pravidla budou vracet získaná ocenění (hlína, dřevo, kámen a mamut), která mohou získat opět po zvládnutí vlastního závazku. Vyhodnotíme také množství cvičení a jejich zvládání, zaměříme se na pracovní rozvržení týdne, začneme používat i manipulativní pomůcky (díky společné výrobě s rodiči - jsou vytisknuté a připravené k laminaci a stříhání :-) ).
Těším se na setkávání s Vámi a zároveň Vám chci poděkovat za pochopení ohledně mé neúčasti na schůzce kvůli nečekanému chirurgickému zákroku.
Jsem ráda s Vašimi dětmi a těším se na každý den, který můžeme spolu prožívat :-). A ještě v takovém prostředí...
Přeji krásný zářijový týden a pohodu ve Vašich domovech.

S pozdravem a přáním všeho dobrého 

Helena


9. 9. 2018

Milí rodiče,
srdečně Vás zdravím na konci prvního týdne fungování naší školy v nových prostorách.Ráda bych Vám poděkovala ještě jednou za důvěru a podporu. Silně vnímám, že píšeme společně nový příběh.Dovolím se tedy s Vámi podělit o střípky zážitků z prožitých dní s Vašimi dětmi.

Co nás vše potkalo?

V pondělí jsme zahájili nový školní rok druhým velkým příběhem O vzniku života přejatého z Montessori pedagogiky, doplněné divadelním ztvárněním a vyobrazeními, které se týkaly vývoje života na Zemi. Zároveň jsme si s dětmi připomněli první velký příběh O vzniku Vesmíru. Slavnostně jsme uvítali mezi námi prvňáčky a otevřeli nově zařízené a nám přizpůsobené prostory (za Vaší velké spoluúčasti).Každé dítě z mé skupinky si našlo své místo k sezení a ve Velké klubovně jsme se vzájemně seznamovali a sdělili si ty nejdůležitější informace ohledně nového týdne.

V úterý - aktivity na hlubší poznání- sestavení pravidel (děti o nich měly přes noc přemýšlet), postupnou řadou od 1 až po velkou skupinu se domlouvaly na tom, co je pro ně ve třídě nejdůležitější a týká se to vztahů (bez jakéhokoli zásahu dospěláků) - můžete si prohlédnout v úterý na třídních schůzkách- rozdání prvních pracovních sešitů (nadšení dětí neznalo mezí )- seznámení s organizací školního roku a organizací prostoru třídy- angličtina s Janou, první VV se 3. třídou (jeskynní malby na netkanou textilii)

Ve středu- seznámení třeťáků mezi sebou (odkud přicházejí, co mají za sebou)- sdílení a psaní toho, na co se děti těší, co navrhují, z čeho mají obavy (k nahlédnutí ve třídě na okně v průběhu úterního setkání)- představení hry "Žijeme v pravěku" - sepsání pravidel na velké formáty- seznámení s obsahem učiva- rozdělení do malých tlup- angličtina s Eliškou

Ve čtvrtek - interaktivní program v Lipce "Půda není nuda"- seznámení s obsahem půdy, pozorování pod mikroskopem, zkoumání

V pátek- společné zpívání, nácvik písničky "Na týhle planetě už zůstanu"- společné bubnování na boomwhackers- 3. třída má konečně sešity matematiky (didaktika podle Hejného)- seznámení s organizací výuky od pondělí (skupinová práce, individuální práce - pracovní sešity nebo s pomůckou na koberečku, velká klubovna, třída, chodba, kuchyň)- rozdělení služeb ve třídě, kdo za co a jak má zodpovědnost- podrobné seznámení s pravidly hry "Žijeme v pravěku", za co získáváme materiál, tlupy tvoří kmen (tzn. potřebujeme přežít všichni, nejen jedna skupina)- propracováváme seznam pracovních sešitů (návrh pro rodiče, bude představen na úterním setkání)- zpětná vazba na události celého týdne (moc je to bavilo, těší se na příští týden, růší mnohé ještě hluk při aktivitách a zadávání úkolů, dohoda na dodržování pravidel a kdo nebude zvládat, bude mu odebírán materiál na stavbu chýše)

Od pondělí se budeme zaměřovat na opakování učiva, práci s pomůckou a pracovním sešitem, dodržování a přehodnocování pravidel, která si děti napsaly.

