Helena Naňáková

"Mým oborem je mimo jiné výtvarná výchova a provázení k těmto zkušenostem skrze prožitek. Fascinuje mne svět umění obecně a výtvarnému jsem se z pedagogického hlediska věnovala přeci jen o něco více než tomu hudebnímu - na základních školách, ve volnočasových aktivitách, ve školce. Několik let jsem působila jako hlavní výtvarkářka a měla na starost školní galerii, kde jsme s dětmi organizovali vernisáže a zvali k besedám zajímavé umělce z kraje.
Byla jsem několikrát v údivu nad tím, co dokáže v dětech probudit odvaha se vyjádřit a hrát si a objevovat zákonitosti míchání barev či kladení čar.
Jsem absolventkou mimo jiné oboru učitelství výtvarné výchovy pro 2.stupeň na PF JU v Českých Budějovicích, dvouletého arteterapeutického a artefiletického kurzu pod vedením PhDr. Marjánky Štefančíkové, PhD. Díky 2 letům studia na Akademii alternativa v Olomouci jsem se mohla osobně setkat např. s Marian Liebman (průkopnice arteterapie v Anglii), objevuji výtvarný svět i na seminářích intuitivní pedagogiky, dlouhodobě se zabývám využitím drobných výtvarných aktivit v osobnostním a sociálním rozvoji jak dětí, tak dospělých (např. závěrečná práce z r. 2017 na ukončení studia učitelství 1.stupně - Emoce ve výtvarném díle: Artefiletické a animační činnosti s vybranými výtvarnými díly na 1.stupni ZŠ). Mezi mé oblíbené umělce, jak svou tvorbou, tak životním příběhem, patří např. El Greco, Vincent van Gogh, Giacometti, Vladimír Boudník, Mikuláš Medek, František Kupka, ovšem fascinuje mne nějakým způsobem každá umělecká stopa se svým příběhem i provokací."