Základní škola Slunovrat

Přijímání dětí do Slunovratu 

Zápis do první třídy

Naše škola je otevřená rodinám s blízkým vztahem k přírodě, ke skautskému prostředí, k toulání po lese a po horách. Rodinám, které sympatizují s komunitními projekty a komunitními akcemi. Lidem s otevřeným srdcem, kteří mají rádi řád, ale nebojí se změn.

Kritéria zápisu:

1) Podporujeme posilování sourozeneckých vazeb: přednostně přijímáme děti, které mají na škole sourozence.

2) Důležitý je pro nás soulad rodiny s koncepcí školy.

3) Snažíme se o vyvážený kolektiv dětí (vyvážený poměr chlapců a dívek). Vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv.

Na základě kritérií nám pro školní rok 2022/2023 kapacitu dětí prvního ročníku zcela naplní sourozenci dětí, které již Slunovrat navštěvují. 

Zápis proběhne 21. dubna 2022.


Přestup dětí do vyšších ročníků

V současné době máme volné:

  • jedno místo pro dítě čtvrtého ročníku
  • několik volných míst pro děti druhého stupně (především šestý ročník)

Při přestupu žáka z jiné školy je pro nás důležité, aby s námi nový zájemce pobyl tři dny (dva ve třídě a jeden v terénu). Teprve po těchto zkušebních dnech pedagogové, rodiče a dítě společně rozhodnou, zda se přestup uskuteční nebo ne.  


PŘEDSTAVENÍ METODIKY UČENÍ VENKU

Chceme sdílet principy dobré praxe venkovní výuky. Přijďte si poslechnout, co nám funguje!  Sdílení dobré praxe je zdarma!

Těšíme se na vás v pondělí 20. 12. 2021 18:00 - 20:15.

Připojit se můžete zde.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Na učitelích záleží.

- Každý den - 

NOVÉ ZÁŽITKY A ZKUŠENOSTI