Pro rodiče dětí ze 4. a 5. třídy:

V rámci úterního setkání bych ráda s Vámi dořešila platby za pracovní sešity. Na ukázku jsem dětem objednala i do přírodovědy, vlastivědy, opakování jevů z minulých tříd. Myslela jsem, že budu kopírovat jen stránky k probíraným tématům (černobíle).Dětem se natolik líbí, že by rády měly všechny všechno a barevně.
Dětem ze 4. třídy dorazily o prázdninách i sešity určené k doplacení, na nichž jsme se domluvili na konci roku - opakování češtiny a matematiky ze 3. třídy. U dětí se setkaly s nadšením (75,- + 69,-). Kromě pracovních sešitů jsem dětem ještě dokupovala pomůcky v pdf formátu, které je třeba vytisknout, zalaminovat a nastříhat (v rámci dne výroby pomůcek). Učitelé jsou neskutečně vynalézaví, na www.ucitelnice.cz nabízejí vlastnoručně vyrobené a osvědčené pomůcky k procvičování probíraných témat.Na "pomůckovné" jsme počítali cca 1000,- Kč na dítě.
Vzhledem k zájmu dětí o pracovní sešity by se částka překročila asi o 500,- Kč na dítě. Proto na úterý připravím vyskládané pracovní sešity, abyste do nich mohli nahlédnout a rozhodnout se, zda chcete/můžete do této oblasti investovat.Připravím také přehled o dosavadních investicích do pomůcek.

Pro rodiče 3. třídy:

Děti ještě nemají vlastivědu a přírodovědu, ale mají zájem o pracovní sešit z prvouky, o Barevné příklady z matematiky, Hravou češtinu, Pravopis 2, cca 300,- Kč.

Výhodou všech sešitů je, že děti samy mají přehled o učivu a je pro ně přehledné, barevně zpracované, ve škole budou mít k dispozici k nahlédnutí učebnici. Sešity obsahují různé typy úloh, při nichž si děti mohou zmapovat své znalosti, porozumění tématu, vědomosti ze skupinové práce. Ve výuce budeme přednostně pracovat se "základní výbavou", k ostatním sešitům se mohou kdykoli vracet a doma i ve škole procvičovat. Navíc široké spektrum úloh pokrývá poměrně různorodé způsoby učení.

Pravdou je, že pracovní sešity jsou barevné a barevné kopírování vyjde dráž než tisk.
Chápu, že na začátek školního roku je těch výdajů opravdu hodně... Proto nechci rozhodovat za Vás, rodiče. 

Základní výbava - pracovní sešity:

- matematika 1,2; čeština/gramatika; slohová výchova; čítanka;-písanky (ekologická písanka 1, 2) pro 3. a 4. třídu; prvouka/přírodopis

V úterý se těším na viděnou. Neváhejte psát, ptát se, navrhovat .

Děkuji za SMS zprávy s omluvou dětí, moc mi pomáhá, že vím, kde děti jsou.
S pozdravem a přáním všeho dobrého

