Základní škola Slunovrat

Setkání pro rodiče - zájemce o naši školu

Setkání proběhnou pravděpodobně v on-line prostředí. Pokud by byla epidemiologická situace příznivá, rádi vás přivítáme v prostorách školy. 

Pondělí 10. 1. 2022 17:30 - 19:00: Principy ZŠ Slunovrat

Na tomto setkání vám představíme principy naší školy, a to jak v obecné, tak i zcela konkrétní rovině. Cílem tohoto setkání je přiblížit, jak se principy naší školy promítají do běžných školních dnů. Zaměříme se nejen na nejmladší děti, ale i na děti druhého stupně.

Čtvrtek 10. 2. 2022 17:30 - 19:00: Jak se učí nejmladší děti

Setkání pro zájemce o první třídu. Průvodkyně nejmladších dětí přiblíží radosti i výzvy dětí prvního a druhého ročníku. 


WORKSHOP METOD VENKOVNÍ VÝUKY

Chceme sdílet principy dobré praxe venkovní výuky. Přijďte si vyzkoušet, co nám funguje!  Workshop je zdarma!


Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Na učitelích záleží.

- Každý den - 

NOVÉ ZÁŽITKY A ZKUŠENOSTI