Program dnů otevřených dveří

PONDĚLÍ 3. 12. 2018 

8:30 - 10:00

NÁHLED DO VÝUKY

Každé pondělí začínáme společným zpíváním, po kterém následuje ŠKOLNÍ SNĚM. Na sněmu děti společně řeší témata, která jsou pro ně důležitá (vánoční jarmark, uspořádání tříd...). Poté se rozejdou do svých tříd.

Budeme moc rádi, když s námi tento čas strávíte.

10:00 - 10:30 mají děti přestávku

10:30 - 12:00 druhý výukový blok

10:30 - 11:30

OCHUTNÁVKA KROUŽKU PRO PŘEDŠKOLÁKY

Děti předškolního věku si mohou vyzkoušet, jak bude probíhat kroužek pro předškoláky s Lenkou Michlovskou, který ve Slunovratu bude pravidelně probíhat od ledna 2019.

10:30 - 11:30

BESEDA S TÝMEM ŠKOLY

Budeme Vám k dispozici k zodpovídání vašich otázek při společné besedě, sdílení Vašich představ, očekávání či obav.ÚTERÝ 4. 12. 2018 

8:30 - 10:00 a 10:30 - 12:00

NÁHLED DO VÝUKY 

Pro ty z vás, kteří byste chtěli mít hlubší představu o způsobu výuky ve Slunovratu, nabízíme možnost náhledu během celého úterního dopoledne. Jen prosíme, abyste respektovali začátek výukových bloků.

16:00 - 17:30

BESEDA S TÝMEM ŠKOLY (včetně pedagogů)