Helena Naňáková


18. 6. 2018

Milí rodiče,

srdečně Vás zdravím a s radostí Vám chci předat zprávu, že první "přezkoušení" mají děti úspěšně za sebou.
Dnes jsem mezi námi uvítali Honzu Sýkoru, ředitele ZŠ Hučák, a Danielu Vodovou, ředitelku ZŠ Hůrka. Strávili s námi chvíle na kruhu, společně zpívali, hráli tzv. intuitivní hry (zaměřené na souhru ve skupině, rytmus, propojení hemisfér aj.).
Po dohodě s nimi jsme vyhradili jedno stanoviště tak, aby děti mohly za nimi přicházet a ukázat jim svou práci. Pokud někdo otálel, tak jej Daniela nebo Honza oslovili sami.
V prvním bloku byla připravena stanoviště s úkoly z matematiky - pro každý ročník zvlášť a v rámci ročníku ještě dva stupně obtížnosti. Děti si zkoušely doplňovat matematická znaménka podle výsledků, vymyslet si slovní úlohy na předepsaný výpočet, porovnávat mezi sebou výpočty příkladů o třech číslech, do sítě zanést geometrické tvary, přijít na řešení rébusu aj.
Ve druhém bloku jsme měli připravená stanoviště s pomůckami či pracovní listy s použitím barev a tvarů na jevy, s nimiž jsme se setkávali v češtině - slovní druhy, psaní i/y, určování rodu a čísla u podstatných jmen, tvorba slov za pomoci kořené přípon a předpon aj.
Děti nemusely vším projít, samy si vybíraly, s čím budou pracovat. Bodové skóre bylo u všech velmi úspěšné (děti si porovnávaly správnost svých výsledků s připravenou kontrolou - důležité bylo, aby splnily minimálně 2 stanoviště z 4-5 a pracovaly min. 30 min.). Některé tak pohltila matematika, že se k češtině nedostaly. Čeká na ně zítra.

V minulém týdnu jsme se učili rýsovat kružnici, používat matematické zápisy při rýsování úsečky, polopřímky, trojúhelníku aj. Opakovali jsme početní operace, u každé skupiny zvlášť.Se staršími dětmi zlomky, dělení, násobení, zápis slovních úloh, u mladších počítání do 1000, násobilku a dělení, dělení se zbytkem zatím do 100, písemné násobení, slovní úlohy.

V češtině jsme se opět věnovali ve čtenářeské dílně čtení svých knih, zápisu o hlavních postavách. Ve slohu druhým pozdravů a navázání hovoru. Řešení nedorozumění či neohleduplného chování k druhým lidem (co s tím a jak to napravit).

V minulém týdnu jsme také strávili první den ve vile a s radostí jsem děti sledovala v zaujaté práci nad přeměřováním a zakreslováním půdorysů jednotlivých pokojů vily i zahrady. Tímto bych také ráda poděkovala Janě Longaverové, která byla ochotna nám prozradit něco o svém koníčku - bytovém designu.Děti projevovaly své nadšení svým vlastním způsobem a je třeba říci, že nové prostředí některé z nich mapovaly po svém - odpolední pobyt v zahradě se změnil někdy až nebezpečnou hoňku, kdy někteří ztráceli v zápalu hry kontrolu nad svým tělem a hlavním úkolem bylo za každou cenu utéct a pomoci si křikem. To vyvolalo v našich budoucích sousedech doslova zděšení, neboť nebyli všichni informováni o tom, kdo bude rok vedle nich pobývat. Odpověď majitele je nepotěšila, a tak nás navštívili přímo ve vile. Měla jsem možnost s nimi mluvit a celou záležitost předala i dětem na mimořádném sněmu.Domlouváme se se sousedy na společné schůzce (zatím jen dospělí) a podnikáme konkrétní kroky s tím, abychom našli společný kompromis. Věříme, že vše je na dobré cestě.

V pátek nás zřejmě navštíví a připraví si krátký program v prvním bloku náš budoucí kolega a pomocník pro tuto skupinu, Radek Suchánek. Kromě výuky vysokoškolské matiky se věnuje také dětem v lesní školce.
Omlouvám se, ve středu nebudu ve škole, budu dětem psát vysvědčení. Děti by si měly dokončit Vesmírné knížky.

Pracovní sešity do češtiny a matematiky využijí děti i na začátku příštího roku.

Příští týden 25.-27.6. nas čeká společný výjezd, na který se už s dětmi moc těším.

Omlouvám se všem, především tatínkům, kteří ode mne neobdrželi v minulosti mail. Snad už vše bude tentokrát v pořádku.
Přeji Vám přijemné chvíle Slunovratího týdne a vše dobré.
S pozdravem
Helena N.


10. 6. 2018

Milí rodiče,
srdečně Vás po delší pauze zdravím.
Ráda bych Vás informovala o tom, co už proběhlo a o tom, co probíhat bude.

Co je za námi?
- dohoda na objednání a očekávání pracovních sešitů pro děti (částky budu vybírat, až vše dorazí)- moje návštěva s Bárou komunitní školy Bezinky v Beskydech (podrobnější info rády poskytneme na setkání ve vile)- vzdělávání poskytnuté E-bezpečím ohledně bezpečí na internetu- setkání s Pavlem Kraemerem (ráda bych Vás poprosila o zpětnou vazbu pro něj, kdo z Vás je ochoten napsat pár řádek - můžete i přímo na jeho mail nebo mně a já je hromadně pošlu v příloze, viz. inovativnivzdelavani@gmail.com) - první porada v našem budoucím útočišti, ve vile na Máchově 5
- s dětmi vytváříme Vesmírnou knížku, v níž by měly shrnout své základní zjištění a poznatky o vzniku Vesmíru, existenci planet a vlastnostech Slunce, uvedl nás do něj velký montessori příběh o vzniku Vesmíru- minulý týden jsme příběhem o vzniku geometrie uvedly naše zkoumání v oblasti geometrie, které nás teď čeká- v matematice opakujeme násobilku a dělení, dělíme se zbytkem, násobíme a dělíme 10 a 100, zaměřujeme se na slovní úlohy- v češtině 

- čtení jsme obnovily čtenářské dílny, tentokrát se konají v pátek, děti mají sešity, kde si zapisují knihy, co čtou, charakteristiku postav, hlavní myšlenky a postřehy, témata, kterých se kniha dotýká...

- v psaní jsme opět začaly procvičovat opis, přepis a diktát, vyjmenovaná slova, rozlišení vět a souvětí- v gramatice se učíme určovat pádové otázky u podstatných jmen, rod a číslo, opakujeme určování slovních druhů, zatím těch jasně rozlišitelných, zpaměti vyjmenováváme vyjmenovaná slova 

- dohodli jsme se opět na týdenních plánech a pokud to děti nebudou stíhat, mají ještě na dodělání víkend nebo mohou využít čas v družině - pokud skutečně nestíhají (náročné učivo, příliš cvičení) je možné plán přehodnotit v pondělí dopoledně

- PSANÍ SPIRÁLEK - děti mají ve škole určen čas na psaní (většinou před nebo po obědě či po výuce (na konci), ovšem ne vždy jej využijí, měly by si tedy spirálku dopsat doma (mohou jako komix, dolepit artefakty z toho dne, různé papírové skrývačky, rébusy, doplnit kresbičkami... kreativitě se meze nekladou

MÁM VELKOU PROSBU - V POSLEDNÍ DOBĚ JSME ZAVEDLY VŠICHNI VYUČUJÍCÍ VE TŘÍDĚ URČITÁ OPATŘENÍ, ABY DĚTEM POMOHLA SE SOUSTŘEDIT (sezení v kruhu, rozsazení dětí, které se navzájem ruší při práci, nachystané pomůcky před výukou, pořádek v šatně i ve třídě, vzájemná pomoc, klid a soustředění aj.). Jsme na cestě, učíme se to. Chtěla jsem Vás poprosit o podporu. V posledních dvou týdnech se děti někdy navzájem ruší větším hlukem, setkaly jsme se s posmíváním, ale to aktivně řešíme (např. na týdenních sněmech). Zřídily jsme proto několik "odloučených pracovišť", kde je vyhrazeno tiché místo na práci. Děti tam poměrně rády pracují... Zavedly jsme pravidelné intuitivní hry, aby se děti učily navzájem si naslouchat, být trpělivé a pomáhat si.Chtěla jsem Vás poprosit, pokud se setkáte, že se budou děti s něčím svěřovat ohledně školy, moc ráda si to vyposlechnu nebo přečtu. Ráda bych, aby se tu každé z nich cítilo bezpečně a většinou s radostí vstřebávalo nové zkušenosti, zážitky a poznatky. Děti na lecčems chtějí pracovat a změnit, ráda bych je v tom maximálně podpořila.

Co nás čeká- pro děti WORKSHOP "JSEM ZAHRADNÍ ARCHITEKT, BYTOVÝ DESIGNER ČI ARCHITEKT? ANEB CO MOHU UDĚLAT PRO TO, ABY NÁM TU BYLO FAJN (myšleno ve vile)" v úterý 12.6. od 8.30 hod. ve vile, Máchova 5 - PROSÍM, ABY SI DĚTI (kdo může) přinesly krabice od bot, vodováhu, metr, skládací metr, pásmo, tužky, propisky, gumy (nůžky, pastelky, fixy, lepidla, zbytky papírů, čtverečkový papír přineseme), odpoledne v úterý prohlídka pro Vás, rodiče, a párty - MŮŽETE PŘINÉST OBČERSTVENÍ - MOC PROSÍM, ABY DĚTI MĚLY U SEBE OD STŘEDY DO VÝUKY PRAVÍTKA S RYSKOU, KRUŽÍTKA, TUŽKY Č.2, GUMY, PŘÍPADNĚ ÚHLOMĚR - čeká nás geometrie- v češtině budme procvičovat a učit se časovat slovesa, určovat čas, pracovat s textem a psát a psát (tam máme mezery) a slohu (vedení rozhovoru, druhy pozdravů a praktickému nácviku v modelových situacích)- dokončíme knížku o Vesmíru a budeme se věnovat lidskému tělu, první pomoci


Mějte se krásně, nebojte se ptát, psát, navrhovat, sdělovat, dělit se o myšlenky a nápady, podněty...
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Helena


22. 5. 2018

Milí rodiče,
srdečně Vás zdravím na začátku nového týdne, abych Vás ještě seznámila s tím předcházejícím a zároveň pozvala na několik událostí.

Naši práci můžete sledovat také prostřednictvím

 • webových stránek https://www.skolaslunovrat.cz/
 • facebooku https://www.facebook.com/skola.slunovrat/?ref=br_rs

Vzhledem k tomu, že se množí diskuze mezi dětmi na téma technologických zařízení a používání pojmů z oblasti sociálních sítí, internetu, počítačových her, doporučuji účast na vzdělávání pro Vás, rodiče, pod vedením e-bezpečí, které se uskuteční ve čtvrtek od 16.00 hod. v prostorách Slunovratu. Je možné se ještě přihlásit. Více viz https://www.e-bezpeci.cz/Doporučuji i Vám, kteří si myslíte, že se Vás zatím toto téma příliš netýká. Myslím, že bude jen dobře, když Vy i děti budete alespoň v základech informováni o rizicích, způsobu ochrany a budete umět argumentovat a svůj postoj si obhájit. Česká republika patří totiž k jedné ze čtyř zemí, které velmi málo dbají na ochranu dětí vůči technologickým vymoženostem a nástrahám internetu.
S tímto projektem mám i velmi pozitivní pracovní i osobní zkušenosti, jejich materiály využívám již řadu let a pořád se zdokonalují. Pokud jsem se s něčím setkala z této oblasti u svého syna, potřebné informace jsme často spolu vyhledáváali právě tady (včetně zajímavých videí a odkázů na další materiály).

Srdečně ještě i osobně zvu na setkání s Pavlem Kraemerem, které se uskuteční v pondělí 28.5.2018 od 18.00 hod.
Obracím se na Vás s prosbou, zda byste mohli dětem proplatit sešity k prosvičování, které by jim mohly posloužit i přes prázdniny. Výhodou je množstevní sleva, která nám bude poskytnuta a zároveň některé materiály poslouží i do dalšího roku.

Pro 3. třídu - ekologická písanka, barevné úlohy z češtiny 3, procvičuji slovní druhy, procvičuji vyjmenovaná slova, barevné příklady. Tyto pracovní sešity bych objednala pro všechny. Pro děti, které potřebují procvičovat čtení, doporučuji ještě nahlásit, zda mám přiobjednat čtení s porozuměním 2, 3 (dva díly, 1 za 89,- Kč).
Pro 4. třídu - procvičuji si slovní druhy, procvičuji si vyjmenovaná slova
https://www.ekokatalog.cz/index.php?n=3&id=66 - ekologická písanka, 2 díly, 46,- Kčhttps://www.etaktik.cz/barevne-ulohy-z-cestiny-3/ - procvičování i na prázdniny, 65,- Kč
https://www.etaktik.cz/barevne-priklady-3/, 59,- Kč
https://www.etaktik.cz/procvicuji-si-slovni-druhy/, 39,- Kč
https://www.etaktik.cz/procvicuji-si-vyjmenovana-slova/, 45,- Kččtení s porozuměním 2, 3 - 1 díl za 89,- Kč

Jinak jsme s dětmi v minulém týdnu tvořily události vzniku Vesmíru podle současné teorie Velkého třesku a vzniku galaxií, naší sluneční soustavy a planet. Poměřovaly jsme navzájem velikosti planet, počítali délku dne na některých planetách aj.
V matematice se věnujeme slovním úlohám (ve 4. třídě i kombinovaným), písemnému násobení dvojciferných čísel, sčítáním a odčítáním do 1000, ve 4.třídě zlomkům, výpočtu obsahu čtverce.
V češtině opakujeme vyjmenovaná slova, slovní druhy, určujeme rody u podstatných jmen, ve 4. třídě časujeme, určujeme osobu, číslo a čas u sloves.
Cokoli o Vesmíru je vítáno - obrázky, časopisy, kniha k zápůjčce.

Obnovily jsme čtenářské dílny a děti se domluvily na pátku ve druhém bloku. Založily jsme si čtenářské deníky, uspořádaly šanony, pilujeme pravidla pro práci na kruhu, pro individuální práci u stolu i vzájemné chování a vycházení spolu.

Děti si již trochu udělaly prázdniny, a tak jsem poněkud zpřísnila přístup tak, aby dokončovaly práci, nerušily se navzájem a přebíraly zodpovědnost za sebe - od minulého týdne máme tedy heslo "zvládám své tělo".
Opět jsme zavedly lístečkování, a tak jen prosím o kontrolu a pravidelné dotazování, zda si stíhají plnit práci ve škole. Obnovily jsme dohodu, že co nestihnou ve škole, tak si dodělávají doma nebo v družince. Aktivita je jen a jen vítána - donést knihu, vypracovat referát, podělit se s dětmi o zážitky.

Na pátek mají mít kluci (určitě Vám sami prozradí kteří ) vypracovat kraťounký referát o tématu "vylučovací soustava člověka". Patří ještě k dokončení projektu o lidském těle a také má přispět k tomu, aby toto téma bylo zpracováno také po odborné stránce. Třeba děti leccos pochopí .
Na zahradě nám zrají třešně, a tak si i s naší pomocí mohou děti něco natrhat.
Knihovna se nám zaplnila, každou přestávku se někdo začte .Děkujeme za všechnu podporu, zapůjčení i darování.

Přeji krásný týden plný tepla a slunce.

Pokud byste měli dotazy, náměty, stačí napsat, zavolat, ráda se s Vámi potkám.
S pozdravem a přáním všeho dobrého

Helena

P.S.: V pátek je ve třetím bloku angličtina do 14.00, Monika nás poprosila dnes ráno o přehození s bubnováním. Anglickou konverzaci měly děti výjimečně už včera, zítra se budeme věnovat Vesmíru a učivu spolu i ve 2. bloku.
Připomínám, že výtvarka v pondělí končí ve 14.30 hod., a to z organizačních důvodů kvůli obědu. Na dřívějším odchodu se lze domluvit.